Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Czujniki na każdym etapie produkcji

21 września br. odbyła się w Krakowie konferencja techniczna „Czujniki na każdym etapie produkcji – jakość, efektywność, bezpieczeństwo”. To pierwsza konferencja dotycząca tematu sensoryki przygotowana przez firmę Axon Media Group.

W spotkaniu uczestniczyło 85 osób zainteresowanych poznawaniem nowinek technicznych i rozwiązań z zakresu inteligentnej sensoryki w służbie kontroli procesów przemysłowych.

Konferencję otworzyła prelekcja Szymona Gumółki z firmy Balluff. Efektywność i odpowiednią jakość w zautomatyzowanych systemach produkcji zapewnia m.in. wykorzystanie czujników wizyjnych w systemach kontroli jakości. Prelegent zaprezentował czujniki i systemy do identyfikacji oraz pomiaru odległości, do detekcji obiektów i pomiaru ciśnienia oraz poziomu, czujniki koloru – rejestrujące strefy jasne i ciemne plus koło barw, przydatne np. w sektorze automotive. Opisywane rozwiązania wpisują się w takie koncepcje jak Przemysł 4.0 i Internet Rzeczy, bo czujnik jest pierwszym i ostatnim elementem w komunikacji użytkownik-maszyna.

Tematykę kontynuował Piotr Simlat z firmy Pepperl+Fuchs, w prelekcji „Niezawodne rozwiązania detekcji i pomiarów” eksponując inne funkcje czujników, np. identyfikację kształtów obiektów (skanery 2D). Zaprezentował czujniki zbliżeniowe (pojemnościowe i indukcyjne – w tym do stref EX, z metalowym czołem/membraną), czujniki fotoelektryczne (odbiciowe, koloru, odblasku), ultradźwiękowe... Przedstawił także systemy pozycjonowania WCS (głowica przesuwa się po torze i sczytuje kod), PCV (kamera sczytuje kod matrycowy) – stosowane w magazynach wysokiego składowania, PGV (w wózkach samojezdnych monitorowanie przestrzeni przed wózkiem) oraz system identyfikacji oparty na technologii RFID i systemach wizyjnych.

„Z kamerą przez życie kroczy się znakomicie” – takie motto na ostatni kwartał tego roku zaproponował kolejny prelegent, Paweł Rutkowski z firmy KameryIR. Termowizja to technologia uzupełniająca ludzkie oczy, rozszerzająca naszą świadomość. Na czym polega piękno tej technologii? „Oczy pokazują kolory i emocje, a termowizja – kolory i temperaturę, a te rzeczy nie zawsze ze sobą współgrają”. Aby zapewnić odpowiednią jakość produkcji, trzeba zadbać o media, które ją napędzają: gaz, ciecz i prąd elektryczny. Termowizja pomaga w weryfikowaniu pracy urządzeń, zapewnia ograniczanie strat cieplnych. Prelegent omówił typy obecnie stosowanych czujników i kamer oraz obszary ich zastosowania. Przedstawił też korzyści z wyposażania grup pomiarowych w różne czujniki.

Kolejny prelegent, Fumio Okazaki z firmy Omron Electronics omówił typy czujników przemysłowych i ich praktyczne zastosowanie w produkcji, m.in. do detekcji obiektów (stacjonarnych i w ruchu), czujniki pomiarowe, wizyjne, czujniki indukcyjne, laserowe (linijka). Zastosowanie? Wykrywanie np. kolorów (kontrola jakości), znaczników na opakowaniach (przemysł spożywczy, pakujący), w aplikacjach logistycznych, w automatyce (ramiona robotów), w układach bezpieczeństwa (monitorowanie stref zagrożenia).

Z kolei Piotr Śnieżek z firmy Turck przedstawił czujniki oparte na wykorzystaniu rezonansu elektromagnetycznego, m.in. indukcyjne czujniki weryfikacji położenia, weryfikacji pobrań IO-Link (enkodery, czujniki laserowe...). Z czujnika indukcyjnego można zebrać wiele parametrów: temperaturę (aplikacje hamulcowe), prędkość obrotową, opóźnienie wyjścia sygnału itp. Pomiar bezkontaktowy (czujniki magnetyczne, inklinometryczne – wykrywanie wychylenia w 2 osiach), czujniki pojemnościowe. Prelegent prezentował też kompaktowe czujniki bezprzewodowe (bateria wystarcza na 5 lat), czujniki wibracji i temperatury.

Kolejny prelegent, Marcin Szymański z firmy WObit przedstawił techniki pomiarowe w inteligentnej fabryce, m.in. metody bezkontaktowych pomiarów na przykładach zrealizowanych aplikacji z akcentem na ergonomię, jakość i zysk. Omówił zasadę działania systemów Tekscan (pomiar rozkładu sił nacisku) i przykłady zastosowania NPAT (NIP Preassure Aignment Tool): testy zderzeniowe na manekinie (nacisk pasów na fotelach), kontrola jakości (np. szczelność drzwi w samochodach, jakość uszczelki), kalibracja maszyn. Przedstawił również kompleksowe zbieranie i analizę danych z wykorzystaniem modułów pomiarowych WObit i systemu SCADA (akwizycja i wizualizacja danych, sterowanie procesem, alarmowanie) firmy PcVue Solutions z Francji.

Następnie Kamil Wachowicz z firmy Phoenix Contact zaprezentował nowoczesne systemy komunikacji bezprzewodowej od sieci do czujnika, czyli zaczynając od komputerów przemysłowych (typu box, panelowy, rackowy). Omówił działanie sieci bezprzewodowej, różnice w porównaniu z połączeniem tradycyjnym (kabel) oraz sposoby komunikacji, w tym Bluetooth, WLAN, Trusted Wireles (2,4 GHz do 3 km lub 868 MHz do 20 km). Zaprezentował ciekawe rozwiązania: m.in. Radioline, MUX („kabel bezprzewodowy”) – instalacja kabla bez przerywania produkcji oraz przykłady ich zastosowań.

Z kolei Marcin Miłkowski z firmy EC Test Systems skupił się na nowoczesnych rozwiązaniach z zakresu drgań i akustyki. Zaprezentował czujniki piezoelektryczne do zastosowań specjalnych, czujniki wysokotemperaturowe, czujniki do stref EX. Drgania są dobrym wskaźnikiem ogólnego stanu zdrowia maszyny, umożliwiają wykrycie wielu defektów, takich jak: nieosiowość, niewyważenie, wygięcie wału, tarcie, uszczerbek, pęknięcie w bieżni łożyska – jeśli tylko system pomiarowy ma wysokie próbkowanie. Obszary zastosowań: drgania silników, pomp (w tym głębinowych), transporterów, ochrona wież chłodniczych, sprężarki śrubowe, monitorowanie udarów, przekładnie... Maszynę krytyczną warto opomiarować na stałe.

Jak te wszystkie sygnały z czujników sprawnie zebrać i wykorzystać? Na to pytanie odpowiadał Łukasz Jamborski z firmy Murrelektronik. W interaktywnej prelekcji z aktywnym udziałem uczestników przedstawił szeroki wachlarz możliwości zbierania sygnałów z czujników. W skrócie omówił dystrybucję sygnałów (systemy sieciowe), różne koncepcje instalacji z ograniczeniem liczby kabli, w tym instalację kompaktową (np. do aplikacji spawalniczych), pasywną oraz instalację punkt do punktu, z użyciem przewodów, a także koncepcję modułową – zbieranie sygnałów z wielu czujników.

Zarówno uczestnicy, jak i partnerzy chwalili tematykę konferencji, poziom merytoryczny oraz organizację. Podczas przerw w kuluarach uczestnicy zadawali sporo pytań, prosili o rozwiązywanie palących problemów. Partnerzy natomiast podkreślali dobrą atmosferę, możliwość nawiązania cennych kontaktów biznesowych oraz poznania preferencji użytkowników, co zaowocuje nowymi rozwiązaniami i produktami optymalnie dostosowanymi do ich potrzeb.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.