Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Konferencja Infor Next Polska 2016

Termin: 4 października 2016 r.
Miejsce: Hotel InterContinental, Warszawa
Organizator: Infor

Konferencja Infor Next Polska 2016 „Zaprojektowane dla rozwoju” to kolejna edycja wydarzenia gromadzącego ekspertów oraz użytkowników rozwiązań IT. Tematy przewodnie to cyfryzacja, zarządzanie relacjami z klientem oraz aplikacje dla biznesu. Głównym prelegentem będzie Phil Lewis, wiceprezes Infor Solution Consulting, zarządzający zespołem konsultantów ds. produkcji i usług w zakresie rozwiązań ERP, SCP, SCE, PLM w regionie EMEA. Podczas sesji plenarnej skupi się na omówieniu procesu digitalizacji oraz modernizacji firm produkcyjnych za pomocą przełomowych aplikacji dla biznesu.

Głównym tematem Infor Next Polska 2016 będzie realizowanie procesu transformacji cyfrowej, w której skład wchodzą takie zagadnienia jak Internet Rzeczy (IoT) i Przemysł 4.0, a także ciągły rozwój aplikacji biznesowych dla sektora produkcyjnego. Omówione zostaną różne aspekty digitalizacji, jej szeroki wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz wyzwania, przed którymi stoją organizacje planujące zmiany – nieodzowne w dobie rosnących potrzeb klientów i ogromnej konkurencji.

Prezentacje pomogą zrozumieć, w jakim kierunku zmierza obecnie informatyka dla przedsiębiorstw oraz jak, zachowując pełną elastyczność doboru rozwiązań, minimalizować koszty związane z IT. Wśród tematów konferencji pojawią się m.in.: cyfrowa transformacja – w jaki sposób firma może rozpocząć proces cyfryzacji, który odróżni jej działalność od przedsiębiorstw konkurencyjnych, aplikacje dla biznesu usprawniające raportowanie oraz inne procesy, a także Infor Customer Experience, czyli skuteczne zarządzanie relacjami, większa rentowność i efektywna współpraca z klientem.

– Z rozwiązań Infor korzystają firmy na całym świecie. Z naszymi polskimi klientami łączy je dążenie do usprawnienia działania organizacji poprzez innowacyjne rozwiązania IT dla biznesu. To, co wyróżnia nasze aplikacje na rynku, to podejście uwzględniające specyfikę konkretnej gałęzi biznesu. Rozwiązania te nie wymagają dalszej personalizacji, ponieważ od początku zostały zaprojektowane w taki sposób, aby dostarczyć funkcjonalności specyficzne dla danej branży oraz wesprzeć procesy krytyczne dla organizacji działających na niszowych rynkach – mówi Mariusz Siwek, Channel Director regionu CEE North w firmie Infor.

– Cyfryzacja to nowe wyzwania – tłumaczy Phil Lewis – jedynie przedsiębiorstwa potrafiące dostosować się do potrzeb rynku są w stanie im sprostać. Transformacja cyfrowa jest wszędzie. Bez niej nie istniałby Przemysł 4.0 czy Internet Rzeczy. Mimo to wielu producentów nadal znajduje się na pierwszym etapie transformacji – uzasadnianiu inwestycji, zarządzaniu projektem i przekazywaniu pracownikom najważniejszych informacji dotyczących zmian w zakładach produkcyjnych. Tymczasem obecnie wiemy już, że cyfrowe technologie przemysłowe wpłyną na cały łańcuch wartości – od badań i rozwoju, przez łańcuch dostaw, pracę zakładów produkcyjnych do marketingu, sprzedaży i obsługi. Rewolucja ta ma swoją cenę. Inwestowanie w czujniki pomiarowe, nowoczesne rozwiązania ERP, analizę Big Data i chmurę jest nieodzowne dla firm, które chcą wejść do gry. Jednakże nie podejmowanie tych działań wiąże się z ryzykiem, że przedsiębiorstwo zostanie daleko w tyle za konkurencją, która podjęła ryzyko.

Informacje: www.infor.com/InforNext2016/Poland

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.