Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Na każdy czyn jest czas wyznaczony... – Księga Koheleta, 3.1

Elżbieta Jaworska

Idea cloud computing znana jest od dawna. Już w latach 90. XX w. wprowadzono usługę wynajmowania (dzierżawy) aplikacji – ASP (Application Service Provider). Później świat podbijały różnego rodzaju usługi outsourcingu, w tym SaaS (Software as a Service)... Żaden termin nie zdobył jednak takiej popularności jak cloud computing, czyli przetwarzanie w chmurze, a potocznie: chmura. Czy to kwestia nazwy, czy może nadszedł właściwy czas?

Zasada działania cloud computingu polega na przeniesieniu ciężaru świadczenia różnych usług IT – przetwarzania danych, dostarczania oprogramowania (np. określonych funkcji aplikacji biznesowych) lub mocy obliczeniowej – na serwer dostawcy usługi i zapewnieniu użytkownikom stałego dostępu do nich przez komputery klienckie. Dostawca usług dba o bezpieczeństwo przetwarzanych danych, a szybkość obsługi procesów wynika z mocy obliczeniowej serwera. Tyle definicja. A jak to wygląda w praktyce?

Okiem analityków

Technologia chmury obliczeniowej zyskuje uznanie firm w całej Europie Środkowo-Wschodniej. W opublikowanym we wrześniu 2015 r. raporcie dot. kondycji rynku cloud computing firma IDC prognozowała, że w 2015 r. jego wartość wyniesie w naszym regionie (z wyłączeniem Rosji) 385 mln USD. Polski rynek wzrośnie do około 162 mln USD, czyli o ponad 25%. Potem ma być jeszcze lepiej.

Ale szybki wzrost wartości rynku nie oznacza, że wszystko będzie proste. To nie jest łatwy rynek. Działa na nim wiele różnych podmiotów, wśród nich zarówno globalni dostawcy usług w chmurze, firmy technologiczne, lokalni integratorzy, firmy telekomunikacyjne, jak i operatorzy data center. Ta różnorodność stanowi duże wyzwanie zarówno dla dostawców, jak i dla klientów, którzy podejmując decyzje o korzystaniu z chmury, muszą mierzyć się z trudnym zadaniem wyboru najlepszego dostawcy.

Analitycy uważają, że skłonność do korzystania z chmury obliczeniowej w Polsce w niewielkim stopniu zależy od wielkości firmy czy branży, w jakiej działa. Dużo istotniejsze jest nowoczesne podejście do korzystania z IT i zrozumienie, że chmura może być narzędziem wspierającym działania biznesowe. Czyli zaufanie do cyfryzacji.

Według IDC w najbliższej przyszłości coraz mniej ważne będą usługi chmurowe jako takie. Rosła będzie potrzeba wykorzystania chmury jako platformy wspierającej rozwój nowych rozwiązań IT, łączących analitykę/Big Data, mobilność i media społecznościowe – to, co IDC określa mianem Trzeciej Platformy IT. Dostawcy rozwiązań będą musieli przygotować się do oferowania czegoś więcej niż infrastruktura czy oprogramowanie w chmurze, do inwestowania w nowe obszary często wykraczające poza czyste IT.

Przysłowiowa łyżka dziegciu...

Niestety, w branży produkcyjnej w dalszym ciągu istnieje duży opór przeciwko korzystaniu z chmury, a szczególnie w obszarze krytycznych procesów i newralgicznych danych, będących największym majątkiem każdego przedsiębiorstwa.

Najczęściej podkreślaną barierą przed korzystaniem z chmury jest kwestia: czy moje dane będą bezpieczne? A co się z nimi stanie po zakończeniu współpracy? Tymczasem dane w chmurze są bardziej bezpieczne niż... we własnej firmie. Zachowanie prywatności, pełna kontrola nad danymi i dostępem do nich – to priorytety dla dostawców usług w chmurze. Natomiast drugą wątpliwość rozwiązują precyzyjne zapisy w umowach między dostawcą usługi a jej odbiorcą. Najbardziej do mnie przemawia argument: ufamy naszemu dostawcy. Na tym więc polega priorytetowy cel dostawców cloud computing: stać się firmą godną zaufania.

Chmura, analityka danych, mobilność i sieci społecznościowe – to według analityków IDC motory zmieniające biznes. Do tego dochodzą akceleratory innowacji, czyli: sztuczna inteligencja, bezpieczeństwo nowej generacji, virtual reality czy augmented reality (wirtualna i rozszerzona rzeczywistość).

Wracając do rozważań nt. fenomenu chmury, zacytuję konkluzję z konferencji Trusted Cloud Day 2016 zorganizowanej w lutym 2016 r. przez firmę Microsoft: „2016 to rok, w którym zaufamy chmurze”. Na każdy czyn jest czas wyznaczony... Czy ten czas nadchodzi?

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.