Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Zebra: urządzenia wearables

Rozwiązania ubieralne Zebra Technologies zapewniają korzystanie ze sprzętu mobilnego bez użycia rąk, w skrajnej temperaturze i trudnym środowisku pracy, oferując dwucyfrowy wzrost wydajności.

Firma Zebra Technologies Corporation zaprezentowała ofertę rozwiązań ubieralnych (wearables) opartych na systemie operacyjnym Android, uzupełnioną rozwiązaniami Mobility DNA firmy Zebra.

Produkty z tej serii umożliwiają niewymagającą obsługi ręcznej i sterowaną za pomocą komend głosowych kompletację zamówień, która zwiększa dokładność realizacji zadań. Nowe rozwiązanie multimodalne zapewnia – według producenta – o 15% wyższą wydajność i o 39% mniejszą liczbę błędów niż tradycyjny sprzęt ubieralny, sterowany wyłącznie za pomocą komend głosowych.

Oferowane przez firmę Zebra rozwiązania składające się z urządzeń ubieralnych zostały opracowane z myślą o zarządzaniu zapasami i terminalami przeładunkowymi oraz kompletacji zamówień i rozmieszczaniu towarów w sektorze magazynowym, produkcyjnym i detalicznym.

Łatwy w obsłudze komputer ubieralny WT6000 klasy przemysłowej wyposażony został w ekran dotykowy i funkcję bezpiecznego parowania przez zetknięcie z użyciem technologii NFC. Umożliwia ona łatwe nawiązanie łączności z ubieralnym skanerem pierścieniowym Zebra RS6000 oraz zestawem słuchawkowym HS3100, a także drukarkami firmy Zebra z funkcją Bluetooth. Komputer WT6000 wyposażony jest w pasek na rękę wykonany z niechłonnego materiału.

Ubieralny skaner pierścieniowy Zebra RS6000 zwiększa szybkość i dokładność kompletacji zamówień. Wyposażony został w programowane, wielokolorowe diody LED znajdujące się w polu widzenia użytkownika i dostarczające mu informacji zwrotnych dotyczących wykonywanych przez niego czynności. Urządzenie zapewnia szerszy zasięg i większą tolerancję na ruch – nawet wtedy, gdy użytkownik lub przedmiot znajduje się w ruchu.

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy HS3100 umożliwia korzystanie z komunikacji głosowej i aplikacji sterowanych głosem oraz oferuje zaawansowaną technologię redukcji szumów.

Kompleksowe rozwiązania złożone z urządzeń ubieralnych wykorzystują Mobility DNA – środowisko programów zapewniających komputerom mobilnym większą liczbę funkcji klasy korporacyjnej, w tym narzędzi biznesowych i zwiększających wydajność pracy, które są dostosowane do potrzeb pracowników. Pakiet rozwiązań Mobility DNA firmy Zebra obejmuje system TekSpeech Pro 4, który umożliwia optymalizację wydajności pracowników magazynowych dzięki sterowanym głosowo rozwiązaniom multimodalnym.

Urządzenia wearable firmy Zebra zapewniają korzystanie ze sprzętu mobilnego bez użycia rąk, w skrajnej temperaturze i trudnym środowisku pracy.

Komputer ubieralny WT6000 i skaner pierścieniowy RS6000 korzystają z tej samej opracowanej przez firmę Zebra baterii PowerPrecision+, która zapewnia zapas zasilania na całą zmianę, innowacyjne narzędzia do zarządzania energią oraz uproszczony proces zarządzania bateriami.

– W ramach raportu z badania wizji przyszłości sektora magazynowego firma Zebra ustaliła, że 72% z niemal 1400 profesjonalistów działających w branży logistycznej spodziewa się rozpocząć do roku 2020 korzystanie ze sterowanych za pomocą komend głosowych rozwiązań do kompletacji zamówień. Stanowi to duży wzrost w porównaniu z zaledwie 30% korzystającymi z takich rozwiązań w roku 2015. Zdają oni sobie sprawę z tego, że pracownikom trzeba pomóc w skupieniu się na wykonywanym zadaniu, a nie na obsłudze używanego sprzętu. Poprzez uwolnienie rąk i wzroku użytkowników kompleksowe rozwiązania ubieralne firmy Zebra zwiększą produktywność pracy i poprawią mobilność i komfort użytkowników oraz dokładność realizacji zadań, zapewniając pracownikom wszystkie niezbędne informacje w zasięgu wzroku – wyjaśnia Joe White, wiceprezes, Enterprise Mobile Computing, Zebra Technologies.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.