Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Siemens w Bosch Electrical Drives

Źródło: Bosch

Firma Bosch wprowadza system cyfrowej współpracy w zakresie rozwoju produktów. Zintegrowane oprogramowanie CAD/PDM/PLM marki Siemens (NX, Teamcenter) w niemieckim oddziale dostawcy produktów dla przemysłu motoryzacyjnego Electrical Drives.

Zintegrowany pakiet rozwiązań, obejmujący oprogramowanie do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), zarządzania danymi projektu (PDM) oraz zarządzania cyklem życia produktu (PLM) firmy Siemens zastępuje istniejący system stosowany przez oddział Electrical Drives, należący do dostawcy produktów dla przemysłu motoryzacyjnego – firmy Bosch.

Począwszy od lata 2016 r. oprogramowanie Siemens NX oraz Teamcenter będzie funkcjonować jako wspólna platforma dla globalnych operacji oddziału. Od kilku lat Bosch wykorzystuje oprogramowanie CAD/PDM/PLM firmy Siemens w innych jednostkach organizacyjnych. Decyzja o zastosowaniu tego oprogramowania w oddziale Electrical Drives stanowi część planu strategicznego ukierunkowanego na konsolidację zróżnicowanego parku narzędzi za pomocą zunifikowanej metodologii modelowania, projektowania i współpracy.

Decyzja firmy Bosch dotycząca korzystania z oprogramowania firmy Siemens jest zgodna z celami optymalizacji łańcucha wartości w ramach oddziału Electric Drives za pomocą modularnej koncepcji zestawu narzędzi. Będzie ona również stanowić podstawę cyfrowej współpracy pomiędzy różnymi działami biorącymi udział w procesie opracowywania produktu.

Zwiększony poziom standaryzacji oraz nowe funkcje umożliwią firmie Bosch osiągnięcie efektu skali w sposób dokładniej odpowiadający jej oczekiwaniom. Uruchamiany przez firmę Bosch proces cyfrowy, funkcjonujący od punktu wyjścia do punktu docelowego, umożliwi szybsze opracowywanie innowacji, skróci okres wprowadzania produktów na rynek oraz zwiększy wsparcie dla strategii Industry 4.0, co zapewni i zwiększy przewagę konkurencyjną dla dostawcy samochodów z siedzibą w Stuttgarcie.

– Oddział Siemens PLM Software uważa, że coraz bardziej kompleksowe produkty oferowane obecnie przez producentów samochodów wymagają podejścia systemowego do opracowywania produktów. Podejście to musi łączyć inżynierię systemową ze zintegrowanym definiowaniem produktu – stwierdził Urban August, starszy wiceprezes i dyrektor generalny Siemens PLM Software, Niemcy. – Aby ułatwić systemowe opracowywanie projektów (SDPD), Siemens PLM Software zapewnia zdolności inżynieryjne linii produkcyjnych, spójne ramy inżynierii mechatronicznej tworzone w ramach procesu, zaawansowane możliwości modelowania i symulacji, intuicyjne korzystanie przez użytkowników oraz otwarte środowisko PLM.

NX, zintegrowane oprogramowanie 3D firmy Siemens do projektowania wspomaganego komputerowo, analizy produkcyjnej i inżynieryjnej (CAD/CAM/CAE), będzie stosowane do ustanowienia i zoptymalizowania zintegrowanego środowiska opracowywania produktów. Z kolei korzystanie z Teamcenter, kompleksowego rozwiązania firmy Siemens w zakresie cyfrowego zarządzania cyklem życia, zapewnia szybkie i łatwe uzyskanie dostępu do informacji, dzięki czemu możliwe jest dokonanie szybkiej oceny, podjęcie odpowiednich decyzji oraz ponowne wykorzystanie najlepszych praktyk.

Rozwiązania stanowią platformę dla szerokiego zakresu zadań rozwojowych, począwszy od różnych napędów podnośników szyb, urządzeń regulacji foteli, przesuwanych dachów, urządzeń regulacji kolumny kierownicy oraz siłowników klap bagażnika po silniki wykorzystywane przez systemy ABS oraz systemy elektronicznej kontroli stabilności, moduły wentylatorów oraz pomp chłodzących dla systemów chłodzenia silnika, systemy wycieraczek przednich i tylnych, a także napędy skuterów i rowerów elektrycznych.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.