Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

13 kwietnia 2016 r. w siedzibie Siemens Industry Software w Warszawie odbyła się kolejna konferencja z cyklu Siemens Eksperts' Day.

Motywem przewodnim wydarzenia była popularyzacja modelu 3D. Po raz pierwszy w Polsce można było prześledzić cały proces towarzyszący projektowi: od powstania koncepcji przez model 3D po wytworzenie gotowego produktu na maszynie CNC.

Spotkanie zorganizowano w Centrum Konferencyjnym Siemens a także w sąsiadującej z nim hali maszyn, gdzie można było obserwować działanie oprogramowania w praktyce.

Otwierający spotkanie Mariusz Zabielski, prezes Siemens Industry Software podkreślił rolę, jaką we współczesnym przemyśle odgrywa pojęcie Industry 4.0. Bez modelu 3D trudno mówić o nowoczesnej produkcji, a tymczasem w naszych krajowych warunkach nadal „na taśmie rządzi Excel”.

– Na szczęście ten trend ulega zmianie – mówił Mariusz Zabielski. – Rośnie świadomość znaczenia platformy cyfrowej (Digital Enterprise Platform) jako kluczowego czynnika determinującego współczesny rozwój przemysłu wytwórczego.

Konferencja podzielona została na trzy główne bloki tematyczne. Pierwszy blok dotyczył definicji produktu. Pokazywano prezentacje dotyczące koncepcji Master Model, znaczenia rozszerzonego opisu konstrukcyjnego, pracy w środowisku MultiCAD i coraz większej roli PMI (Project Management Information) we współczesnych procesach produkcyjnych. Uczestnicy konferencji mieli okazję przekonać się, jak rozwiązania klasy Teamcenter, wsparte Technologią Synchroniczną zaimplementowaną w rozwiązaniach CAD mogą integrować, przetwarzać i zarządzać danymi pochodzącymi z różnych systemów.

W drugim bloku, poświęconym weryfikacji definicji produktu, skupiono się na narzędziach do analiz inżynierskich i walidacji gotowych modeli 3D. Siemens PLM Software nawiązał współpracę z LMS, dostawcą rozwiązań do zaawansowanych analiz i symulacji, i – jak mówił Łukasz Piasecki, przedstawiciel firmy EC Test Systems, dystrybutora rozwiązań LMS w Polsce – pełna integracja systemów klasy LMS Virtual Lab etc. z NX powinna nastąpić w ciągu roku.

Ostatni blok tematyczny odbywał się w sąsiadującej z centrum konferencyjnym hali maszyn i poświęcony był produkcyjnej realizacji definicji produktu. Wirtualny model 3D zaprojektowany w CAD, poddany analizom, symulacjom i weryfikacji w systemach CAE, trafił na linię produkcyjną za sprawą systemu NX CAM. Specjaliści CAMdivision zaprezentowali możliwości symulacji pracy robotów przemysłowych (NX CAM Robotics), wirtualnych maszyn, wreszcie obróbki wysoko wydajnej VoluMill w środowisku NX CAM – wirtualnie i... praktycznie, na maszynie DMG MORI ecoMill 600V.

Partnerami wydarzenia były firmy 3dconnexion, HP, BetaCom i Strefa Usług 3D.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.