Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Czwarta Rewolucja Przemysłowa

Ostatnio nie czułeś się zbyt dobrze. Umówiłeś się na wizytę u lekarza, który w rzeczywistości okazał się komputerem: zbadał cię i przepisał receptę. Z wypisaną receptą poszedłeś do apteki, która również okazała się w pełni automatyczna i natychmiast wydała potrzebny ci lek. Cały proces trwał około 20 minut, po których wylądowałeś w łóżku, żeby się wykurować. To historia z niedalekiej przyszłości.

Ireneusz Wiśniewski, dyrektor zarządzający w F5 Networks

Ireneusz Wiśniewski, dyrektor zarządzający w F5 Networks

Proces automatyzacji coraz większej liczby zadań z życia codziennego nazywany jest Czwartą Rewolucją Przemysłową, która charakteryzuje się niwelowaniem różnicy pomiędzy sferą fizyczną a cyfrową. Automatyzacja ułatwia codzienne życie, dzięki niej nie musisz stać w kolejce do lekarza, ale jednocześnie niesie ze sobą duże ryzyko.

Prywatność kontra wygoda

Prywatność to w obecnych czasach produkt luksusowy. Używamy coraz więcej gadżetów, które monitorują poziom naszej aktywności, automatyzujemy sprzęty w naszych domach i za wszystko płacimy kartami. Zbieranych jest coraz więcej informacji o nas samych, a właściciele serwerów umieszczonych w chmurze wiedzą, kim jesteśmy, z kim się kontaktujemy i jakie mamy nawyki. Nie wiemy, kto i po co zbiera te informacje i jak je może wykorzystać. I to jest niepokojące.

Również w podejściu biznesowym Internet of Things zmieni sposób działania każdej branży – począwszy od sposobów produkcji, przez zarządzanie, na obsłudze klienta kończąc. Konkurencja na rynkach wzrośnie. Będą powstawały nowe sposoby zarabiania, podczas gdy inne będą wymierać. Aby przetrwać, przedsiębiorstwa będą oferowały coraz większą liczbę usług dostępnych za pomocą wygodnych aplikacji sieciowych. Jeżeli nie będą prawidłowo zabezpieczone, staną się łatwym celem dla cyberprzestępców.

Niezabezpieczone sieci i niechronione dane mogą być użyte do niewłaściwych celów. Przyjrzyjmy się np. skomputeryzowanej aptece, w której pacjenci mogą zamawiać leki online. Gdyby aplikacja do zamawiania leków nie byłaby odpowiednio zabezpieczona, umożliwiłaby hakerom dostęp do sieci i sfabrykowanie recept. W wyniku tego zamiast np. paracetamolu farmaceuta wydałby penicylinę, na którą pacjent mógłby być uczulony.

Automatyzując coraz więcej zadań, ufamy urządzeniom i ich oprogramowaniu. To sprawia, że bezpieczeństwo stanowi kluczowy element IoT. W ostatnich badaniach Instytutu McKinseya zauważono, że obecna technologia jest w stanie zautomatyzować do 95% zadań wykonywanych przez lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, anestezjologów, a nawet inżynierów kosmicznych. Wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby nawet fragment tego systemu został zhakowany.

Nieprzypadkowe bezpieczeństwo

Nasze smartfony to jedne z najbardziej zagrożonych gadżetów, jakie posiadamy. Nie zastanawiamy się nad udostępnianiem zewnętrznym aplikacjom danych osobowych, nawet jeśli nie widzimy w tym sensu, np. po co aplikacji do edycji zdjęć dostęp do naszego mikrofonu? Bardzo często nasze urządzenia nie mają zainstalowanego oprogramowania z zabezpieczeniami, a my w dodatku nie chronimy naszych telefonów żadnymi hasłami.

Wymienione zagrożenia powinny skłonić firmy do upewniania się, czy każde urządzenie pracujące w obrębie ich sieci ma prawidłowo zainstalowaną ochronę.

Wkraczając w Czwartą Rewolucję Przemysłową, przedsiębiorstwa muszą w pierwszej kolejności chronić te aplikacje, które mają dostęp do całej infrastruktury firmy. Aby to zrobić, potrzebują całkowitego wglądu do sieci. Muszą się upewnić, że każdy, kto próbuje się do niej dostać, ma na to pozwolenie, jest tym za kogo się podaje i robi to, co do niego należy.

Obecnie wiele firm nie ma pojęcia, jak wyglądają prawidłowe sposoby zabezpieczenia, ponieważ po prostu nie znają podstaw. Na początek mogą zacząć od 10 zagrożeń sieciowych wskazanych przez stowarzyszenie OWAST i przynajmniej starać się chronić same siebie przed tymi zagrożeniami. Można jednak zauważyć, że tak się nie dzieje, ponieważ te same zagrożenia znajdują się na liście OWAST od lat.

Bezpieczeństwo IoT nie wymaga zmiany całej sieci. Najprawdopodobniej firmy już posiadają infrastrukturę wspierającą bezpieczeństwo IoT. Ważne jednak, by skonsolidować zasoby i ewentualnie dodać dodatkowe narzędzie, np. w postaci SSL. Inżynier bezpieczeństwa aplikacji jest w stanie ocenić sieć i pomóc rozeznać się w ewentualnych potrzebach.

Czwarta Rewolucja Przemysłowa drastycznie zmieni sposób naszego życia i naszej pracy. Zachodząca zmiana będzie niespodziewana i odbędzie się bez żadnych ostrzeżeń. Nie daj się zaskoczyć. Zacznij podchodzić do swoich urządzeń, sieci i tożsamości cyfrowej jak do własnego bezpieczeństwa fizycznego. Ta różnica może się wkrótce zatrzeć.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.