Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

IBM Aspera w Telewizji Polsat

Telewizja Polsat będzie przesyłać treści wideo z wykorzystaniem narzędzia IBM Aspera, które poprawi znacząco sposób, w jaki lokalni producenci i globalni korespondenci przesyłają do Polsatu swoje materiały. IBM Aspera zastąpiła powolne i nieefektywne metody przesyłania danych z wykorzystaniem nośników zewnętrznych, takich jak taśmy, dyski twarde czy płyty DVD.

Założona w 1992 r. Telewizja Polsat jest jednym z największych komercyjnych nadawców telewizyjnych w Polsce. Stacja ma w ofercie ponad 30 kanałów i należy do Grupy Cyfrowego Polsatu.

Jedna godzina treści telewizyjnych to ok. 25 GB danych. To oznacza, że w ciągu miesiąca stacja transmituje 12 TB materiałów (seriali, filmów, wiadomości). Poprzednio taka ilość danych mogła być dostarczona tylko na nośnikach zewnętrznych, takich jak taśmy, dyski twarde czy płyty DVD, lub przekazywana z użyciem serwerów FTP.

Polsat zdawał sobie sprawę, że taki transfer danych jest nieefektywny, zbyt powolny i angażujący zbyt dużą liczbę osób do pracy manualnej. W dodatku metody te stały się nieefektywne, gdy uwzględni się wzrost znaczenia mediów cyfrowych, dodatkowe lokalizacje, w jakich działa Polsat oraz umowy podpisane z nowymi dostawcami treści.

Dlatego Telewizja Polsat zaczęła szukać alternatywnego sposobu transferu treści. Po wstępnej ocenie firma zdecydowała się wdrożyć w swoim studiu w Warszawie IBM Aspera. Dzięki nowemu rozwiązaniu korespondenci Telewizji Polsat z całego świata – USA, Rosji, Niemiec, Włoch czy Belgii – mogą przesyłać zarówno surowe, jak i gotowe do emisji materiały za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Trafiają one wówczas bezpośrednio do studia w Warszawie, gdzie są automatycznie kierowane do newsroomu bądź redakcji sportowej. Intuicyjny interfejs Aspery, przypominający zwykłe konto mailowe, umożliwia w prosty sposób przesyłanie dużych plików wideo i nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Członkowie zespołu otrzymują powiadomienia, gdy materiał zostanie dostarczony i pobrany.

– W naszej pracy codziennie polegamy na rozwiązaniu IBM Aspera – mówi Andrzej Szymański, IT/TV manager w Telewizji Polsat. – Niektóre nagrania docierają do nas na krótko przed planowaną emisją, a wymagają weryfikacji i akceptacji wielu osób w bardzo krótkim czasie. Aspera znacząco skraca czas potrzebny do przygotowania nagrania do emisji.

W oparciu o opatentowaną technologię szybkiego transferu plików FASP, IBM Aspera zapewnia Telewizji Polsat szybszy i bezpieczny przepływ danych. Za sprawą Aspera Connect Server możliwy jest szybki transfer plików od producentów i korespondentów z całego świata. Z kolei dzięki aplikacji internetowej Aspera Console nadawca ma możliwość monitorowania i zarzadzania transmitowanymi materiałami oraz ustalania ich kolejności.

– Stacje telewizyjne, takie jak Telewizja Polsat, zawsze dbają o najwyższą jakość swoich programów – mówi Michelle Munson, CEO i współzałożycielka Aspery. – IBM Aspera zapewnia szybszy przepływ i transmisję danych, pozwalając bez problemu realizować plany produkcyjne i dostarczać widzom aktualne informacje.

Aspera to kompleksowe rozwiązanie umożliwiające gromadzenie materiałów, szybki transfer wielogigabajtowych treści cyfrowych i współpracę w czasie rzeczywistym korespondentów rozproszonych po całym świecie. Intuicyjny interfejs platformy zapewnia dostawcom materiałów możliwość rozpoczęcia pracy natychmiast, bez konieczności uczenia się obsługi skomplikowanego systemu. Za wdrożenie rozwiązania odpowiadała firma Advatech.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.