Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Warehouse Vision Study

Badanie Zebra Technologies: do 2020 r. 7 na 10 decydentów przyspieszy inwestycje w zakresie technologii magazynowych, mając na celu zwiększenie dokładności realizacji zamówień, ograniczenie braków towaru oraz skrócenie czasu dostaw.

Firma Zebra Technologies poinformowała o wynikach swojego najnowszego badania Warehouse Vision Study, w ramach którego porównano opinie 1378 specjalistów w dziedzinie IT i zarządzania magazynem dotyczące lat 2015 i 2020.

Jak wynika z ankiety, w ciągu następnych czterech lat oczekiwania klientów będą impulsem do inwestowania w technologie informatyczne oraz funkcje operacyjne w magazynach, a firmy produkcyjne i logistyczne będą stopniowo dostosowywały się do bezpośrednich dostaw do konsumentów.

Ponad 40% respondentów wskazało krótsze czasy dostaw jako kluczowy obszar wymagający inwestycji. O większym popycie świadczy również wzrost o 76% liczby placówek magazynowych oraz ilości towarów wysyłanych z magazynów.

Połowa osób podejmujących decyzje dotyczące IT i działalności operacyjnej już w minionym roku planowała przejście na bardziej nowoczesny, w pełni funkcjonalny system zarządzania magazynem, a 75% zamierza to zrobić do 2020 r. w związku z oczekiwanym wzrostem liczby placówek oraz ilości wysyłanych towarów.

51% ankietowanych oczekiwało w minionym roku większych inwestycji w zakresie systemów lokalizacyjnych czasu rzeczywistego, które śledzą zapasy i aktywa w skali całego magazynu, ale liczba ta rośnie do 76% respondentów pytanych o rok 2020.

Kadra kierownicza spodziewa się, że w ciągu następnych pięciu lat wzrośnie liczba przychodzących towarów oznaczonych kodem kreskowym. Twierdzi tak 66% respondentów pytanych o rok 2015 i 82% respondentów pytanych o rok 2020.

Do 2020 r. respondenci planują inwestycje w następujące procesy i narzędzia: zwiększenie ilości wysyłanych towarów (76%), wyposażenie personelu w technologie (73%), skanowanie kodów kreskowych (68%), tablety (66%) oraz Internet Rzeczy (62%).

W badaniach przeprowadzonych w październiku 2015 r. wzięło udział 1378 specjalistów z obszarów IT i zarządzania magazynem z 12 krajów: Australii, Brazylii, Kanady, Chin, Francji, Niemiec, Indii, Włoch, Meksyku, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i USA.

– Osoby podejmujące decyzje dotyczące IT i działalności operacyjnej w magazynach oraz centrach dystrybucji muszą nieustannie szukać nowych sposobów na zwiększanie produktywności i jednoczesne ograniczanie kosztów. Realizacja zamówień stanowi integralną część łańcucha wartości, a inwestycje w technologie i innowacje w tym obszarze mogą znacznie zwiększyć jakość obsługi klienta – wyjaśnia Mark Wheeler, dyrektor działu Warehouse Solutions, Zebra Technologies. – Niemal połowa uczestników naszej ankiety wyraża zaniepokojenie niską wydajnością pracy w procesach zamawiania, kompletacji i realizacji zamówień. Dostrzegamy rozwiązanie tego problemu: dostarczenie pracownikom narzędzi, których potrzebują do precyzyjnego i wydajnego wykonywania zadań pomoże firmom spełnić oczekiwania klientów w zakresie dokładności oraz terminowości dostaw.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.