Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

IFS Applications w MIIT

Stowarzyszenie absolwentów działające przy Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym Inżynierii Kolei (Moscow State University of Railway Engineering – MIIT) zakończyło pilotażowy projekt wdrożenia systemu IFS Applications 9 do zarządzania zasobami ludzkimi. Rozwiązanie firmy IFS wspiera zarządzanie zintegrowaną bazą danych absolwentów uniwersytetu MIIT.

W styczniu 2016 r. firma IFS i Stowarzyszenie Absolwentów MIIT zainicjowały wspólny program pilotażowy, którego celem było wdrożenie systemu IFS Applications do wspomagania zarządzania zasobami ludzkimi w Stowarzyszeniu. Studenci (wolontariusze) w ścisłej współpracy z konsultantami firmy IFS stworzyli bazę danych absolwentów MIIT, z której będzie korzystać system IFS Applications. Dzięki temu uniwersytet będzie skutecznie utrzymywać kontakt z absolwentami po zakończeniu przez nich nauki.

Moskiewski Uniwersytet Państwowy Inżynierii Kolei to najstarsza rosyjska wyższa uczelnia techniczna, założona w 1896 r. Obecnie MIIT jest największym rosyjskim centrum naukowo-akademickim, przodującym w dziedzinie edukacji i szkolenia specjalistów oraz pracowników naukowych w zakresie transportu i budownictwa transportowego.

Na uczelni studiuje ponad 100 tys. studentów, dlatego skuteczne zarządzanie kontaktami ze wszystkimi absolwentami to kluczowy element w ekosystemie środowiska uczelni.

– Firma IFS wywodzi się ze środowiska akademickiego, a jako korporacja przywiązujemy dużą wagę do realizacji programu społecznej odpowiedzialności biznesu, który realizujemy poprzez współpracę ze studentami w różnych częściach świata – powiedział Andriej Nikolajew, dyrektor generalny IFS Russia & CIS. – Dlatego tak bardzo nas cieszy wspólna realizacja tego projektu z zespołem studentów uniwersytetu MIIT, którzy wykazali się ogromnym zaangażowaniem i kreatywnością w procesie wdrożenia. Jesteśmy przekonani, że system IFS Applications pomoże usprawnić procesy wewnątrz stowarzyszenia. Mamy też nadzieję na kontynuację naszej współpracy.

Andriej Zajcew, prezes Stowarzyszenia Absolwentów MIIT, dodał: – Po wdrożeniu systemu IFS Applications jako głównego repozytorium danych dotyczących zasobów ludzkich będziemy mogli korzystać ze skonsolidowanej bazy wiedzy o naszych absolwentach, na czym skorzystają również oni sami w swoim rozwoju zawodowym. Poza tym jesteśmy przekonani, że rozwiązania firmy IFS będą pełnić kluczową rolę także w innych obszarach działalności, zarówno dla studentów, jak i kadry akademickiej.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.