Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Wirtualne centrum danych na żądanie

Firma OVH zacieśnia współpracę z VMware, czego owocem jest stworzenie wirtualnego centrum danych na żądanie. Rozwiązanie to utoruje drogę dla hiperkonwergencji i chmury hybrydowej.

Aby poprawić konkurencyjność oraz innowacyjność, przedsiębiorstwa muszą zredukować koszty IT oraz poprawić sprawność, wydajność i elastyczność infrastruktury. Pragnąc pomóc w sprostaniu tym wyzwaniom, OVH we współpracy z VMware zainicjował pierwszy krok w kierunku Software Defined Data Centers działających w modelu on demand, czyli generację inteligentnych, wirtualnych centrów danych, wyposażonych w dedykowane, w pełni zautomatyzowane rozwiązania.

Przedsiębiorstwa oczekują lepszej oferty usług chmurowych

Ze względu na dużą skalowalność, szybkość i ewolucję infrastruktury technologia chmurowa w ciągu zaledwie kilku lat stała się atrakcyjna niemal dla każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od branży czy wielkości. Obecnie firmy koncentrują się na skróceniu czasu wdrożenia rozwiązań oraz konfiguracji bezpieczeństwa sieci.

Wobec nowych oczekiwań klientów OVH zintegrowało chmurę dedykowaną z platformą wirtualizacji sieci VMware NSX. Umożliwi to menedżerom infrastruktury IT wprowadzenie za pomocą zaledwie kilku kliknięć wszystkich niezbędnych elementów niezbędnych do stworzenia potrzebnej platformy (firewalla, usług rozszczepienia ruchu typu Load Balancer, sieci prywatnych itp.). Rozwiązanie zapewni też prosty sposób zdefiniowania polityki zabezpieczeń za pomocą konsoli vSphere.

– Połączenie OVH Dedicated Cloud z usługami VMware vSphere oraz VMware vCenter Server oznacza, że klienci otrzymają rozwiązanie gotowe do użycia. Integracja z VMware NSX była pierwszym krokiem na drodze do stworzenia Software Defined Data Center na żądanie. Firmy zyskają możliwość całkowicie autonomicznej aktywacji technologii za pomocą panelu kontrolnego. Niebawem oferta zostanie uzupełniona o elementy tradycyjnej infrastruktury, takie jak pamięć VMware Virtual SAN oraz platforma VMware vRealize Operations do zarządzania operacjami. Ułatwienie automatyzacji procesów w firmach naszych klientów jest jednym z głównych celów OVH – mówi Mirosław Klaba, wiceprezes ds. badań i rozwoju w OVH.

Ekstremalna wydajność chmury

Potrzeba dużej wydajności wciąż rośnie i staje się krytyczna dla przedsiębiorstw, których praca wymaga minimalnego opóźnienia w odczycie oraz zapisie danych. Użytkownicy stosujący dostępne dziś datastore mogą natrafiać na pewne ograniczenia podczas obsługi przepływu znacznej ilości danych, zwłaszcza w przypadku bardzo dużych baz danych. OVH uzupełnia swoją ofertę o hosting dedykowany wykorzystujący sterowaną software’owo technologię VMware Virtual SAN All Flash, pracującą w oparciu o dyski SSD oraz dyski lokalne, co pozwala zwiększyć wydajność i zredukować opóźnienia. Każdy host składa się z dysków SSD odpowiadających za buforowanie i dwóch kolejnych dysków SSD połączonych w macierz RAID 0 na poziomie hosta i odpowiednik RAID 1 w połączeniu z innym zbiorem.

Usługi VMware vMotion, DRS i funkcje zwiększające odporność na uszkodzenia obejmą całą infrastrukturę usługi OVH Dedicated Cloud. Ponadto integracja technologii VMware vRealize Operations uprości zarządzanie i konserwację platformy. Administratorzy będą mieli możliwość wglądu do sieci w czasie rzeczywistym oraz diagnostyki pod kątem kontroli obciążenia. Zyskają również możliwość zarządzania zasobami.

Chmura hybrydowa oparta na Software Defined Data Center

Firmy mogą w pełni polegać na chmurze dedykowanej jako narzędziu umożliwiającemu udostępnienie użytkownikom zewnętrznym wszystkich zasobów zgromadzonych w centrach danych OVH. Wysoki poziom bezpieczeństwa potwierdzają przyznane certyfikaty PCI-DSS, ISO 27001, SOC 1 i SOC 2 typu 2. Przedsiębiorcy mają też gwarancję, że korzystają z tych samych technologii VMware, które zastosowano do zarządzania ich chmurą. Wraz z integracją rozwiązań uzupełniających, takich jak Dedicated Connect, firmy mogą tworzyć swoje własne chmury hybrydowe z dedykowanym połączeniem między infrastrukturą lokalną a centrami danych OVH.

– Firma OVH, zdobywca tytułu Global Service Provider of the Year 2015, odgrywa coraz ważniejszą rolę w naszym programie partnerskim Cloud Air Network (vCAN) – mówi Ajay Patel, Senior Vice-President VMware Cloud Provider Software. – Nowe usługi oferowane przez OVH, w połączeniu z szerokim zakresem rozwiązań VWware tworzą spójną, bezpieczną platformę chmurową dla firm.

– Jesteśmy szczęśliwi, że możemy być częścią ekosystemu partnerskiego VMware – komentuje Laurent Allard, dyrektor generalny OVH. – Połączenie potężnej infrastruktury zdefiniowanej programowo z rozwiązaniami OVH oraz wspólne innowacyjne podejście umożliwia nam zaoferowanie firmom nowych możliwości rozwoju i sprawia, że zyskują przewagę konkurencyjną na rynku.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.