Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

ERP w firmach produkcyjnych

Firmy produkcyjne przeznaczają średnio 7,5% swoich przychodów na wdrożenie systemu ERP. Inwestycja w oprogramowanie zwraca się zwykle po 3–4 latach, a średni czas wdrożenia wynosi 18 miesięcy – wynika z raportu Panorama Consulting. To krócej niż w pozostałych branżach.

Firma analityczna zapytała ponad dwa tysiące przedsiębiorstw produkcyjnych o doświadczenia związane z wdrożeniem systemu wspierającego zarządzanie, efekty, a także powody implementacji. Najwięcej, bo aż 18% firm wskazało konieczność zastąpienia starego rozwiązania nowym, lepszym systemem.

15% ankietowanych przyznało, że główną przyczyną wdrożenia była potrzeba dalszego rozwoju firmy, niemożliwa do realizacji bez nowoczesnych narzędzi IT. Wśród istotniejszych powodów implementacji wskazywanych przez przedstawicieli firm produkcyjnych były także chęć zapewnienia lepszej obsługi klientów, wyższej wydajności oraz spełnienia wymagań stawianych przez regulatora.

Producent, czyli klient najbardziej wymagający

Analitycy Panorama Consulting przyjrzeli się także harmonogramowi wdrożeń. Średni czas implementacji systemu wspierającego zarządzanie w branży produkcyjnej (od analizy przedwdrożeniowej do testów i nadzoru nad uruchomionym oprogramowaniem) wyniósł 18 miesięcy i był o 30% krótszy niż w innych branżach, gdzie średni czas wdrożenia ERP przekracza dwa lata. To o tyle ciekawe, że wymagania firm produkcyjnych są znacznie wyższe.

Według danych analityków liczba aplikacji ERP ściśle dostosowywanych do specyfiki firmy jest w branży produkcyjnej ponad dwukrotnie wyższa niż w pozostałych sektorach. Aż 26% przedsiębiorstw produkcyjnych modyfikuje przynajmniej 50% kodu źródłowego aplikacji, podczas gdy w innych branżach tylko 11% firm dostosowuje systemy w takim samym stopniu.

Jak wyjaśniają analitycy Panorama Consulting, tak duży poziom kastomizacji wynika nie tylko z mocnej specjalizacji firm produkcyjnych, ale także z faktu, że większość dostawców systemów ERP nie jest w stanie specjalizować się w tworzeniu rozwiązań dedykowanych dla różnych branż. Na poziom kastomizacji istotny wpływ ma zarówno wybór systemu (na rynku są rozwiązania lepiej lub gorzej dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw produkcyjnych), same możliwości parametryzacji systemu bez udziału zespołu programistycznego, a także kompetencje.

Uniknąć kosztownej kastomizacji
Firmy produkcyjne nie są jednak skazane na tak znaczące modyfikacje oprogramowania w trakcie implementacji systemu.

– Ogromne znaczenie ma wiedza i doświadczenia konsultantów obszaru produkcji, gospodarki magazynowej i dystrybucji. Te trzy obszary działalności przedsiębiorstwa mogą „wygenerować” bardzo dużą liczbę modyfikacji. Prawidłowo wykonana analiza, prawidłowo zidentyfikowane problemy przy dużym doświadczeniu konsultantów, rozbudowanej funkcjonalności systemu pozwalają uniknąć jego kosztownych modyfikacji. Zmiana 50% kodu źródłowego oznacza przebudowę całego systemu z pełnymi tego konsekwencjami, długim okresem tworzenia oprogramowania, wdrożenia, testów i nie jest to kierunek, w którym należy podążać – komentuje Ireneusz Krak, odpowiadający za rozwój oprogramowania Impuls EVO w firmie BPSC SA.

Analitycy Panorama Consulting zwracają uwagę na trzy scenariusze, których efektem może być kastomizacja ERP: pierwszy to zmiana procesów biznesowych, by wykorzystać możliwości systemu, drugi to dostosowanie funkcjonalności ERP do procesów biznesowych, trzeci to zmiana procesów biznesowych niezależnie od wdrożenia ERP, a następnie konfiguracja oprogramowania.

Zwrot z inwestycji

Według raportu Panorama Consulting w większości firm, bo aż w 60% przypadków, koszty wdrożenia ERP zwracają się po 3–4 latach. 20% przedsiębiorstw dostrzega zwrot z inwestycji w ciągu 2 lat od momentu implementacji aplikacji. Wśród korzyści z wdrożenia ERP najczęściej wymieniane są: dostępność informacji oraz lepsze interakcje zarówno pomiędzy pracownikami, jak i procesami, wyższa wydajność przedsiębiorstwa oraz lepsza wiarygodność danych.

Wyniki badań pokrywają się z analizą przeprowadzoną przez Innovation Experts na zlecenie firmy BPSC. Firma doradcza rozpatrywała konkretny przypadek przedsiębiorstwa realizującego program inwestycyjny, który obejmował transformację w sferze asortymentu produktów, parku maszynowego, nieruchomości produkcyjnych i magazynowych. Wdrożenie systemu Impuls było istotnym elementem wprowadzanych zmian.

9 mln zł w kieszeni

W analizowanym przypadku system istotnie podniósł wartość ekonomiczną całego programu inwestycyjnego. W scenariuszu powolnego rozwoju firmy bez ekspansji rynkowej inwestycja w system Impuls zwiększyła wartość firmy na dzień podejmowania decyzji o jego zakupie i wdrożeniu o 759 tys. zł. Wewnętrzna stopa zwrotu IRR wyniosła 74,8%, a okres zwrotu inwestycji około 17 miesięcy. W scenariuszu ekspansji rynkowej inwestycja w system ERP zwiększyła wartość firmy na dzień podejmowania decyzji o jego zakupie i wdrożeniu o 8,99 mln zł. Wewnętrzna stopa zwrotu IRR wyniosła 388%, a okres zwrotu z inwestycji zaledwie 2 miesiące.

Według danych Innovation Experts usunięcie z programu inwestycyjnego systemu ERP przyczyniłoby się do obniżenia rentowności nowego majątku, a to z kolei doprowadziłoby do wymuszenia powstania „manualnego” ERP albo do utrwalenia stałej nieefektywności wykorzystania posiadanego majątku. W takim przypadku przychody zostałyby zatrzymane na określonym poziomie, a firma doświadczałaby zaburzeń operacyjnych i opóźnień.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.