Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Większość firm produkcyjnych wykorzystuje narzędzia IT do planowania, zarządzania i optymalizacji produkcji, ale niewiele używa zaawansowanych rozwiązań. Niemal co czwarte przedsiębiorstwo przyznaje się do stosowania Excela, tylko 2% firm ma system APS. Nic więc dziwnego, że rozwiązania IT rzadko spełniają oczekiwania planistów i kierowników produkcji.

Firma BPSC przeprowadziła badanie na grupie 350 polskich przedsiębiorstw produkcyjnych, reprezentujących m.in. branżę metalową, tworzyw sztucznych, maszynową, meblarską i tekstyliów. Respondentami byli dyrektorzy, kierownicy oraz planiści produkcji. Głównym założeniem badania było określenie nie tyle „czy”, ale jakie narzędzia IT pomagające w planowaniu i zarządzaniu produkcją są wykorzystywane w polskich przedsiębiorstwach.

– Proces planowania produkcji jest często nazywany „jądrem funkcjonowania przedsiębiorstwa”. Od niego zależy zarówno jakość i terminowość dostaw wyrobów gotowych, wydajność produkcji, jak i poziom stanów magazynowych czy koszt produktu. Postanowiliśmy więc sprawdzić, jak firmy radzą sobie z planowaniem – tłumaczy Maryla Pawlik, dyrektor sprzedaży w chorzowskiej firmie BPSC.

ERP wciąż najpopularniejszy

Do stosowania narzędzi informatycznych w planowaniu produkcji przyznaje się większość przedsiębiorstw produkcyjnych. Najczęściej wykorzystywane w produkcji są systemy klasy ERP. Posiada je 77% badanych firm. Za to na drugim miejscu znalazł się MS Excel, z którego korzysta co czwarta firma. 19% ankietowanych do planowania produkcji wykorzystuje własną aplikację.

– Ciekawym zjawiskiem jest to, że tylko 2% badanych deklaruje posiadanie i wykorzystywanie w planowaniu produkcji systemów APS służących do zaawansowanego harmonogramowania zleceń produkcyjnych. Niestety, z naszych doświadczeń wynika, że liczba firm pozbawionych dostępu do zaawansowanych narzędzi planowania produkcji – S&OP (Sales and Operations Planning), MPS (Master Production Scheduling) czy MRP (Material Requirements Planning) jest znacząca– komentuje Maryla Pawlik.

Mają, ale nie wykorzystują

Z badań przeprowadzonych przez BPSC wynika, że w większości przedsiębiorstw do tworzenia planu produkcji wykorzystuje się dane z kilku źródeł, gromadzone i przetwarzane w różnych aplikacjach informatycznych. Nic więc dziwnego, że stosowane narzędzia nie spełniają potrzeb planistów. Tylko 53% z nich jest zadowolonych z tego, w jaki sposób rozwiązania IT wspierają obsługę zakłóceń w procesie planowania, 35% uznaje za satysfakcjonujący poziom, w jakim narzędzia IT uwzględniają dostępność zasobów produkcyjnych. Z dostępu do danych o planowanych kosztach produkcji zadowolonych jest 30% ankietowanych, zaledwie 19% usatysfakcjonowanych jest ze sposobu, w jaki system uwzględnia zasoby mocy produkcyjnych.

– Firmy z jednej strony są zadowolone z posiadanych rozwiązań, z drugiej mają przekonanie, że narzędzia informatyczne nie do końca spełniają ich potrzeby. Ta rozbieżność spowodowana jest wykorzystywaniem do tworzenia planów produkcyjnych nie jednego, ale wielu różnych aplikacji informatycznych, które często nie są ze sobą zintegrowane – wyjaśnia Maryla Pawlik.

Niska ocena narzędzi IT jest też efektem ich ograniczonego wykorzystywania. Choć 77% przedsiębiorstw produkcyjnych deklaruje posiadanie systemu ERP, to tylko 43% wykorzystuje go do ustalenia dostępności zasobów produkcyjnych. 7% stosuje do tego celu własną aplikację, 14% bazy danych, a 29% arkusz Excel. W przypadku danych o kosztach produkcji aż 34% ankietowanych korzysta z Excela.

Inwestować chce co czwarta firma

Mimo że firmy produkcyjne wykorzystują narzędzia informatyczne w niewielkim stopniu, aż 70% z nich w tym roku w ogóle nie planuje inwestowania w narzędzia do planowania produkcji. 25% firm, które rozważa nabycie takich narzędzi, chce skupić się na rozbudowaniu swoich zasobów o systemy klasy MES (25% ankietowanych) i APS (75% wskazań).

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.