Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

H&L Digital – jednostka biznesowa Infor

4 października 2016 r. Infor poinformował o powstaniu nowej jednostki biznesowej H&L Digital, dostarczającej kompleksowe rozwiązania cyfrowe w chmurze, w modelu Digital as a Service. Na głównego stratega technologii cyfrowych i szefa H&L Digital został wybrany dyrektor kreatywny Marc Scibelli.

Hook & Loop, agencja kreatywna należąca do Infor, została założona w 2012 r. z myślą o użytkownikach wewnętrznych firmy. H&L Digital powstało poprzez rozwój agencji Hook & Loop nakierowany na klientów zewnętrznych, z wykorzystaniem tych samych metod, takich jak warsztaty cyfrowe i hackathony, zapewniających klientom firmy Infor zróżnicowane możliwości skorzystania z narzędzi cyfrowych.

– Wiele firm konsultingowych oraz agencji projektowych twierdzi, że jest w stanie przeprowadzić transformację cyfrową w firmie, pomagając klientom sprostać wyzwaniom, jakie stwarza świat cyfrowy. Jednak ze względu na brak technologii potrzebnej do przeprowadzenia rzeczywistych zmian projekty ich klientów często umierają śmiercią naturalną, stoją w miejscu lub nie spełniają pokładanych w nich oczekiwań – powiedział Charles Phillips, prezes Infor. – Wraz z utworzeniem oddziału H&L Digital Infor jest w stanie dostarczyć wszystkie elementy kompleksowych rozwiązań w formie usługi: aplikacje w chmurze dla przemysłu, dynamiczne analizy na podstawie danych, nowatorskie projektowanie z uwzględnieniem preferencji użytkownika, a także połączoną sieć łańcucha dostaw.

Infor zdecydował się na podejście do usług cyfrowych transformacji „poza przedsiębiorstwem”, które usprawnia działania firmy i dostarcza korzyści zarówno klientom, jak i pracownikom. Na trzy warstwy tego podejścia składają się:
Oprogramowanie i platformy – u podstaw każdego programu transformacji cyfrowej znajdują się aplikacje w chmurze, które wspomagają prowadzenie firmy, w tym oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM), zarządzania kapitałem ludzkim (HCM), zarządzania łańcuchem dostaw, zarządzania cennikami złożonych i konfigurowalnych produktów – Configure–Price–Quote (CPQ) i middleware oparte na standardach Infor ION, służące do integrowania i publikowania danych.
Dane i analizy – analizy Infor Dynamic Science Labs umieszczone w szczytowej warstwie podstawowych aplikacji służących do zarządzania API, uzyskiwane dzięki elastycznej mocy superkomputerów Amazon Web Services (AWS).
H&L Digital – sposób na działanie firmy, dzięki któremu będzie bardziej skuteczna oraz zdolna do tworzenia nowych, opartych na danych sposobach dostarczania wartości, usług lub produktów.

– Powstanie potężnych platform cyfrowych i sieci wywołało znaczące zmiany w sposobie, w jaki wszyscy pracujemy, komunikujemy się i sprzedajemy – powiedział Marc Scibelli, dyrektor kreatywny w firmie Infor i szef H&L Digital.

Elementy usługi Infor Digital as a Service

Budowa strategii – H&L Digital tworzy cyfrową strategię dla firmy i marki w oparciu o analizy z warsztatów interaktywnych. Proces rozpoczyna się od zdefiniowania cyfrowego ekosystemu i identyfikacji „szybkich zwycięstw”, w pierwszej kolejności dla prototypu. Zespół projektowy współpracuje z zespołami IT klienta w celu zidentyfikowania luk w obecnej architekturze i tworzy harmonogramy realizacji.
Projekt – koncentrowanie się na rozwiązaniach, które firmy starają się wykreować dla użytkowników końcowych. Tworzenie intuicyjnych rozwiązań H&L Digital umożliwia użytkownikom osiąganie celów i płynną pracę w dowolnym środowisku, pomagając zmienić sposób zaangażowania pracowników oraz współpracę i sposób interakcji firmy z klientami.
Montaż – H&L Digital wykorzystuje odmienne produkty i usługi, jak również istniejące technologie, aby zasilać elementy cyfrowego ekosystemu i przeprowadzać analizę w celu zrozumienia złożoności składników niezbędnych do integracji i potencjalnego rozwoju, a w efekcie przyspieszenia realizacji projektu.
Uruchomienie – H&L Digital zarządza usługami SaaS, korzystając z rozwiązań technologicznych specyficznych dla firmy i świadczy usługi związane z dalszą ewolucją, wsparciem i serwisem.

– H&L Digital to kolejna ewolucja strategicznych inwestycji Infor w technologię cyfrową rozwiązań dla użytkownika pozwalających mu wyróżnić się na tle konkurencji – powiedział Michael Krigsman, analityk branży i założyciel CXO Talk. – Ponieważ Infor jest już doradcą klientów korzystających z ich oprogramowania w zakresie strategii cyfrowej, nowa grupa (H&L Digital) umożliwi dalsze zwiększenie zaangażowania firmy na rzecz transformacji cyfrowej. H&L Digital rozszerza możliwości Infor w zakresie wykorzystania platformy firmy w zróżnicowanych zastosowaniach dla klientów.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.