Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

IaaS: Budowa innowacyjnego przedsiębiorstwa

W nowym badaniu Oracle 62% respondentów w regionie EMEA stwierdziło, że aby korporacyjny model chmury był skuteczny, działy biznesowe muszą lepiej współpracować z działem IT. Rada dla przedsiębiorstw: załatajcie dziury i zacznijcie współpracować.

Aby jak najlepiej wykorzystać zalety chmury i utrzymać się na rynku w epoce cyfrowej, przedsiębiorstwa muszą nauczyć się lepiej współpracować wewnętrznie. Raport z badania Oracle „IaaS: building a business that innovates” („IaaS: Budowa innowacyjnego przedsiębiorstwa”) pokazuje jednak, że wiele firm działa w sposób niesprzyjający efektywnej współpracy.

Badaniem objęto 1200 menedżerów podejmujących decyzje w kwestiach technicznych w średnich i dużych przedsiębiorstwach w Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Islandii, Luksemburgu, Niemczech, Norwegii, Polsce, RPA, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii, Włoszech i krajach Zatoki Perskiej.

Badanie miało na celu analizę podejścia firm w regionie EMEA do przetwarzania w chmurze oraz określenie problemów organizacyjnych wpływających na ich zdolność do wprowadzania istotnych zmian biznesowych oraz innowacji.

Zgodnie z wynikami badania istnieje potrzeba usprawnienia współpracy:
• 62% respondentów (w Polsce 61%) stwierdziło, że aby korporacyjny model chmury był skuteczny, działy biznesowe muszą współpracować z działem IT

• 34% respondentów (w Polsce 37%) uważa, że utrzymywanie szarej strefy informatycznej (w której poszczególne działy kupują technologie bez wiedzy działu IT) stanowi istotną barierę na drodze do zintegrowanego podejścia do chmury.

• 41% respondentów (w Polsce 44%) uznało fakt, że poszczególne działy nie rozumieją potrzeby integracji zasobów chmurowych, za jedno z kluczowych wyzwań informatycznych dotyczących wdrożenia chmury.

Nie ma wątpliwości, że aby skutecznie tworzyć innowacje w chmurze, przedsiębiorstwa muszą zmienić swój sposób pracy. Muszą jednak także zwrócić uwagę na samą technologię.

Najmniej wydajne obszary w obecnym modelu platformy stosowanym przez firmy to:
– integracja wykorzystywanych usług (50% w EMEA, 55% w Polsce),
– czas wdrożenia (49% w EMEA, 50% w Polsce),
– słaba integracja aplikacji (47% w EMEA, 52% w Polsce),
a wszystko przeszkadza w efektywnym i szybkim tworzeniu innowacji.

Inne bariery na drodze do przyjęcia zintegrowanego podejścia do chmury, umożliwiającego lepszą współpracę, to:
– niekompatybilne infrastruktury (34% w EMEA, 26% w Polsce),
– większe ryzyko w zakresie bezpieczeństwa (34% w EMEA i w Polsce),
– wyższe koszty (32% w EMEA, 35% w Polsce),
– problem z udowodnieniem zwrotu z inwestycji (31% w EMEA, 32% w Polsce).

– Problemy te wynikają częściowo z infrastruktury, która stała się zbyt sztywna i skomplikowana – uważa Pascal Giraud, dyrektor ds. platformy IaaS i PaaS w Oracle EMEA. – Doprowadziło to do powstania wolno reagującej, niespójnej organizacji, gdzie szanse i innowacje wymykają się przez szczeliny pomiędzy różnymi działami i źle zintegrowanymi systemami. Przechodząc na model infrastruktury jako usługi (IaaS), przedsiębiorstwa mogą załatać te dziury i stworzyć organizację naprawdę opartą na współpracy. IaaS stanowi wspólną podstawę dla innowacji i wdrożeń, usuwa ograniczenia dotyczące zasobów i zapobiega powstawaniu wysp w obrębie firmy.

Platforma chmurowa Oracle jest od początku tak projektowana, aby uwzględniać czynniki bezpieczeństwa, wydajności i kontroli, oferując takie funkcje, jak izolacja zasobów czy interfejsy użytkownika wyposażone w odpowiednie mechanizmy zarządzania tożsamością.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.