Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

IDC: Globalne wydatki na IT

Globalne wydatki na IT sięgną 2,7 bln USD w 2020 r. To mniej niż zakładały wcześniejsze prognozy, ale i tak wartość rynku będzie rosła o ponad 3% rocznie. Najwięcej środków na IT przeznaczy służba zdrowia, przemysł oraz instytucje finansowe – wynika z najnowszego raportu firmy analitycznej IDC.

W lutym 2016 r. firma IDC szacowała, że wartość rynku IT sięgnie 2,8 bln USD już w 2019 r. Analitycy nie podają wprawdzie, z czego wynika spadek, ale z raportów innych firm analitycznych można wywnioskować, że za taki stan rzeczy odpowiada m.in. mniejsza sprzedaż komputerów oraz urządzeń mobilnych.

Jak wynika z danych Trend Force, światowy rynek notebooków zanotował w I połowie roku 2016 spadek 4% względem analogicznego okresu minionego roku. Z kolei zdaniem ekspertów Strategy Analytics sprzedaż smartfonów spadła w tym czasie o 3%.

Rola cyfrowej transformacji

Analitycy IDC zwracają uwagę, że cyfrowa transformacja biznesu ma bezpośredni wpływ na wzrost nakładów inwestycyjnych firm na cloud computing i platformy mobilne, dzięki czemu rynek IT powinien do 2020 r. rosnąć w tempie 3,3% rok do roku. Wzmożone zainteresowanie rozwiązaniami chmurowymi można zaobserwować także w Polsce.

– Od początku roku notujemy rosnące zainteresowanie naszą ofertą wynajmu serwerów dedykowanych i chmury. Wynika to nie tylko z faktu posiadania rozbudowanej oferty, dzięki której pozwalamy wręcz zbudować klientowi infrastrukturę, ale też rosnącego przekonania rynku do zalet i oszczędności wynikających z takiego modelu dzierżawy chmury obliczeniowej i infrastruktury – zauważa Krystian Fydrych z Atmana, operatora centrum danych w Polsce.

Tylko w pierwszym kwartale tego roku Atman odnotował 50% wzrost sprzedaży serwerów dedykowanych, a liczba pytań dotyczących dzierżawy sprzęty, infrastruktury sieciowej i chmury zwiększyła się o 70% względem I kw. 2015 r.

– Cyfrowa transformacja niewątpliwie wpływa na rynek – wystarczy zwrócić uwagę na liczbę miejsc pracy dla specjalistów w obszarze chmury. W Polsce na popularnych serwisach z ofertami pracy można odnaleźć więcej wakatów dla takich ekspertów niż w innych obszarach – dodaje Krystian Fydrych.

IT w medycynie

Sektor medyczny nadal pozostaje branżą najwięcej inwestującą w IT, z rocznym tempem wzrostu na poziomie 5,7%. Wzrost wydatków tego sektora widać także w Polsce. E-zdrowie to największy projekt informatyczny realizowany w naszym kraju. Jego wartość wynosi 712 mln zł.

W tej chwili trwają prace nad Projektem P1, w ramach którego powstanie platforma udostępniająca usługi elektroniczne. Zgodnie z przyjętym w grudniu 2015 r. harmonogramem w latach 2016–2017 planowane jest uruchomienie elektronicznych recept bazujących na internetowym koncie pacjenta, zaś w 2018 r. wprowadzone mają zostać e-skierowania.

Duży udział mniejszych

Inwestycje w zakresie rozwiązań i narzędzi teleinformatycznych będą dynamicznie rosły także w przypadku firm produkcyjnych i instytucji finansowych. Będą one zwiększać wydatki na IT w tempie 4,7% rocznie, przeznaczając na ten cel do 2020 r. 475 mld USD.

– W tej chwili trwa proces wymiany systemów wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem. Spora część z nich została wdrożonych wiele lat temu, w zupełnie innej rzeczywistości gospodarczej i technologicznej, przed erą analityki, digitalizacji wszystkich informacji oraz przed wyzwaniami związanymi z deficytem specjalistów. Od tamtej pory wiele się zmieniło, same organizacje z niewielkich firm przekształciły się w średnie lub duże przedsiębiorstwa, niekiedy wielofirmowe i działające poza granicami kraju. By móc konkurować z zachodnimi koncernami – precyzyjnie planować i optymalizować koszty czy wykorzystanie przestrzeni magazynowej – muszą mieć wsparcie informatyczne na podobnym poziomie jak one. Siłą rzeczy dziś potrzebują zupełnie innych rozwiązań – tłumaczy Maryla Pawlik, dyrektor działu sprzedaży w BPSC.

Jak wynika z danych IDC, 45% przychodów wygenerują duże korporacje zatrudniające ponad tysiąc pracowników, ale aż za jedną czwartą wydatków odpowiedzialne będą najmniejsze przedsiębiorstwa, zatrudniające poniżej 9 osób.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.