Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Cisco Global Services Center

Rozpoczynając piąty rok swojego istnienia, Cisco Global Services Center (CGSC) w Krakowie rozszerza zakres działalności i dodaje nowe usługi do portfolio, w tym Security Operations Center (usługa Cisco Active Threat Analytics) oraz Global Customer Success.

– W 2012 r. Cisco otworzyło centrum usług wspólnych w Krakowie, mając na celu zapewnienie klientom w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Rosji (region EMEAR) szerokiego zakresu usług w wielu językach, dostępnych z miejsca odpowiadającego ich strefom czasowym. Ten cel pozostaje aktualny. Jednak dziś nasi klienci i partnerzy stoją przed nowymi wyzwaniami, takimi jak cyfryzacja, coraz bardziej złożony krajobraz cyberbezpieczeństwa, nowe modele dostarczania IT i zapotrzebowanie na usługi IT nowego typu – powiedział NormDePeau, dyrektor Cisco Global Services Center w Krakowie. – Nowe funkcje, które dziś ogłaszamy, odpowiadają na te właśnie potrzeby i będą realizowane przez zespół ekspertów, który tu zbudowaliśmy przez ostatnie lata.

Cisco Global Services Center w Krakowie świadczy usługi wsparcia technicznego i biznesowego dla klientów, partnerów oraz pracowników Cisco, obejmując zakresem działania takie obszary, jak Consulting and Technical Services, Cloud and Managed Services czy Finance and Operations. Centrum należy do sieci ośrodków Cisco rozmieszczonych na całym świecie i koncentruje się na obsłudze klientów i partnerów z Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki oraz Rosji (region EMEAR). Obecnie zatrudnia około 1000 osób.

Nowe usługi

Jedną z nowych funkcji centrum w Krakowie jest EMEAR Security Operations Center (SOC), które dostarcza klientom szeroki zakres usług związanych z cyberbezpieczeństwem – od monitoringu i zarządzania po kompleksową ochronę przed zagrożeniami.

Z krakowskiego Security Operations Center świadczona jest usługa Cisco Active Threat Analytics (ATA). Umożliwia ona szybkie wykrycie i odpowiedź na incydenty bezpieczeństwa, dzięki analizie ruchu w sieciach klientów, ocenie danych telemetrycznych i wykorzystaniu globalnej wiedzy o aktualnych zagrożeniach. Inżynierowie w SOC zapewniają ekspercki monitoring cyberzagrożeń oraz mogą zdalnie zarządzać infrastrukturą bezpieczeństwa.

Cisco posiada obecnie na świecie trzy Security Operations Centers, zlokalizowane w strategicznych miejscach: Polsce, USA i Japonii. Taka struktura pozwala Cisco na całodobowe dostarczanie usług związanych z bezpieczeństwem IT w modelu follow the sun, czyli niezależnie od tego, w jakiej strefie czasowej zlokalizowani są klienci.

Global Customer Success (GCS) to kolejny zespół, który dołącza do Cisco w Krakowie. Wspiera klientów, którzy korzystają z subskrypcji Cisco na oprogramowanie, usługi, rozwiązania chmurowe i inne, pomagając w ich bardziej efektywnym wykorzystaniu w ramach procesów biznesowych klientów oraz w szybszym generowaniu realnych wyników.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.