Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Cena przerw w dostępie do Internetu

Według najnowszego raportu Instytutu Brookings globalna gospodarka traci w związku z przerwami w dostępie do Internetu już niemal 2,5 mld USD rocznie. Ma to ścisły związek z coraz większym uzależnieniem od technologii informatycznych.

Zgodnie z analizą Instytutu Brookings państwem, które w wyniku przerw w dostępie do globalnej sieci straciło najwięcej, są Indie. PKB zmniejszył się tam z tego powodu o 968 mln USD. W przypadku Arabii Saudyjskiej straty wyniosły 465 mln USD, Maroka – 320 mln, Iraku – 209 mln, a Brazylii – 116 mln USD. Państwem europejskim, dla którego niedostępność Internetu okazała się najbardziej kosztowna, była Turcja. Jej PKB zmniejszyło się o 35 mln USD.

– Te liczby robią wrażenie, jednak nie dziwią. Gospodarka państw jest w coraz większym stopniu uzależniona od dostępu do Internetu. Na największych rynkach świata – takich jak Chiny, Indie czy Brazylia – kapitał wygenerowany za pośrednictwem rozwiązań ICT odpowiada już za 15% całego krajowego PKB. Przerwy w dostępie do globalnej sieci przekładają się więc na wymierne straty – zwraca uwagę Ewelina Hryszkiewicz z Atmana, operatora ogólnopolskiej sieci światłowodowej.

Liczy się każda minuta

Straty powodują nawet najkrótsze przerwy w ciągłości biznesowej. Zdaniem ekspertów z Ponemon Institute minuta niedostępności globalnej sieci kosztuje przedsiębiorstwa na świecie średnio 9 tys. USD, godzina zaś 540 tys. USD. W przypadku największych korporacji kwoty te będą odpowiednio wyższe. Przykład może tutaj stanowić spółka Amazon, która w związku z ogromną skalą obsługiwanej sprzedaży może stracić nawet ponad 66 tys. USD w ciągu jednej minuty.

Problemy z zachowaniem ciągłości funkcjonowania biznesu (BCM) nie są obce również polskim firmom.

– W pierwszym półroczu minionego roku ponad połowa z badanych przez nas firm doświadczyła przerw w dostępie do Internetu lub energii elektrycznej. Aż 41% przedsiębiorstw musiało z tego powodu poważnie ograniczyć bądź całkowicie wstrzymać działalność. I to nie na kilkanaście minut czy kilka godzin. Zdarzało się, że nawet na kilka dni – zauważa Ewelina Hryszkiewicz.

Straty są duże m.in. dlatego, że większość funkcjonujących online aplikacji wykorzystywanych w zarządzaniu firmą – według Forrester Research aż 75% – ma dla przedsiębiorstw krytyczne znaczenie biznesowe.

Cyfrowe gospodarki

Aby zrozumieć, jak istotny jest wpływ Internetu na gospodarkę, warto zapoznać się z udziałem cyfrowych firm w PKB krajów. W Wielkiej Brytanii internetowa ekonomia odpowiada za ponad 12% PKB, w Korei Południowej – 8%, a w Chinach – niemal 7% PKB. Nieco mniejszy wpływ gospodarki bazującej na Internecie obserwuje się w Indiach i Japonii (5,6%), a także USA (5,4%) i Niemczech (4%).

W Polsce udział cyfrowej gospodarki szacuje się na 3%, natomiast do 2020 r. wkład Internetu w jej rozwój ma wynosić 9,5%, co oznacza wzrost PKB o 200 mld zł i nowe miejsca pracy, ale też wyższe ryzyko strat.

– Z jednej strony Internet to same korzyści, jak obniżenie kosztów i przyspieszenie wymiany informacji. Jednak warto pamiętać o tym, że w im większym stopniu gospodarka jest uzależniona od Internetu, tym straty związane z brakiem dostępu do niego są wyższe. Bez redundancji sieci telekomunikacyjnych, backupu danych gromadzonych na serwerach, a w dobie rosnącej cyberprzestępczości stosowania zaawansowanych zabezpieczeń, np. przed atakami DDoS, ryzyko przerw w ciągłości biznesowej będzie rosło. Wraz z nimi także straty – zauważa Ewelina Hryszkiewicz.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.