Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja
Phil Lewis, wiceprezes Infor Solution Consulting

– Cyfrowe technologie przemysłowe wpłyną na cały łańcuch wartości – od badań i rozwoju, przez łańcuch dostaw, pracę zakładów produkcyjnych, do marketingu, sprzedaży i obsługi – mówił Phil Lewis.

Konferencja Infor Next Polska 2016 zgromadziła 4 października 2016 r. w Warszawie liczne grono ekspertów, menedżerów, specjalistów z zakresu technologii, czołowych klientów firmy Infor. Tematem przewodnim była transformacja cyfrowa w przemyśle, o której mówił Phil Lewis, wiceprezes Infor Solution Consulting, zarządzający zespołem konsultantów ds. produkcji i usług w zakresie rozwiązań ERP, SCP, SCE, PLM w regionie EMEA.

– Przemysł 4.0, Internet Rzeczy, zapowiadające transformację cyfrową nie mogą już być ignorowane. Na tym etapie wiemy, że cyfrowe technologie przemysłowe wpłyną na cały łańcuch wartości – od badań i rozwoju, przez łańcuch dostaw, pracę zakładów produkcyjnych, do marketingu, sprzedaży i obsługi – mówił Phil Lewis. – Digitalizacja silnie wpłynie na wiele działów w firmie – istotne jest zatem, aby wszyscy w jakiś sposób uczestniczyli w rozmowach o strategiach działania i planowanych wdrożeniach.

Uczestnicy konferencji mogli dowiedzieć się, w jakim kierunku zmierzają obecnie rozwiązania IT oraz aplikacje chmurowe do zarządzania procesami biznesowymi w firmach z różnych sektorów przemysłu, a także jak, zachowując pełną elastyczność doboru rozwiązań, minimalizować koszty związane z IT.

Podczas konferencji omawiane były także aplikacje dla biznesu usprawniające kluczowe procesy w firmie, m.in. Infor EAM (zarządzanie aktywami), Infor Dynamic Enterprise Performance Management (ERP), a także Infor Customer Experience (skuteczne zarządzanie relacjami w celu poprawy rentowności i efektywnej współpracy z klientem).

Konferencja Infor Next Polska 2016 stała się okazją do spotkania osób z branży oraz wymiany doświadczeń z klientami, partnerami, ekspertami i pracownikami firmy Infor. Cechą wyróżniającą rozwiązania Infor jest uwzględnienie specyfiki konkretnej gałęzi biznesu. Dzięki takiemu podejściu aplikacje nie wymagają szczegółowej personalizacji, ponieważ od początku zostały tak zaprojektowane, aby dostarczać funkcje specyficzne dla danej branży oraz wspierać procesy krytyczne dla przedsiębiorstw działających na niszowych rynkach.

– Bardzo często mocno zmodyfikowane i wsparte innymi systemami rozwiązania ERP okazują się niewystarczające. Aby proces transformacji cyfrowej przebiegł pomyślnie, ERP – podstawa przedsiębiorstwa produkcyjnego – musi być systemem udostępnianym w chmurze i opartym o narzędzia business intelligence – tłumaczył Phil Lewis.

Na rynku polskim Infor współpracuje z siecią lokalnych partnerów wspierających ponad 700 klientów związanych z różnymi gałęziami przemysłu. Główne branże to przemysł obronny, maszynowy, motoryzacyjny i wysokich technologii. W kwietniu 2016 r. firma otworzyła we Wrocławiu trzecie w Europie Center of Excellence, w którym do końca 2018 r. zatrudnionych będzie 500 osób.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.