Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Złożoność i brak integracji utrudnia wdrażanie rozwiązań chmurowych w firmach regionu EMEA – wynika z nowego badania Oracle. Powiększający się rozdźwięk pomiędzy biznesem a informatyką sprawia, że firmy stosują nieprawidłowe podejście do wdrażania chmury.

Podczas gdy wiele europejskich przedsiębiorstw z sukcesem wdraża rozwiązania chmurowe, prawie połowa zmaga się z takimi problemami, jak rosnące koszty integracji i rozproszenie danych – wynika z nowego badania sponsorowanego przez Oracle. Główny powód: ponad 60% wydatków na IT jest alokowane bezpośrednio w jednostkach biznesowych, z pominięciem działów IT, przez co firmy nie mogą w pełni wykorzystać wszystkich zalet usług chmurowych, które subskrybują.

Według raportu Oracle „Putting Cultural Transformation at the Heart of Cloud Success” dwie trzecie decydentów biznesowych w przedsiębiorstwach uważa, że sposób finansowania informatyki w ich firmach jest przestarzały i hamuje innowacje, podczas gdy jeden na trzech decydentów informatycznych jest zdania, że modele finansowania informatyki w jego przedsiębiorstwie przeszkadzają we wprowadzaniu innowacji technologicznych.

Badanie zostało przeprowadzone przez Oracle we współpracy z firmą Coleman Parkes i objęło 600 decydentów biznesowych i informatycznych wyższego szczebla w regionie Europy i Bliskiego Wschodu. Byli wśród nich dyrektorzy ds. IT, dyrektorzy ds. technicznych, dyrektorzy finansowi, dyrektorzy ds. sprzedaży, dyrektorzy ds. marketingu, dyrektorzy ds. operacyjnych i dyrektorzy ds. cyfrowych. Badanie objęło przedsiębiorstwa zatrudniające od 1000 do ponad 5000 pracowników z sektorów: produkcji, usług finansowych, handlu detalicznego i dystrybucji, opieki zdrowotnej, usług profesjonalnych, sektora publicznego i prawniczego.

Nowe modele finansowania

Badanie pokazało, że aby czerpać pełne korzyści z przetwarzania w chmurze, przedsiębiorstwa muszą przeanalizować swoje modele finansowania informatyki i przejść kulturową transformację. Jedna trzecia (33%) respondentów podała, że nieprawidłowy model finansowania informatyki przeszkadza ich przedsiębiorstwom w rozwoju. Jedna trzecia (33%) uważa również, że kultura informatyczna ich firm nie dorasta do ery przetwarzania w chmurze.

72% respondentów stwierdziło, że nowy model finansowania chmury umożliwi działom IT dostarczanie przedsiębiorstwu więcej usług chmurowych, a 70% spodziewa się, że model ten pomoże obniżyć koszty.

Szara strefa informatyczna

Badanie Oracle wykazało również, że rosnące wydatki na informatykę ponoszone poza działem IT (znane również jako szara strefa IT) są szkodliwe dla przedsiębiorstwa. Ponad jedna trzecia (35%) respondentów z działów IT uważa, że szara strefa przeszkadza im w realizacji celów biznesowych. 46% respondentów stwierdziło wręcz, że ich dotychczasowe podejście do chmury zwiększyło koszty integracji, a ten sam odsetek podał, że doprowadziło to do powstania odseparowanych silosów danych.

Ponadto większość ankietowanych (95%) uważa, że szara strefa informatyczna stanowi główną przyczynę rosnącej złożoności. Około jedna trzecia jest zdania, że pozwolenie poszczególnym działom na samodzielne zarządzanie swoimi wydatkami IT prowadzi do problemów z bezpieczeństwem, utrudniając zarządzanie finansowaniem i zmniejszając kontrolę firmy nad jej infrastrukturą informatyczną.

– Problemy przedsiębiorstw z zasobami chmurowymi wynikają nie tyle z samej technologii, co z braku koordynacji pomiędzy poszczególnymi działami. Decydenci z każdego działu coraz częściej podejmują decyzje o zakupie rozwiązań chmurowych bez udziału dyrektora ds. IT, aby uprościć proces zakupowy – powiedział Johan Doruiter, wiceprezes Oracle, szef działu Oracle Systems EMEA. – Jednak bez jednej osoby odpowiedzialnej za spójną strategię inwestycji chmurowych firmy nadal będą się borykać z sytuacją, w której poszczególne działy inwestują czas i zasoby w realizację sprzecznych celów.

Chmurowy drogowskaz

Badanie Oracle wykazało, że w wielu przedsiębiorstwach nie ma jednej osoby, która miałaby wgląd we wszystkie inwestycje w zakresie technologii. Utrudnia to firmom opracowanie i realizację spójnej strategii chmurowej. Dyrektor ds. IT nie może dłużej stać na uboczu, musi stać się liderem przejścia na model chmury korporacyjnej. Zważywszy, że integracja danych i zarządzanie nimi wciąż mają dla przedsiębiorstw kluczowe znaczenie, niepokoi fakt, że w 66% przedsiębiorstw dyrektorzy IT kontrolują mniej niż połowę budżetu informatycznego.

– Chmura spełnia oczekiwania przedsiębiorstw pod wieloma względami, ale podejście firm do inwestycji w informatykę jest przestarzałe – dodał Johan Doruiter. – Główna zaleta chmury to bezproblemowe łączenie danych i obciążeń z całego przedsiębiorstwa, a mimo to poszczególne działy wciąż wdrażają odizolowane od siebie systemy. Prowadzi to do wzrostu złożoności i problemów z integracją, którym można by łatwo zapobiec, stosując bardziej zintegrowane podejście.

Dyrektorzy ds. IT powinni bliżej współpracować z liderami biznesu, aby mieć pewność, że infrastruktura informatyczna będzie wspierać innowacje. Muszą pełnić funkcję chmurowego drogowskazu i współpracować z każdym działem w zakresie zarządzania zakupem rozwiązań chmurowych oraz powiązanymi kosztami i ryzykiem, a także pilnować, by wszystkie działy realizowały jednolitą strategię chmurową. Dyrektor ds. informatycznych musi być również rzecznikiem zmian na forum zarządu oraz apelować do dyrektora generalnego i dyrektora finansowego o wprowadzenie jednolitego podejścia do chmury w całym przedsiębiorstwie.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.