Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

IFS IoT Business Connector

Rozwiązanie IoT Business Connector wykorzystuje potencjał Internetu Rzeczy w systemie IFS Applications i rozwiązaniach IFS Zarządzanie Serwisem w Terenie oraz IFS Enterprise Operational Intelligence.

Firma IFS zaprezentowała IFS IoT Business Connector – nowy produkt dostarczający kompleksową architekturę dla Internetu Rzeczy (Internet of Things – IoT). Umożliwia on wdrożenie koncepcji związanych z IoT, by wspomóc cyfrową transformację. Produkt zaprezentowano na konferencji IFS World Conference 2016 w Göteborgu w Szwecji.

Rozwiązanie IFS IoT Business Connector opracowano pod kątem przyspieszenia i zwiększenia bezpieczeństwa inicjatyw związanych z Internetem Rzeczy w takich obszarach, jak predykcyjna obsługa techniczna, zarządzanie serwisem, zarządzanie majątkiem i produkcją. Rozwiązanie umożliwia wykorzystanie danych automatycznie pozyskiwanych z produktów, aktywów i wyposażenia w celu uruchomienia odpowiednich – definiowanych przez użytkownika, automatycznych bądź półautomatycznych – procedur oprogramowania firmy IFS do zarządzania przedsiębiorstwem.

IFS IoT Business Connector współpracuje na zasadzie plug-and-play z pakietem Microsoft Azure IoT Suite, umożliwiającym komunikację między urządzeniami i analizę danych, oferującym również otwarte interfejsy API do współpracy z innymi platformami IoT lub specjalistycznymi aplikacjami przetwarzającymi dane pochodzące z urządzeń.

IFS IoT Business Connector wypełnia lukę między analizą danych IoT i wykorzystaniem jej wyników do bardziej efektywnego przeprowadzania działań remontowych, serwisowych i produkcyjnych.

Kluczowe komponenty IFS IoT Business Connector

IFS IoT Controller – narzędzie, które na podstawie analizy danych IoT identyfikuje wymagane działania związane z analizowanym obiektem. Rozwiązuje ono również wiele problemów pojawiających się podczas mapowania technologii operacyjnej (Operational Technology – OT) na potrzeby zastosowań informatycznych i biznesowych.

IFS IoT Gateway – narzędzie zapewniające bezpieczną komunikację między środowiskiem chmurowym i modułami analizującymi dane IoT a produktami firmy IFS rezydującymi na serwerach klienta lub działającymi w chmurze.

IFS IoT Discovery Manager – narzędzie oferujące dodatkową funkcję z zakresu zarządzania i monitorowania danych w przypadku wykorzystania pakietu Azure IoT firmy Microsoft jako platformy przetwarzania danych IoT.

Moduł IFS IoT Business Connector jest obecnie wdrażany na zasadach programu wczesnych nabywców w następujących firmach: Songa Offshore (międzynarodowy wykonawca z branży wiertnictwa śródoceanicznego), ATS (amerykański dostawca usług związanych z utrzymaniem fabryk i usług z branży IT), Anticimex (międzynarodowa firma z branży zwalczania szkodników) oraz Hecla Mining (północnoamerykańska firma z branży wydobywstwa metali szlachetnych).

– Zdecydowaliśmy się dołączyć do programu wczesnych nabywców, ponieważ zdajemy sobie sprawę z ogromnego potencjału technologii IoT w odniesieniu do naszego przedsiębiorstwa – powiedział Christopher Lebeau, dyrektor działu IT firmy ATS. – Połączenie łańcucha wartości naszych usług serwisowych umożliwia nam automatyzację procesów firmowych w nowy sposób i wykorzystanie pozyskanych danych do podejmowania lepszych decyzji biznesowych.

Jarl Dahlfors, prezes firmy Anticimex, powiedział: – Rozwiązanie IFS IoT Business Connector umożliwia nam kontrolowanie danych generowanych przez nasze urządzenia do zwalczania szkodników, zwiększając tym samym jakość świadczonych przez nas usług oraz przekazując naszym klientom potrzebne im dane.

Dan Matthews, CTO w korporacji IFS dodał: – Współpracując z naszymi klientami i partnerami, jesteśmy w stanie łączyć różne aspekty działań biznesowych, zatem inwestycja w IoT nie tylko przekłada się na ogromną ilość danych i ładne wykresy. Internet Rzeczy umożliwia planowanie i podejmowanie optymalnych działań z uwzględnieniem pełnego obrazu procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz u klientów końcowych. Dla naszych klientów oznacza to łatwiejsze przejście do świata IoT, mniejsze ryzyko i szybszy zwrot z inwestycji.

Rozwiązanie IFS IoT Business Connector wejdzie na rynek na początku 2017 r.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.