Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Nowe rozwiązania Oracle HCM Cloud przyspieszają transformację działu kadr. W rozszerzonej ofercie znalazły się m.in. kompleksowe rozwiązanie samoobsługowe, nowa aplikacja work-life oraz odświeżone narzędzia szkoleniowe pasujące do epoki cyfrowej.

Na konferencji Oracle HCM World w Chicago (5–7 kwietnia 2016 r.) firma Oracle zaprezentowała nowe produkty w ofercie Oracle Human Capital Management (HCM) Cloud, pomagające przedsiębiorstwom w transformacji kadrowej. W rozszerzonej ofercie znalazły się kompleksowe rozwiązanie samoobsługowe, które umożliwiają działom kadr i personelowi sprawniejsze rozwiązywanie problemów, nowa aplikacja work-life, która ułatwia pracownikom wyszukiwanie interesujących programów wolontariatu, oraz odświeżone narzędzia szkoleniowe, lepiej spełniające wymagania pracowników w epoce cyfrowej.

Aby sprostać potrzebom swojego personelu, przedsiębiorstwa migrują do chmury. Muszą przy tym jednak zadbać o wysokiej jakości usługi dla swoich pracowników przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych. W związku z tym na działy kadr wywierana jest presja – oczekuje się od nich nie tylko wdrażania inteligentnych, atrakcyjnych technologii, lecz także zwiększania efektywności tradycyjnych i nowoczesnych procesów kadrowych.

Aby pomóc działom kadr w zaspokajaniu potrzeb w tym zakresie i mocniej wesprzeć je w transformacji, firma Oracle wprowadziła rozwiązanie Oracle HR Help Desk (HRHD) Cloud, aplikację My Volunteering (nowość w gamie aplikacji work-life) oraz szereg udoskonaleń na platformie Oracle Learning Cloud.

Rozwiązanie Oracle HRHD Cloud stworzone na platformie Oracle HCM Cloud, wykorzystuje te same przepływy pracy, analizy, funkcje społecznościowe i intuicyjny interfejs użytkownika w celu ułatwienia pracownikom szybkiego zdobywania potrzebnych im informacji za pośrednictwem narzędzi samoobsługowych. Aby wesprzeć specjalistów ds. kadr w personalizacji doświadczeń pracowników, rozwiązanie Oracle HRHD Cloud udostępnia pełen przegląd informacji o personelu i zaawansowane funkcje wyszukiwania.

Aplikacje Oracle work-life powinny zwiększyć zaangażowanie personelu poprzez połączenie procesów, innowacji oraz społeczności pracowników. Dzięki aplikacjom takim jak Career Development, która wspomaga rozwój zawodowy, Oracle HCM Cloud umożliwia działom kadr wskazywanie pracownikom programów wolontariatu pasujących do ich zainteresowań.

Platforma Oracle Learning Cloud zapewnia pracownikom na każdym poziomie uczenie się w sposób kontekstowy i społeczny w dowolnej lokalizacji. Oracle Learning Cloud zawiera teraz również aplikację Offline Mobile Learning, za pośrednictwem której pracownicy mogą korzystać z treści szkoleniowych niezależnie od swojej lokalizacji czy połączenia z siecią.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.