Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Firma TC Thomas Consulting wybrała rozwiązanie IFS Enterprise Operational Intelligence, aby umożliwić wizualizację w ramach zarządzania swoimi jednostkami zależnymi. Rozwiązanie IFS EOI zwiększy przejrzystość działalności operacyjnej we wszystkich firmach z grupy Thomas.

Należąca do niemieckiej grupy przemysłowej Thomas Unternehmensgruppe firma TC Thomas Consulting wdroży rozwiązanie IFS EOI, aby uzyskać lepszy wgląd w operacje realizowane w poszczególnych jednostkach oraz zoptymalizować zarządzanie wieloma różnymi firmami należącymi do grupy.

Firma TC Thomas Consulting, która zarządza jednostkami zależnymi grupy Thomas, przeprowadza ich kontrolę i wspiera ich działalność, szukała początkowo rozwiązania, które poprawiłoby przejrzystość operacyjną między podmiotami w grupie. Szybko zrozumiano jednak, że zwykłe rozwiązanie analityki biznesowej nie wystarczy jako wsparcie w zaspokajaniu przyszłych potrzeb firmy. Dlatego grupa zaczęła szukać aplikacji, która dokładnie wizualizowałaby wszystkie procesy w przedsiębiorstwie i w prosty sposób wskazywała ich zależności.

Firma chciała również zoptymalizować planowanie i zarządzanie procesami w całej grupie z użyciem metody „z góry do dołu” oraz usprawnić procesy biznesowe i poprawić przejrzystość profilu ryzyka w grupie.

Rozwiązanie IFS EOI zapewni wizualizację skontekstualizowanych informacji, aby wesprzeć kadrę kierowniczą w przeprowadzaniu analizy obecnej wydajności i celów biznesowych, przy jednoczesnej poprawie skuteczności planowania i przygotowywania na przyszłe wyzwania. Rozwiązanie pomoże również zoptymalizować zarządzanie przepływem pracy wewnątrz grupy i przyczyni się do poprawy wyników finansowych firmy.

Dane z wielu różnych źródeł, takich jak system IFS Applications, rozwiązania CRM, bazy danych programu Access i dane produkcyjne zebrane bezpośrednio z maszyn będą służyły do analizy i oceny.

– Wybraliśmy rozwiązanie IFS EOI, ponieważ jest to najbardziej kompleksowe, elastyczne i zintegrowane rozwiązanie na rynku. Przekonuje nas koncepcja IFS EOI, która umożliwi nam mapowanie, monitorowanie i zarządzanie strategią i procesami biznesowymi w spójny sposób w wielu różnych oddziałach, placówkach i niezintegrowanym środowisku informatycznym – powiedział Wilfried Zilken, dyrektor działu administracyjnego i IT w firmie TC Consulting. – Spodziewamy się, że uzyskamy pełny, natychmiastowy podgląd operacji w całej grupie dzięki zwiększeniu przejrzystości wszystkich procesów w firmie, w tym procesów niestandardowych. Jesteśmy przekonani, że rozwiązanie IFS EOI zapewni korzyści dla przedsiębiorstwa i pomoże nam podejmować świadome decyzje w oparciu o dane gromadzone w czasie rzeczywistym w kontekście naszych celów dotyczących wydajności.

Peter Höhne, wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu w IFS Europe Central powiedział: – Cieszymy się, że firma TC Thomas Consulting uznała, że IFS EOI zapewni strategiczne korzyści dla jej działalności i wybrała to rozwiązanie do wdrożenia w całej grupie. Z niecierpliwością oczekujemy na wdrożenie IFS EOI w firmie TC Thomas Consulting oraz mamy nadzieję na dalszą pomyślną współpracę. IFS EOI wzbogaca ofertę naszych rozwiązań od momentu udanej integracji z firmą VisionWaves w 2015 r.

Rozwiązanie IFS EOI umożliwia zintegrowane i kompleksowe zarządzanie wydajnością, dzięki czemu integrując dane z wielu źródeł, firmy realizują inteligentną działalność operacyjną. IFS EOI zawiera zarówno predykcyjne, jak i nakazowe rodzaje narzędzi analitycznych o szerokim spektrum zastosowań – od wizualizacji strategii firmy po bezpośredni wpływ na decyzje operacyjne, zapewniając szybkie oraz skutecznie zarządzanie nią. Kluczowym czynnikiem wyróżniającym rozwiązanie IFS EOI jest jego architektura skoncentrowana wokół modeli, a nie danych.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.