Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Forum Nowoczesnej Produkcji

Termin: 13–14 kwietnia 2016 r.
Miejsce: Warszawa, Hotel Westin
Organizator: MMConferences SA

Produkcja przemysłowa jest filarem konkurencyjności gospodarek i służy do budowania trwałego, opartego na stabilnych fundamentach wzrostu. Obecnie w wyniku globalizacji, liberalizacji handlu, wzrostu znaczenia innowacji i stale rosnącej konkurencji niezbędne jest wypracowanie nowych rozwiązań, które pomogą zoptymalizować procesy produkcyjne i poprawić pozycję firm na rynku krajowym i za granicą.

Podczas Forum Nowoczesnej Produkcji poruszane będą kluczowe zagadnienia, które decydują o sukcesie biznesowym przedsiębiorstw produkcyjnych: optymalizacja procesów produkcji i kosztów działalności, efektywne zarządzania strukturą, zasobami ludzkimi i surowcowymi, poprawa jakości. I jak te obszary działalności mogą być wspierane przez najnowsze, dedykowane rozwiązania i narzędzia IT.

Spotkanie skierowane jest do takich sektorów, jak: górnictwo i sektor wydobywczy, sektor naftowy, energetyka, budownictwo, przemysł szklarski, transport, motoryzacja, automatyka i elektronika, IT, farmacja, chemia, przemysł spożywczy/FMCG, przemysł odzieżowy, administracja centralna.

Tematyka paneli dyskusyjnych

– Energia polskiej gospodarki. Nowe otwarcie. Priorytetowe kierunki rozwoju gospodarczego
– Zagadnienia makroekonomiczne i biznesowe
– Innowacje priorytetowym czynnikiem rozwoju firm produkcyjnych
– Industry 4.0 – obszary produkcyjne, w tym m.in.: analityka i optymalizacja procesu produkcyjnego – IoT dla linii produkcyjnej, Plant Information Management System (MRP II, ERP, SCM), produktywność, zarządzanie procesami i obieg dokumentów w logistyce produkcji, cyberbezpieczeństwo w przemyśle
– Inteligentne fabryki (Smart Factory), w tym m.in.: analityka dla efektywnej produkcji (Smart Manufacturing) – pomiar efektywności produkcji, planowanie i zarządzanie produkcją (przykłady Smart Factory), budowa inteligentnych fabryk – Smart Building, digitalizacja fabryk i procesów (Digital Factory)
– Best Practice Sharing Module. Wymiana wiedzy i doświadczeń

Informacje: http://forumprodukcji.pl

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.