Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

IFS Applications w branży budowlanej

Źródło: http://www.gulermak.com.tr/en

Turecka firma konstrukcyjno-budowlana Gülermak wdraża system IFS Applications 9, który usprawni zarządzanie złożonymi projektami budowlanymi realizowanymi przez firmę Gülermak w Polsce, Turcji i innych krajach europejskich.

Firma Gülermak jest specjalizuje się w realizacji projektów pod klucz dla sektora transportu publicznego, takich jak budowa infrastruktury kolei, podziemnych tuneli czy stacji metra. Firma rozwija również działalność na rynkach zagranicznych, a przedstawicielstwo Gülermak na Europę mieści się w Warszawie, w Polsce. Obecnie Gülermak jest zaangażowany w projekt realizacji centralnego odcinka drugiej linii metra w Warszawie.

Firma Gülermak potrzebowała zintegrowanego rozwiązania IT, które zapewniłoby optymalizację procesów i zwiększenie efektywności w najważniejszych obszarach działalności, takich jak zarządzanie projektami, finanse, zaopatrzenie i gospodarka magazynowa, zarządzanie podwykonawcami i kontraktami oraz kontrola kosztów. Po przeprowadzeniu analizy kilku konkurencyjnych rozwiązań ERP zdecydowano się na wdrożenie systemu IFS Applications 9.

– Wybraliśmy rozwiązanie firmy IFS ze względu na jego zaawansowaną funkcjonalność przydatną w sektorze konstrukcyjno-budowlanym − powiedział Mustafa Tuncer, dyrektor zarządzający polskiego oddziału Gülermak. – Rozwiązanie to pozwoli nam na zwiększenie efektywności w wielu obszarach naszej działalności, w tym w obszarze zarządzania projektami, co ma dla nas kluczowe znaczenie. System IFS Applications 9 nie tylko wychodzi naprzeciw bieżącym potrzebom naszej firmy, ale również jego elastyczność umożliwia adaptację do zmieniających się wymagań rynkowych.

– Sektor konstrukcyjno-budowlany jest jednym ze strategicznych rynków firmy IFS. Dostarczamy nasze produkty i usługi wielu renomowanym firmom na całym świecie. Cieszymy się, że system IFS Applications 9 ułatwi firmie Gülermak realizację złożonych projektów inżynierskich. Jesteśmy przekonani, że nasze rozwiązanie wspomoże firmę Gülermak w rozwoju jej działalności w Polsce i na innych europejskich rynkach – dodał prezes IFS CEE Marcin Taranek.

Firma Gülermak ma również bogate doświadczenie w realizacji obiektów przemysłowych. Do kluczowych projektów przez nią zrealizowanych zalicza się m.in. największa w Turcji fabryka cementu (Nuh Cement), cukrownie (Çumra i Aksaray) i huty szkła (Turkish Glass Ind.). Własnością firmy Gülermak jest jedna z największych hut stali w Turcji. W skali roku zakład ten wytwarza 36 tys. ton stali do użytku budowlanego i przemysłowego.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.