Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Inauguracja na Podlasiu

Konferencja „Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji”, organizowana przez firmę Axon Media Group, po raz pierwszy zawitała na Podlasie. W wydarzeniu 14 września 2016 r. w Białymstoku uczestniczyło ponad 80 inżynierów zainteresowanych nowymi rozwiązaniami w dziedzinie utrzymania ruchu.

Spotkanie otworzyła prelekcja dotycząca typowych nieprawidłowości spotykanych w przemysłowej instalacji elektrycznej, którą wygłosił Zbigniew Bańkowski z firmy Lapp Kabel. Statystyki dowodzą, że jedną z najczęstszych przyczyn usterek w instalacji elektrycznej jest działalność człowieka. Dlatego tak ważne podczas projektowania instalacji jest zabezpieczenie jej pod kątem mechanicznego uszkodzenia. Drugą przyczyną jest niewłaściwy dobór przewodów elektrycznych. Należy więc dostosować je do aplikacji, czyli uwzględnić obciążenie instalacji, jej długość, dobrać odpowiednie przekroje.

Następnie Wojciech Halkiewicz z firmy 7bar podzielił się swoją wiedzą na temat optymalizacji zużycia sprężonego powietrza i energii potrzebnej do jego produkcji. Sprężone powietrze to drogie medium energetyczne, a sprężanie to proces bardzo nieefektywny. Około 20% energii elektrycznej dostarczanej do sprężarki idzie na sprężanie, ok. 80% tracone jest na ciepło. Z kolei szacuje się, że produkcja zużywa 50% sprężonego powietrza, wycieki to 30%, sztuczne zapotrzebowanie – 10%, a niewłaściwe zastosowanie – 10%. Trzeba więc mieć świadomość, jak ważna jest kontrola wskaźników efektywności.

Jak skutecznie rozwiązać problem luzujących się śrub? Odpowiedzi na to pytanie udzielił kolejny prelegent, Krzysztof Włodarz z firmy HEICO Poland. Omówił przyczyny samoczynnego odkręcania się śrub i popularne metody ich zabezpieczania. Prezentował zasadę działania podkładki klinującej z funkcją zabezpieczającą przed poluzowaniem, a także zalety systemu klinującego i korzyści płynące z jego stosowania. System klinujący oparty jest na wykorzystaniu napięcia i tarcia (aby odkręcić śrubę, trzeba pokonać przyrost jej napięcia). Prelegent podkreślał, jak ważne są działania predykcyjne (przewidywanie) i prewencyjne (zapobieganie), żeby uniknąć przykrych niespodzianek.

Z kolei zdejmowalne izolacje termiczne w służbie utrzymania ruchu były tematem prelekcji Wojciecha Maurera z firmy SUM Poland. Pokrowce termoizolacyjne to stosunkowo nowa oferta na polskim rynku, niezbędna tam, gdzie trzeba mieć szybki dostęp do urządzenia. Odpowiedni materiał izolacyjny, otoczony tkaninami technicznymi zapewniającymi ochronę w każdym środowisku, musi wytrzymać częste demontaże pokrowca oraz wykonywane na nim operacje mechaniczne. Zastosowanie pokrowców? Zawory, filtry, aparatura pomiarowa, wymienniki ciepła, zbiorniki, pompy... Pokrowce uzupełniają też izolację tradycyjną, zapewniają redukcję hałasu.

Zagadnienie kontroli oraz optymalizacji zużycia energii i innych mediów w zakładach przemysłowych omówił Jakub Wójcik z firmy SABUR. „Żeby zacząć coś oszczędzać, kontrolować, musimy najpierw to zmierzyć”. W przypadku systemów do zarządzania sformułowano trzy kryteria: system musi się składać z prostych elementów, jego wdrożenie jest łatwe, szybkie i proste, system powinien być elastyczny i otwarty na potrzeby pojawiające się w trakcie używania.

Następnie Dariusz Marcinkowski z firmy item Polska przedstawił ekonomiczne i techniczne aspekty rozwiązań modułowych w przemyśle. Siła pomysłu, który zrewolucjonizował rynek budowy przemysłowej – zamiast ciężkiej stali użyć aluminium, spawanie zastąpić skręcaniem. Zalety modułowych profili aluminiowych: duża wytrzymałość przy niskiej wadze, niekorodująca powłoka (anodowane), redukcja kosztów pracy i zwiększenie wydajności pracy.

Tematykę niezawodności urządzeń i oszczędności energii dzięki technologii ultradźwiękowej przybliżył Jerzy Halkiewicz (UE Systems). W metodzie tej wykorzystuje się pomiar wielkości fizycznych: tarcia i turbulencji. Ultradźwięki są stosowane w detekcji wycieków próżniowych i ciśnieniowych (ze zgrubną kalkulacją kosztów), inspekcji zaworów i odwadniaczy pary, urządzeń mechanicznych (monitoring stanu łożysk, przekładni) i elektrycznych (np. pod kątem wyładowań niezupełnych), w testach szczelności, a także w specjalnych zastosowaniach (maszyny lotnicze, urządzenia głębinowe, drogi kolejowe...). Diagnostykę ultradźwiękową można łączyć z innymi metodami diagnostycznymi.

Temat wykorzystania kamer termowizyjnych i zjawiska termowizji w Służbach Utrzymania Ruchu omówił Rafał Gielniak z firmy BTH. Zaprezentował urządzenia do bezstykowego pomiaru temperatur, m.in. pirometry, sygnalizatory przekroczenia progu temperaturowego oraz sygnalizatory bezruchu m.in. dla służb ratowniczo-gaśniczych. Przedstawił przykładowe funkcje, np. multispektralne obrazowanie (MSX), czyli nanoszenie na obraz termowizyjny szczegółów fotograficznych (uzyskanych w świetle widzialnym).

Następnie Tomasz Jaeschke z firmy Novatel przedstawił systemy łączności i bezpieczeństwa dla Utrzymania Ruchu (w obszarach podwyższonego hałasu, zapylenia oraz strefach zagrożonych wybuchem) oraz dla pracowników wykonujących prace samotnie.

Z kolei Piotr Ambrożewicz z firmy Impex-Saro omówił automatyczne smarownice jako istotny element utrzymania ruchu i niezawodności eksploatacyjnej urządzeń. Kiedy stan osobowy działu UR jest coraz mniejszy, kiedy zgodnie z przepisami BHP nie można dokonać obsługi smarowniczej urządzenia bez przerywania produkcji, kiedy smarowanie urządzenia tylko podczas jego postoju – to zbyt rzadko, kiedy brakuje czasu na smarowanie, ale jednocześnie wskaźnik niezawodności eksploatacyjnej urządzeń musi wzrastać – to rozwiązaniem jest zautomatyzowanie smarowania. Aby zapewnić prawidłowe smarowanie, muszą być spełnione cztery warunki: dobrany profil smarny, dokładnie określone miejsce smarowania, ilość jednorazowego aplikowania smaru, częstotliwość smarowania. Przykłady zastosowania: łożyska, łańcuchy, podpory, rolki, bieżnie, otwarte przekładnie...

Rafał Bałękowski z firmy IGE+XAO Polska skupił się w swojej prelekcji na oprogramowaniu do tworzenia dokumentacji elektrycznej i automatyki w Utrzymaniu Ruchu. Przejrzysta i aktualna dokumentacja ruchowa jest podstawą szybkiej diagnostyki awarii. Jak szybko i bezbłędnie przeszukiwać dokumentację elektryczną maszyn i urządzeń? Czy aktualizowanie dokumentacji ruchowej wymaga zaawansowanej wiedzy? Prelegent zaprezentował różne wersje oprogramowania.

Jak poprawić niezawodność i bezobsługowość maszyn? Paweł Łoś z firmy igus Polska przedstawił bezsmarowe i bezobsługowe łożyska. Zaprezentował przykłady rozwiązań, m.in. bezobsługowe łożyska liniowe do różnych obciążeń, małe, połączone z szyną, łożyska hybrydowe (ślizg połączony z rolką w celu zmniejszenia tarcia). Następnie Paweł Drewniak zaprezentował e-prowadniki, przewody chainflex (zaplatane w warkocz, z wzmocnionym natryskowo rdzeniem) oraz przykłady wdrożonych aplikacji.

Z kolei Damian Majchrowski z firmy Control-Service omówił przykłady wsparcia Działów Inwestycji i Utrzymania Ruchu. Przedstawił m.in. możliwości zminimalizowania czasu przestoju podczas awarii systemów sterowania procesami produkcyjnymi (MES, SCADA), awarii urządzeń energoelektronicznych.

Następnie Tomasz Król z Instytutu Doskonalenia Produkcji w prelekcji „Jak rozsądnie eliminować działania nieprzynoszące wartości?” zachęcał słuchaczy do szukania odpowiedzi na to pytanie za pomocą arkusza oceny działań i sposobów ich poprawy. Omówił przykłady strat w różnych procesach (MUDA – marnotrawstwo, MURA – zmienność, MURI – przeciążenie) oraz sposoby i przykłady walki z nimi. Prelegent przytaczał argumenty pracowników zaliczanych do grupy „Niedasie” i kontrargumenty grupy „Adasie”. Wskazywał standardy działania, które pomagają zoptymalizować proces produkcji.

Zarówno uczestnicy, jak i partnerzy wysoko ocenili poziom merytoryczny konferencji. Uczestnicy chwalili możliwość zdobywania wiedzy. Podczas przerw w kuluarach zadawali wiele pytań, prosili o rozwiązywanie palących problemów. Natomiast partnerzy podkreślali profesjonalną organizację konferencji, dobrą atmosferę, możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Takie rozmowy przynoszą konkretne efekty w postaci nowych rozwiązań i produktów optymalnie dostosowanych do potrzeb klientów.

A tak udział w konferencji podsumowuje Jarosław Głażewski, kierownik produkcji i UR z firmy Wiejak sp. z o.o.: – Przyjechałem na konferencję z Nidzicy i widzę tu dużo ciekawych rozwiązań dla naszej firmy, z których na pewno skorzystamy. Jestem zadowolony z tego szkolenia. Na terenie białostockim pierwszy raz uczestniczę w takiej konferencji, a są one bardzo potrzebne. Wcześniej jeździliśmy do Warszawy, Poznania.
Organizację oceniam na 5. Wszystko przeprowadzone terminowo, ciekawe tematy prelekcji, jasne tłumaczenia. Przy stoiskach można uzyskać więcej szczegółowych informacji, które na pewno w przyszłości przyniosą korzyści naszej firmie.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.