Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Cyberbezpieczeństwo w erze Internetu Rzeczy

Systemy nawigacji samochodowej analizujące natężenie ruchu, kamery wykrywające śmieci w miejscach publicznych czy samoregulujące się lampy uliczne. To tylko kilka rozwiązań, które wraz z wdrażaniem idei inteligentnych miast oraz Internetu Rzeczy mogą stać się powszechne. Z nimi pojawią się nowe rodzaje zagrożeń.

Mariusz Rzepka, dyrektor Fortinet na Polskę, Ukrainę oraz Białoruś

Mariusz Rzepka, dyrektor Fortinet na Polskę, Ukrainę oraz Białoruś

Postęp urbanizacyjny oraz rozwój Internetu Rzeczy (Internet of Things – IoT) i procesów analizy danych sprawił, że wchodzimy w erę szybkiego upowszechniania koncepcji inteligentnych miast. Metropolie takie jak Glasgow, Barcelona, Nicea, Nowy Jork, Londyn czy Singapur już obrały ten kierunek. Według danych firmy Navigant Research do 2023 r. rynek inteligentnych miast może być warty nawet 27,5 mld USD rocznie. Analitycy szacują również, że do 2020 r. na całym świecie liczba bezprzewodowych urządzeń podłączonych do sieci przekroczy 40 mld.

Ta nowa fala technologii i usług spowoduje powstanie nieznanych wcześniej luk w zabezpieczeniach, które będą dotyczyć również firm.

Dalszy podział w ramach IT

Trend związany z popularyzacją usług w chmurze oraz wprowadzania coraz to nowych urządzeń do środowiska pracy ograniczył możliwość ścisłej kontroli systemów. Dyrektorzy IT w firmach zmagają się z ryzykiem, jakie niosą ze sobą pracownicy korzystający z nieautoryzowanych serwisów przez niezabezpieczone telefony, dając tym samym cyberprzestępcom dostęp do wrażliwych danych biznesowych.

Kluczowe będzie zatem dobieranie takich rozwiązań z kategorii Internetu Rzeczy, które oferują szyfrowanie komunikacji pomiędzy urządzeniami. Należy również rozważyć wdrożenie lub wzmocnienie systemów szyfrowania do ochrony danych w sieciach, usługach w chmurze i na urządzeniach końcowych.

Podatność urządzeń

Specjaliści z FortiGuard Labs firmy Fortinet na bieżąco monitorują ataki na Internet Rzeczy, które pojawiają się na całym świecie. W ostatnich latach analitycy bezpieczeństwa wykryli luki w wyposażonych w Wi-Fi lalkach Barbie, jeepach Cherokee, urządzeniach do pomiaru aktywności fizycznej oraz w innych podłączonych do sieci przedmiotach.

Cyberprzestępcy mogą wykorzystać luki w konsumenckich urządzeniach IoT, aby uzyskać dostęp do sieci korporacyjnych i sprzętu, do których jest podłączony.

Jak więc należy się bronić przed ryzykiem związanym z podłączonymi urządzeniami i własnymi implementacjami Internetu Rzeczy? Oprócz fizycznego odłączenia tych urządzeń ze wszystkich innych sieci oraz wdrażania rozwiązań bezpieczeństwa ograniczających luki można również rozważyć system ochrony oparty na samej sieci. Przykładem takiego rozwiązania są zapory sieciowe do segmentacji zewnętrznej (ISFW), które mogą ograniczyć rozprzestrzeniane się zagrożeń. Z kolei dostawcy urządzeń IoT muszą uodpornić swoje produkty i tworzyć zespoły reagowania na zagrożenia (PSIRT).

Bramy urządzeń Internetu Rzeczy można złamać

Jednorazowe uwierzytelnianie oraz fakt, że większość urządzeń IoT jest zawsze uruchomiona i podłączona czyni Internet Rzeczy atrakcyjnym celem dla hakerów. Wzmocnienie bezpieczeństwa bram, które łączą urządzenia Internetu Rzeczy jest zatem koniecznością. Osoby odpowiedzialne za IT w firmie powinny nakreślić, gdzie te bramy się znajdują i z czym są powiązane – mogą one znajdować się wewnątrz lub na zewnątrz, a nawet być podłączone do producentów urządzeń Internetu Rzeczy.

Powinien zostać również wdrożony plan bieżących aktualizacji systemu bezpieczeństwa zarówno na bramach, jak i samych urządzeniach IoT.

Więcej danych, większe ryzyko

W rozwoju koncepcji inteligentnych miast jedno jest pewne – będziemy mieli do czynienia z coraz większą ilością generowanych, przetwarzanych i przechowywanych danych. Firmy, które wykorzystują Big Data będą doświadczać jeszcze większego zalewu informacji. Niestety tego typu dane będą również atrakcyjnym celem dla cyberprzestępców. W ochronie dużych ilości informacji kluczowa będzie przepustowość urządzeń zabezpieczających.

Analizując dane, często nie mamy do czynienia z jednym zbiorem, ale wieloma repozytoriami, które mogą być łączone i analizowane przez różne grupy ludzi, co oznacza nadawanie indywidualnych praw dostępu i kontroli.

Nowe odmiany robaków

Powstaną nowe robaki zaprojektowane do podczepiania się pod urządzenia IoT, które będą mogły siać spustoszenie, biorąc pod uwagę zwiększony zasięg konwergentnych sieci. Conficker jest przykładem robaka, który zaatakował komputery w 2008 r. i jest wciąż obecny i uporczywy nawet w roku 2016.

Największy botnet wykryty przez FortiGuard miał w zasięgu 15 mln komputerów. Jeśli nie pohamuje się rozprzestrzeniania robaków IoT, z łatwością będą one mogły dotrzeć do ponad 50 mln urządzeń. Aktualizowanie oprogramowania oraz oparta na sieci kontrola bezpieczeństwa potrafiąca blokować robaki IoT – a w szczególności systemy zapobiegające włamaniom lub IPS – stają się nieodzowne.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.