Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Firmy „napędzane danymi”

Według autorów raportu Forrester Insight Driven Business firmy opierające działalność na analizie danych zarobią w tym roku około 400 mld USD. To jednak nie najważniejszy wniosek z badań. Istotniejsze jest co innego: wskaźnik rocznego wzrostu przychodów tych firm będzie oscylował pomiędzy 27 a 40%. To 10 razy szybciej niż tempo, w jakim rozwija się globalna gospodarka.

Jeśli ktoś myśli, że firmy napędzane danymi to przede wszystkim spółki technologiczne, jest w dużym błędzie. Oczywiście niektóre przedsiębiorstwa ze względu na swoją specyfikę od początku tworzone były w oparciu o dane. Gigantów takich jak Facebook, Amazon, Google, Uber czy Netflix właściwie można określić jako pierwszą generację firm cyfrowej rewolucji.

Do głosu zaczynają jednak dochodzić młodsze biznesy, jak StitchFix albo Earnest, które korzystają z doświadczeń firm „pierwszej generacji” i zaczynają rozszerzać koncepcję zarządzania przez dane. Jest też coraz więcej przykładów przedsiębiorstw tzw. starej gospodarki w coraz większym stopniu opierających działalność na analityce biznesowej.

Analitycy Forrestera wskazują choćby na Alaska Airlines czy Washington Post, które znacząco poprawiły swoje wyniki. Jak to jednak możliwe, że prognozowane tempo wzrostu takich przedsiębiorstw będzie 10 razy szybsze niż tempo rozwoju całej globalnej gospodarki?

Dane do wykorzystania

Zdaniem autorów raportu tak szybki wzrost przychodów dość łatwo wytłumaczyć. Dzięki analizie danych firmy będą w stanie przejmować klientów od konkurencji, bo będą znały ich potrzeby i oczekiwania lepiej niż przedsiębiorstwa, w których informatyka nie odgrywa kluczowej roli w badaniu rynku. Jednocześnie będą mogły stale podnosić swoją efektywność w wielu obszarach.

Te wnioski nie dziwią Andrzeja Morawskiego, wiceprezesa zarządu śląskiej firmy BPSC. – Na przestrzeni ostatnich lat wielu naszych klientów z niewielkich lub średnich firm przekształciło się w duże, kilkusetosobowe przedsiębiorstwa, często działające w skali globalnej. To efekt bardzo dobrego zarządzania opartego na analizie danych pochodzących z wielu źródeł – tłumaczy Andrzej Morawski. – Pamiętajmy, że wiele obszarów w firmach nie jest jeszcze zinformatyzowanych, czego doskonałym przykładem może być choćby HR. Tu analityka dopiero zaczyna być wykorzystywana. Pole do poprawy wskaźników jest więc wciąż duże.

O tym, że biznes napędzany danymi nie jest marketingową wydmuszką, ale powoli staje się rzeczywistością, świadczy przykład warszawskiej spółki Cloud Technologies specjalizującej się w Big Data marketingu. W sierpniu br. poinformowała ona o uruchomieniu OnAudience.com, największej w Europie hurtowni danych zbierającej dane o zachowaniach i preferencjach internautów. To paliwo nie tylko dla branży reklamowej, ale także banków czy firm ubezpieczeniowych.

– Dotychczas w zasięgu naszych narzędzi znajdowało się ponad 100 mln urządzeń, blisko 20 mln realnych użytkowników oraz 500 tys. witryn internetowych. Jednak nasza nowa platforma DMP ma dużo większe możliwości – mówi Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies. – OnAudience.com jest w stanie przetwarzać nawet stukrotnie większą liczbę danych. Szacujemy, że do końca tego roku przekroczymy poziom 3 mld cookies. Będąc właścicielem takiej ilości danych, staniemy się największym graczem na rynku Big Data marketingu w Europie oraz jedną z największych hurtowni danych na świecie. Dzięki nowej platformie DMP będziemy w stanie efektywniej monetyzować dane nie tylko w reklamie internetowej. Liczymy na to, że OnAudience.com zyska uznanie na całym świecie.

Na cyfrową rewolucję przygotowują się także operatorzy centrów danych. Przykładem może być giełdowa spółka ATM, pod marką Atman zarządzająca największym data center w Polsce.

– W ubiegłym roku oddaliśmy do użytku nowy budynek F5 o powierzchni 3 tys. m2, który pomieści nawet kilka tysięcy serwerów. W tym roku przeprowadziliśmy pomyślne testy technologii 400G, dzięki czemu mamy pewność, że jesteśmy w stanie obsłużyć zwiększone zapotrzebowanie na transmisję danych – tłumaczy Robert Zaklika, wiceprezes zarządu ATM. – Stoimy w tej chwili u progu cyfrowej rewolucji w administracji publicznej, zwłaszcza w obszarze zdrowia. W obliczu coraz silniejszej konkurencji ze strony spółek fintech szybko będą się digitalizować także banki i firmy ubezpieczeniowe. Centra danych są naturalnym partnerem cyfrowej rewolucji. Pamiętajmy, że oparcie biznesu na danych to źródło wielu korzyści, ale także i zagrożeń. Ogromnym wyzwaniem jest zagwarantowanie nieprzerwanego dostępu do informacji. To będą gwarantowały wyspecjalizowane centra danych z dostępem do odpowiednio zorganizowanej komunikacji wirtualnej.

Jak istotnym wyzwaniem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, mogą świadczyć wyniki badań, które Atman przeprowadził w 2015 r. Wynika z nich, że aż ponad połowa przedsiębiorstw miała problem z dostępem do Internetu lub energii elektrycznej. Ciekawe, że najczęściej nie były to krótkotrwałe incydenty. Zaledwie w 6% przypadków awaria trwała krócej niż godzinę. W 30% przypadków trwała od 1 do 2 dni, a w 10% przypadków nawet dłużej. Efekty nie są trudne do przewidzenia – aż 41% badanych przyznało, że firma musiała w tym czasie przerwać działalność lub poważnie ją ograniczyć.

– Pamiętajmy, że np. dla firmy produkcyjnej brak dostępu do danych grozi wstrzymaniem linii produkcyjnej. To pociąga za sobą ogromne koszty, ryzyko niedostarczenia produktów do kontrahentów na czas i w konsekwencji utratę klientów. To jeden z powodów, dla których wiele firm sceptycznie podchodzi do chmury obliczeniowej, która jest bardzo istotnym elementem digitalizacji. Na dłuższą metę takie podejście nie jest jednak przyszłościowe – zwraca uwagę Andrzej Morawski z firmy BPSC.

Nowa kategoria zarządzania

Data Driven Business to właściwie nowa forma zarządzania biznesem, w której kluczową rolę odgrywają decyzje podejmowane w oparciu o dane. Firmy, które stosują podejście Data Driven, używają danych, analityki i oprogramowania, aby zmaksymalizować swoje przychody. Firma analogowa nie poradzi sobie na rynku nie tylko dlatego, że konsumenci aktywni przez całą dobę online oczekują innego poziomu obsługi, ale że bez informatyzacji firmom znacznie trudniej zapanować nad kosztami.

Doświadczenia pokazują, że firmy ucyfrowione lepiej znają swoich klientów, konkurencję i szybciej są w stanie zareagować na zmiany rynkowe. Potrafią też znacznie bardziej racjonalnie zarządzać kosztami – po prostu lepiej sobie radzą. Wystarczy spojrzeć na polski rynek e-commerce, na którym robi się coraz bardziej tłoczno, a według prognoz do końca 2016 r. ma on urosnąć o kolejne 7% i przekroczyć liczbę 23,5 tys. podmiotów.

W takich warunkach zarówno producenci, dystrybutorzy, jak i sprzedawcy muszą dysponować informacjami na temat aktualnej sytuacji na rynku i działań konkurencji, a te jak wiadomo w kanale online zmieniają się szczególnie szybko. Ceny są tego najlepszym przykładem, a tacy giganci jak Amazon potrafią zmieniać je kilkakrotnie w ciągu dnia. Dla firm kluczowe jest więc bieżące pozyskiwanie sprawdzonych danych. Dlaczego? Ponieważ na ich podstawie są w stanie kształtować swoje ceny, a tym samym określać swoją pozycję rynkową względem konkurencji.

– Wiele firm wciąż ustala strategię cenową w oparciu o intuicję i dotychczasowe doświadczenia, nie mając świadomości, jak dużo na tym traci. W e-commerce liczy się jednak czas. Ceny zmieniają się tak szybko, że ich „ręczne” sprawdzanie nie ma żadnego sensu – nie dość, że jest kosztowne, to jeszcze obarczone ryzykiem pojawienia się wielu błędów. Człowiek nie jest też w stanie wyciągnąć pewnych prawidłowości w taki sposób, w jaki potrafi zrobić to maszyna, przetwarzając informacje z wielu różnych źródeł i w pewnym sensie ucząc się zależności, jakie zachodzą w badanym obszarze danych – wyjaśnia Jakub Kot, CEO Dealavo, spółki dostarczającej narzędzie klasy BI do monitoringu cen online.

Model Data Driven Business w tym kontekście to po prostu zarządzanie polityką cenową poprzez aktualne informacje pozyskane z sieci, dotyczące nieustannie zmieniających się cen konkurencyjnych produktów. Jakie korzyści przynoszą firmom te informacje? Warto przytoczyć chociażby badanie Gemiusa, w którym aż 80% klientów przed podjęciem decyzji zakupowej sprawdza i porównuje ceny online.

Sprzedawcy mający aktualne informacje na temat konkurencji będą więc w stanie zaproponować cenę, która z jednej strony będzie atrakcyjna dla klientów, a z drugiej umożliwi zachowanie opłacalnej marży. Firmy przekształcają więc dane w działanie. Im więcej różnorodnych danych pozyskują, tym skuteczniejsze decyzje mogą podejmować, ponieważ oprogramowanie jest w stanie uczyć się i optymalizować na podstawie dostarczanych informacji. Proces ten z czasem tworzy obszerny materiał, który decyduje o konkurencyjności i stawia innym firmom wysoką barierę kompetencji.

Jakub Kot z Dealavo zwraca także uwagę na jeszcze jeden aspekt wykorzystania danych w e-commerce, mianowicie na ich wpływ na relacje między producentami a sprzedawcami i w pewnym sensie rolę regulacyjną.

– Ceny w Internecie potrafią być mocno zaniżone w stosunku do tych, których życzyliby sobie producenci. Dlatego też coraz chętniej sięgają po rozwiązania pozwalające na monitoring cen, w jakich sprzedawane są ich towary. Dysponując tą wiedzą są w stanie kształtować ceny katalogowe na optymalnym poziomie oraz zarządzać swoimi relacjami z kontrahentami.

Interesujący w kontekście digitalizacji firm jest raport „IDC FutureScape: Worldwide IT Industry 2016 Predictions: Leading Digital Transformation to Scale”. Specjaliści IDC przewidują, że do 2018 r. przepływ danych zewnętrznych w przedsiębiorstwach wzrośnie aż pięciokrotnie, a liderzy cyfrowej transformacji zwiększą ilość danych wychodzących co najmniej 500-krotnie. To może wyjaśniać, dlaczego ich wyniki będą rosły w dwucyfrowym tempie.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.