Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Produkcja nowej generacji

Pierwsza konferencja poświęcona tematyce „Produkcja nowej generacji – automatyzacja, utrzymanie ruchu i bezpieczeństwo”, zorganizowana przez firmę Axon Media Group odbyła się pod koniec października w Warszawie. Zróżnicowana tematyka przyciągnęła inżynierów zaciekawionych nowinkami technologicznymi, wpisującymi się w trend Przemysłu 4.0.

Konferencja podzielona była na trzy bloki tematyczne, skupiające prelekcje w sesjach: automatyzacja, utrzymanie ruchu i bezpieczeństwo.

Sesja I: Automatyzacja

Wprowadzeniem do konferencji była prelekcja Kamila Radoma z Instytutu Doskonalenia Produkcji „Potrzeby produkcyjne a strategia utrzymania ruchu”. Prelegent omówił systemowe podejście i rolę utrzymania ruchu w realizacji bieżących potrzeb produkcyjnych oraz skuteczne metody zapobiegania i eliminacji zaburzeń procesowych, które wpływają na wydajność i efektywność produkcji. Przytaczał argumenty pracowników zaliczanych do grupy „Niedasie” i kontrargumenty grupy „Adasie”. Wskazywał standardy działania należące do technik Lean Management, które pomagają zoptymalizować proces produkcji.

Następnie Mariusz Markowski z firmy Blumenbecker IPS Polska zaprezentował automatyzację paletyzacji blachodachówki, analizując studium przypadku. Automatyzacja produkcji i elastyczność w dostosowaniu się do wymogów odbiorców podnosi konkurencję producentów. Prelegent przytaczał korzyści z wdrożenia automatyzacji i planowania produkcji w procesie zarządzania firmą i utrzymania standardów produkcji.

Kolejny prelegent, Kamil Wachowicz z firmy Phoenix Contact omówił temat „Industry 4.0 – Efektywna produkcja w XXI wieku – nadzieja i zagrożenia (Cyber Security)”. Koncepcja Fabryki 4.0 w ogólnym zarysie polega na zacieraniu różnicy między produkcją jednostkową a masową. Wyzwania? Masowa industrializacja, modułowość, współdzielenie, dopasowanie, komunikacja bezpośrednia, cyfrowy model wyrobu, a w konsekwencji wzrost efektywności.

„Implementacja koncepcji Przemysłu 4.0 gwarancją produkcji nowej generacji” to temat prelekcji Jacka Barszcza z firmy B&R Automatyka Przemysłowa. Idea Przemysłu 4.0, czyli zastosowania systemów cyberfizycznych w przemyśle powstała w Niemczech i szybko rozprzestrzenia się na całą Europę i świat. Przemysłowy Internet Rzeczy, czyli standaryzacja, implementacja oraz zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem to już rzeczywistość, a Smart Factory wyznacza produkcję nowej generacji.

Z kolei proces tworzenia Inteligentnej Fabryki zgodnie z koncepcją 3i (integracja, inteligencja, interaktywność) omówił Lech Bienasz z firmy Omron Electronics. Zaprezentował przykłady wdrożeń projektów Industry 4.0, czyli integracji robotów z maszynami (roboty Scara, Delta, 6-osiowe, innowacyjne roboty mobilne) z rynku polskiego i europejskiego. Konsekwencja tej integracji jest szybki przesył informacji z automatyki do IT i na tej podstawie podejmowanie optymalnych decyzji zarządczych.

Sesja II: Utrzymanie ruchu

Andrzej Skrzypkowski z firmy AS Instrument Polska omówił metody diagnostyczne, które najlepiej pomagają określić moment awarii maszyn oraz podstawowe różnice między Prewencją a Predykcją w Utrzymaniu Ruchu. Przybliżył znormalizowane metody kontroli drgań, w świetle m.in. nowej normy ISO10816 dotyczącej pomiarów kierunkowych. Zaprezentował metody wykrywania wad z wykorzystaniem zjawisk fizycznych, w tym niestandardową, szczegółową analizę drgań za pomocą algorytmu FFT (transformaty Fouriera).

Kolejny prelegent, Paweł Rutkowski z firmy KameryIR przedstawił termowizję jako diagnostyczne zaplecze produkcji i korzyści z wykorzystania technologii podczerwieni. Termowizja to technologia uzupełniająca ludzkie oczy, rozszerzająca naszą świadomość. Pomaga w weryfikowaniu pracy urządzeń, zapewnia ograniczanie strat cieplnych. Posługując się ciekawymi zdjęciami, prelegent zaprezentował typy obecnie stosowanych czujników i kamer oraz obszary ich zastosowania.

Następnie Zbigniew Bańkowski z firmy Lapp Kabel przybliżył standardy cyfrowej transmisji danych w przemyśle, w tym różne standardy okablowania sterowniczego. Pewna transmisja danych jest podstawą nowoczesnej produkcji. Prelegent omówił w skrócie ewolucję okablowania, najwięcej czasu poświęcając dominującemu w przemyśle Ethernetowi – do różnych zastosowań, różnych warunków pracy oraz dużej zmienności produkcji.

Z kolei Maciej Mitura z firmy SIMEX przedstawił monitoring parametrów krytycznych w utrzymaniu ruchu. Co mierzyć, aby zapobiegać przestojom, awariom? Czym mierzyć? Niezbędne elementy działania to: identyfikacja, rejestracja, powiadamianie, a w konsekwencji – zapobieganie przerwom w pracy, zapewnienie ciągłości produkcji.

Rafał Bałękowski z firmy IGE+XAO Polska w swojej prelekcji skupił się na oprogramowaniu do tworzenia dokumentacji elektrycznej i automatyki w Utrzymaniu Ruchu. Przejrzysta i aktualna dokumentacja ruchowa jest podstawą szybkiej diagnostyki awarii. Jak szybko i bezbłędnie przeszukiwać dokumentację elektryczną maszyn i urządzeń? Prelegent zaprezentował różne wersje łatwego w obsłudze oprogramowania.

Następnie Arkadiusz Tałałaj z firmy LeanQ Team omówił problem kosztów działania Służb Utrzymania Ruchu. Jak sprawić, by działania SUR nie były traktowane jako koszt? Jak wykorzystać wskaźnik efektywności maszyn (OEE) w zarządzaniu przepływem? Prelegent przybliżył techniki Lean Management, które pomagają zwiększać jakość i wydajność produkcji oraz usług, obniżając koszty funkcjonowania przy zachowaniu bezpieczeństwa pracy.

Sesja III: Bezpieczeństwo

Otwierający III sesję konferencji Wojciech Maurer z firmy SUM Poland przedstawił zabezpieczenie parametrów pracy instalacji i przebiegu procesów technologicznych poprzez zastosowanie pokrowców termoizolacyjnych. Odpowiedni materiał izolacyjny, otoczony tkaninami technicznymi zapewniającymi ochronę w każdym środowisku, musi wytrzymać częste demontaże pokrowca oraz wykonywane na nim operacje mechaniczne. Zastosowanie? Zawory, filtry, aparatura pomiarowa, wymienniki ciepła, zbiorniki, pompy... Pokrowce uzupełniają też izolację tradycyjną, zapewniają redukcję hałasu.

Następnie nowe regulacje dotyczące systemu oceny zgodności – zmiany ram prawnych (NLF) w dyrektywach nowego podejścia zaprezentował Arkadiusz Maciaś z firmy PROFEN. Prelegent skupił się na wskazaniu ważnych przepisów nowej ustawy o systemach oceny zgodności z kwietnia 2016 r. oraz odpowiedzialności podmiotów uczestniczących we wprowadzaniu danego produktu na rynek wspólnotowy. Zwracał uwagę na zakres stosowania nowych przepisów, zmiany z punktu widzenia bezpieczeństwa wyrobów.

Kolejny prelegent, Paweł Olęcki z firmy REKTIVA przedstawił temat prawidłowego doboru i instalacji urządzeń blokujących wg nowej normy ISO 14119, m.in. nowe wytyczne dla urządzeń blokujących oraz prawidłowe i ergonomiczne zabezpieczania maszyn odgradzającymi, technicznymi środkami ochronnymi. Omówił podział obowiązków pomiędzy producentami komponentów i integratorami/producentami maszyn oraz nowe wytyczne oceny ryzyka aplikacji z osłonami blokującymi/ryglującymi.

Temat kontynuował Jarosław Kalista z firmy OEM Automatic. Podał przykłady rozwiązań i zastosowania urządzeń spełniających nowe wymagania stawiane producentom komponentów bezpieczeństwa, w tym urządzenia blokujące i ryglujące spełniające normę ISO 14119. Zaprezentował systemy kontroli dostępu Safety Automation Builder – narzędzie zaprojektowane do wsparcia projektowania kompletnych systemów bezpieczeństwa.

Na zakończenie uczestnicy odebrali Imienne Certyfikaty poświadczone przez Krajową Izbę Gospodarczą.

Po części konferencyjnej odbyły się warsztaty prowadzone przez przedstawicieli firm:
Omron Electronics: „Integracja, inteligencja, interaktywność w nowoczesnej fabryce na przykładzie Platformy Sysmac” – poświęcone integracji napędów, robotów, systemów wizyjnych na platformie Sysmac, interakcji z urządzeniami i systemami bezpieczeństwa oraz inteligentnej komunikacji (systemy bazodanowe, zdalny dostęp).

LeanQ Team: „Gra TPM – Wyścig z czasem”, której celem jest uzyskanie przez zespół obsługujący maszyny w symulowanej fabryce jak największego % efektywności procesu wytwórczego. Jak integrować działania Służb Utrzymania Ruchu z Produkcją, jak monitorować prace SUR, zarządzać poziomem części zamiennych? Jakie (i kiedy) stosować rozwiązania oraz jak w oparciu o dane podejmować najkorzystniejsze dla przedsiębiorstwa decyzje?

Również i tym razem zarówno uczestnicy, jak i partnerzy wysoko ocenili poziom merytoryczny konferencji. Uczestnicy chwalili możliwość poszerzania wiedzy, a podczas przerw w kuluarach – kontynuowania dyskusji lub rozwiązywania palących problemów swoich firm.

Natomiast partnerzy podkreślali profesjonalną organizację konferencji, możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Rozmowy z uczestnikami, potencjalnymi przyszłymi klientami umożliwiają poznawanie rynku, co w konsekwencji zaowocuje dostosowywaniem rozwiązań oraz produktów do potrzeb użytkowników.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.