Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Współpraca CIO z biznesem

Firma EMC opublikowała wyniki badania przeprowadzonego wśród 2700 szefów informatyki i członków zarządów odpowiedzialnych za funkcjonowanie firm w obszarach IT i za działalność operacyjną w krajach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Zgodnie z wynikami badania 69% CIO obawia się, że wzrost biznesu mógłby obnażyć słabości tradycyjnych rozwiązań zarówno w obszarze realizowanych zadań, jak i infrastruktury, których skutkiem byłoby hamowanie – zamiast stymulowania – rozwoju firmy przez informatykę z powodu braku odpowiednich narzędzi.

Czterech na dziesięciu szefów IT uważa, że najważniejszym wyzwaniem w ciągu najbliższych trzech lat będzie wykorzystanie wartości coraz większej ilości danych, które mają zgromadzone.

Poważnymi wyzwaniami według szefów IT będą też nieprzewidywalność biznesu i związana z nią konieczność szybkiego skalowania systemów oraz uruchamiania w najbliższych latach nowych produktów, usług i aplikacji w czasie o połowę krótszym niż dzisiaj.

CIO spodziewają się też, że za trzy lata będą musieli zaspokajać potrzeby biznesu w czasie rzeczywistym, a czterech na pięciu uważa, że właściwą platformą umożliwiającą dalszy wzrost jest skalowalna i elastyczna architektura konwergentna. W swoich poglądach CIO są często osamotnieni. W wielu firmach oczekiwania wobec IT nieustannie rosną, a przy tym coraz trudniej im porozumieć się z członkami zarządów odpowiedzialnymi za inne obszary.

Zrozumienie wartości i potencjału informatyki wzrasta jednak w miarę wzrostu wielkości firmy. W firmach liczących powyżej 1000 pracowników wymienione obawy są mniej powszechne, a zarazem częściej niż w mniejszych przedsiębiorstwach korzysta się w nich z nowoczesnej infrastruktury i inwestuje w kompetencje pracowników.

Z kolei w wielu mniejszych przedsiębiorstwach decyzje w obszarze technologii są podejmowane przez osoby odpowiedzialne za inne aspekty funkcjonowania firmy. Według 39% respondentów zadania IT w ich firmach są definiowane przez osoby spoza IT i biznesu, np. przez szefów ds. marketingu czy sprzedaży. Ten rozdźwięk jest szczególnie widoczny na szczeblu zarządów – o ile 58% CIO uważa, że ma pełną kontrolę nad podległymi im systemami IT, zgadza się z tym zaledwie 14% osób odpowiedzialnych za biznes.

– Badanie rzuca nowe światło na stosunek do informatyki w firmach różnej wielkości. W celu odzyskania kontroli szefowie IT i podległe im zespoły muszą spędzać mniej czasu na budowie i zarządzaniu komponentami infrastruktury. Zamiast tego powinni się skupić na przekształceniu IT w efektywne narzędzie realizujące zadania biznesowe, które może szybko rosnąć wraz ze zmieniającymi się potrzebami – powiedział Nigel Moulton, EMEA CTO w firmie VCE, oddziale EMC ds. platform kowergentnych. – To wymaga stosowania nowoczesnych centrów danych. Jedną z metod osiągnięcia tego celu jest wdrożenie skutecznej, konwergentnej infrastruktury definiowanej programowo. Konwergencja może przyspieszyć rozwój systemów i tempo wprowadzania nowych produktów, bezpośrednio rozwiązując część wyzwań wskazanych przez respondentów.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.