Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Prognozy dla przemysłowego Internetu Rzeczy

W tym stuleciu czekają nas ogromne zmiany w technikach komputerowych dla biznesu. Rozkwit przeżyje przemysłowy Internet Rzeczy (Industrial Internet of Things – IIoT), który będzie miał wpływ nie tylko na przedsiębiorstwa, ale i cały ekosystem oraz społeczeństwa.

Ireneusz Martyniuk, dyrektor pionu przemysłu w Schneider Electric Polska

Ireneusz Martyniuk, dyrektor pionu przemysłu w Schneider Electric Polska

Podłączanie urządzeń fizycznych do sieci komputerowej nie jest niczym nowym. Jednak zebranie 50 mld urządzeń w jednej sieci, zarządzanej, jako pojedynczy ekosystem to zdecydowanie nowa jakość. Tak skrótowo można zademonstrować skalę przemian technicznych w dziedzinie przemysłowego IoT, których dziś jesteśmy świadkami.

Rozwiązania IIoT – będące jednocześnie logicznym następstwem i siłą napędową rozwoju epoki informacji – zmienią sposób, w jaki żyjemy i pracujemy, zarządzamy cennymi zasobami, realizujemy procesy przemysłowe oraz ulepszamy operacje biznesowe. Co równie ważne przyczynią się one także do stworzenia nowych okazji rynkowych, a ich szacowany wpływ na światowy poziom PKB (w sektorze dóbr konsumpcyjnych i przemyśle) do roku 2020 wyniesie nawet 14 bln USD.

Umożliwienie komunikacji z Internetem 50 miliardom urządzeń za pomocą niedrogich czujników sprawia, że zyskują one własny głos. To właśnie transmisja danych o pracy i środowisku roboczym tych urządzeń jest kluczem do ulepszenia procesów. Dzięki postępom w obszarze technik analizy danych możliwe jest przekształcenie bogactwa informacji dostarczanych do firmowych sieci w praktyczne narzędzia, pozwalające na ulepszenie funkcjonowania każdego systemu. Połączenie nowych technologii sprawia, że obecne przemiany niosą ze sobą olbrzymi potencjał korzyści dla firm, całych gospodarek, społeczeństw oraz kondycji naszej planety. Dlatego cztery najważniejsze przewidywania w zakresie rozwoju przemysłowego Internetu rzeczy to:

1. Rozwój zastosowań IIoT dorówna ekspansji konsumenckich aplikacji internetowych

Nieważne, czy chodzi o łańcuchy dostaw, linie produkcyjne, rurociągi, systemy gospodarki wodnej czy inteligentne miasta trwa rozwój nowej fali aplikacji IIoT na skalę porównywalną do ekspansji internetowych „apek” w sektorze konsumenckim. Będą one wykorzystywane do realizacji procesów, które jeszcze do niedawna wydawały nam się niemożliwe.

Już dziś sprawdzane są możliwości technologii IIoT w zakresie zwiększenia zbiorów w rolnictwie dzięki analizie danych gromadzonych z wielu czujników (umieszczonych na polach uprawnych) w czasie rzeczywistym. Z kolei z dala od pól w zakładach przemysłowych przedsiębiorstwa podnoszą efektywność maszyn za pomocą IIoT. Dzięki czujnikom zamontowanym w urządzeniach w całym zakładzie i mobilnej aplikacji rozszerzonej rzeczywistości operatorzy mogą sprawdzić, czy występują jakieś problemy, czy potrzebna jest ich interwencja oraz jak ją przeprowadzić, podchodząc do maszyny lub nawet znajdując się poza budynkiem i korzystając z tabletu. To dopiero początek możliwości.

2. Liczba „rzeczy” podłączonych do IIoT gwałtownie wzrośnie

Teraz, gdy urządzenia mogą komunikować się z systemami sterowania, oprogramowaniem, personelem operacyjnym i aplikacjami do analizy danych rozwiązania IIoT staną się komponentami wszystkich systemów i procesów smart, o których tyle słyszymy.

Na przykład rury kanalizacyjne wyposażone w czujniki wykrywające wycieki umożliwią rozwój systemów smart water. Inteligentne liczniki będą dostarczać dane o lokalnych prawidłowościach na poziomie konsumpcji energii i aktualizować w czasie rzeczywistym informacje o zapotrzebowaniu, umożliwiając pracę rozwiązaniom smart grid. Gdy spojrzymy na miasto to parkometry i sygnalizacja świetlna będą monitorować natężenie ruchu drogowego oraz informować o przestępstwach na ulicach w ramach systemów smart city. Z kolei systemy oświetleniowe będą dostarczać systemom automatyki budynków dane o obecności ludzi i wpływie na środowisko – smart buildings. W Polsce realizujemy bardzo dużo inwestycji z zakresu inteligentnych budynków. Integracja z innymi systemami to kwestia czasu. Nawet dojazd do pracy będzie bardziej smart – czy to za pomocą samochodu bezzałogowego, czy transportu publicznego, korzystających z systemów IIoT, które podniosą ich wydajność.

W przemyśle maszyny produkcyjno-przetwórcze będą monitorować własną pracę i stan techniczny w ramach smart plant.

3. Siłą napędową innowacji będą zarówno startupy, jak i duże przedsiębiorstwa

Jednym z najbardziej ekscytujących aspektów przemian w dziedzinie IIoT jest to, że za rozwój innowacji odpowiadają zarówno przedsiębiorstwa z listy Global 500, jak i startupy oraz partnerstwa między organizacjami z obu tych grup. Nawet rządy państw wchodzą do gry, uruchamiając dobrze finansowane programy krajowe i regionalne, których celem jest kapitalizacja korzyści technologii IIoT.

Jako że rozwiązania IIoT pozwalają na ulepszenie każdego procesu, systemu i urządzenia mamy do czynienia z prawdziwą eksplozją zainteresowania, zaangażowania i nowatorskich pomysłów we wszystkich sektorach gospodarki. Tak wielkie zainteresowanie przeradza się w coraz większą liczbę praktycznych rozwiązań, co oznacza, że nowe urządzenia i platformy nie tylko zapewnią nam większą efektywność, ale i doprowadzą do powstania zupełnie nowych modeli biznesowych.

4. Nowe standardy zapewnią przejrzystość

Czerpanie korzyści z rozwoju IIoT opiera się na współpracy wielu graczy, która z kolei wymaga opracowania powszechnych zasad rozwoju i wykorzystania technologii w rozwiązywaniu problemów biznesowych i społecznych. Tworzone organizacje, które wspierają sektor prywatny i publiczny we wspólnym rozwoju metod i standardów, uproszczą rozwój interoperacyjnych i efektywnych aplikacji oraz platform IIoT.

Możemy spodziewać się wiele w perspektywie najbliższych dwóch lat

Już dziś rozwój technologii sprawia, że maszyny i systemy stają się tańsze, szybsze, bardziej inteligentne, a w efekcie także bardziej efektywne i produktywne. Wszystkie te korzyści przyczyniają się do tego, że rozwiązaniom IIoT trudno się oprzeć i będą one napędzać wzrost zysków (zarówno brutto, jak i netto) w wielu różnych branżach. Ale poza wyższymi zyskami dla przedsiębiorstw i szerokimi korzyściami ekonomicznymi, technologie IIoT umożliwią też uzbrojenie przedsiębiorstw i władz publicznych w nowe, lepsze narzędzia, odpowiadające na największe wyzwania współczesnego świata: zanieczyszczenie środowiska, dostęp do energii, żywności i wody oraz globalne zmiany klimatyczne.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.