Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Gartner: coraz więcej firm w chmurze

Według najnowszych doniesień Gartnera do końca 2016 r. wartość globalnego rynku usług chmury publicznej przekroczy próg 200 mld USD. Coraz większe zainteresowanie rozwiązaniami opartymi na cloud computing widać również w Polsce.

Jeszcze w ubiegłym roku rynek chmury publicznej wyceniany był na 178 mld USD. Do końca 2016 r. ma on wzrosnąć o co najmniej 30 mld USD. Oznacza to zatem spory, bo o 17% wzrost rok do roku. Zdaniem analityków Gartnera łatwo to wytłumaczyć: w usługi chmurowe coraz chętniej inwestują przedsiębiorstwa z sektora MSP, a głównym czynnikiem napędzającym rynek jest modernizacja firmowych środowisk IT związana z cyfrową transformacją biznesu.

IaaS rośnie najszybciej

Nie wszystkie usługi w modelu chmury rosną w tym samym tempie. Najszybciej wzrasta rynek IaaS, czyli infrastruktura na wynajem, oraz SaaS – aplikacje i oprogramowanie biznesowe dostarczane na żądanie. Segment IaaS ma wzrosnąć w tym roku aż o 42,8%, SaaS natomiast o 21,7%. W Polsce wzrost będzie zapewne niższy, ale nie sposób nie zauważyć, że strategię „używamy, a nie posiadamy”, bierze sobie do serca coraz więcej przedsiębiorstw.

– Firmy pozbawione zastrzyku unijnych funduszy ostrożnie podchodzą do wydatków. Zamiast kupować, wolą wydzierżawić sprzęt lub oprogramowanie, zwłaszcza że wynajem infrastruktury jest jedną z najszybszych i najbardziej opłacalnych metod dostępu do technologii IT – tłumaczy Krystian Fydrych z Atmana, firmy działającej na polskim rynku centrum danych.

Z usług dzierżawy serwerów dedykowanych firma Atman odnotowała 11-procentowy wzrost przychodów w II kw. 2016 r. w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim roku. Zainteresowanie usługami IaaS wpłynęło także na dwucyfrowe zwiększenie zysku EBITDA, którego dynamika ściśle zależy od rynkowego popytu na oferowane usługi.

Wybierają chmurę ze względu na koszty

Obecnie głównym czynnikiem skłaniającym firmy do wdrażania platform chmurowych jest modernizacja dotychczasowych systemów IT. Jednym z najważniejszych „motywatorów” jest cyfrowa transformacja biznesu i coraz większa liczba gromadzonych i przetwarzanych danych.

Według analityków IDC największe firmy na świecie zwiększą do 2020 r. wartość generowanych danych co najmniej 500-krotnie, natomiast ogólna liczba cyfrowych informacji dostępnych w sieci sięgnie nawet 96 ZB (zettabajtów) w porównaniu do obecnych 4 ZB.

– Z tym oceanem danych trudno sobie poradzić bez chmury obliczeniowej. Inwestycja we własne zasoby nie dość, że jest kosztowna, to jeszcze trudna do oszacowania. Warto też pamiętać o tym, że serwery rzadko dostępne są „od ręki”, w usługach IaaS dodatkową moc obliczeniową można udostępnić w ciągu kilku minut – tłumaczy Krystian Fydrych z Atmana.

Jak wynika z wielu analiz, coraz więcej w usługi chmurowe inwestować będą przedsiębiorstwa z sektora MSP. Takiego zdania jest zarówno Gartner, jak i analitycy Research and Markets. Ich zdaniem do 2020 r. nakłady tych firm na cloud computing będą wzrastać średnio o 20,5% rok do roku. Sid Nag – Research Director Gartnera twierdzi, że dzięki chmurze te firmy są w stanie zatrzymać w budżecie nawet do 14% środków na IT.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.