Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Infor LN 10.5 w chmurze

Infor LN 10.5 zoptymalizowany w chmurze na potrzeby firm produkcyjnych zapewnia większą elastyczność, bardziej funkcjonalny interfejs użytkownika oraz korzystanie z innowacyjnych narzędzi dla powtarzalnej produkcji i zarządzania zasobami.

Firma Infor udostępniła najnowszą wersję systemu Infor LN 10.5 do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP) z funkcjonalnością dostosowaną do konkretnej branży produkcyjnej. Najnowsza wersja jest przygotowana do korzystania z technologii otwartego oprogramowania poprzez Infor XI12. Zapewnia większą elastyczność, umożliwiającą doskonalenie procesów produkcyjnych i obejmuje nowe możliwości ułatwiające implementację.

W Polsce z poprzednich wersji rozwiązań Infor LN korzystają spółki reprezentujące różne gałęzie przemysłu.

Najnowsze rozszerzenia Infor LN zostały tak zaprojektowane, aby zapewnić klientom możliwość korzystania z innowacyjnych narzędzi przeznaczonych dla powtarzalnej produkcji i zarządzania zasobami. Rozwiązanie oferuje również dedykowane funkcje branżowe dla kluczowych gałęzi produkcyjnych, w tym lotnictwa i przemysłu obronnego oraz przemysłu motoryzacyjnego, dzięki dodaniu takich funkcji, jak kontrola przepływu dokumentów kontraktowych, nowe procedury uznania przychodów i certyfikacji producenta.

Infor LN zawiera także specjalne funkcje przeznaczone dla wytwórców maszyn przemysłowych i wyposażenia przemysłu oraz przedsiębiorstw z sektora wysokich technologii. Wyposażony został w nowy, łatwiejszy w obsłudze interfejs użytkownika, z estetyką tak dopasowaną, aby wzmacniać użyteczność oferowanych funkcji.

System wyposażony jest w zestaw narzędzi analitycznych dla różnych branż. Funkcje te dostępne są w jednolitym pakiecie, z indywidualnym interfejsem pomagającym podejmować użytkownikom końcowym kluczowe decyzje w oparciu o dobrane wskaźniki branżowe.

Pakiet wykorzystuje Infor ION i Infor Ming.le, specjalnie zaprojektowane middleware oraz silnik wspierający narzędzia społecznościowe, ułatwiające komunikację zarówno w ramach firmy, jak i z jej otoczeniem, między klientami a dostawcami. Udoskonalenia te wspierają funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku globalnym, zapewniając użytkownikom dostęp do danych czasu rzeczywistego w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca. Infor LN umożliwia zdalne uruchamianie aplikacji, co z kolei zapewnia dostęp do nowych partnerów, dostawców i prowadzonych wspólnie z nimi przedsięwzięć.

Klienci mogą wdrożyć Infor LN, wykorzystując możliwość dzierżawy rozwiązania w chmurze na platformie Amazon Web Services (AWS), w modelu płatności opartym na miesięcznej subskrypcji (obniżając całkowity koszt posiadania systemu TCO), bez konieczności zakupu dodatkowych serwerów i sprzętu, a także bez potrzeby zatrudnienia dodatkowego personelu IT.

– Firmy produkujące złożone wyroby potrzebują technologii dostosowanej do ich branży oraz funkcjonalności, która jest intuicyjna, łatwa w obsłudze i może być szybko wdrożona przy niższych nakładach inwestycyjnych w porównaniu do wielu tradycyjnych alternatyw dostępnych obecnie na rynku – powiedział Edward Talerico, dyrektor ds. przemysłu i strategii w firmie Infor.

Najnowsza wersja Infor LN jest odpowiedzią na zgłoszone przez klientów opinie i zawiera strategiczne ulepszenia wpisujące się w rozwój nowoczesnych aplikacji biznesowych. Dzięki dodatkowym możliwościom stworzonym z myślą o takich branżach, jak: przemysł lotniczy, obronny, motoryzacyjny, produkcji przemysłowej oraz sektora zaawansowanych technologii oraz dzięki uwzględnieniu usług posprzedażowych klienci mogą zapewnić swojej firmie rozwiązanie skalowalne, dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Dostępne są także oddzielne komponenty służące do współpracy z dostawcami – Enterprise Asset Management (EAM) oraz Configure Price Quote (CPQ), które mogą być dodawane z pełnym pakietem modułów wsparcia dla przedsiębiorstw.

Dzięki funkcjom wbudowanym w aplikacje Infor rozwiązania CloudSuite czerpią z możliwości chmury AWS, pozwalając wykorzystać efekt skali Software as a Service (SaaS), zapewniając dostęp do zasobów na żądanie oraz automatyczne dostosowanie zasobów sprzętowych do potrzeb klienta. Usługi oparte na AWS świadczone są w 10 regionach, 25 obszarach dostępności (Availability Zones) i 51 globalnie dostępnych lokalizacjach Amazon CloudFront Edge.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.