Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

I rocznica F5 Technical Center

F5 Technical Center w Warszawie obchodzi pierwszą rocznicę działalności. Jego częścią jest SOC – Centrum Bezpieczeństwa. Firma F5 Networks podkreśla wpływ placówki na tworzenie miejsc pracy, rozwój sektora usług IT oraz przełomowe podejście w zakresie analityki i odpierania ataków.

F5 Technical Center mieści się na Mokotowie w Warszawie i jest jednym z niewielu tego typu placówek w Europie. To obecnie jedno z najszybciej rozwijających się biur F5 na świecie. Częścią Technical Center jest SOC (Security Operations Center – Centrum Bezpieczeństwa), drugie tego typu miejsce na świecie. Obok SOC w skład Technical Center wchodzą również działy obsługi technicznej oraz rozwoju produktów.

Od oficjalnego otwarcia w październiku 2015 r. Technical Center zatrudniło niemal 70 wysokiej klasy specjalistów, analityków i inżynierów. Kolejne osoby zostaną zatrudnione w najbliższych miesiącach. W 2017 r. zaplanowano również dwukrotne zwiększenie powierzchni biura.

W szczególności zwiększył się popyt na usługi dostępne w Centrum Bezpieczeństwa, które obecnie obsługuje zarówno klientów polskich, jak i z regionu EMEA, świadcząc usługi 24/7 DDoS, usługi wdrażania firewalli aplikacyjnych WAF (Web Application Firewall) oraz inne usługi przeciwdziałania różnego typu atakom.

– Sukces F5 Technical Center w Warszawie jest niezwykle istotny, gdyż dzięki niemu zwiększamy możliwości ochrony firm w Polsce i w regionie EMEA – powiedział Ireneusz Wiśniewski, Poland Country Manager z F5 Networks. – Polska znajduje się w centrum rozwoju oraz innowacji firmy F5. Została wybrana ze względu na korzystne położenie geograficzne oraz dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry IT. Przez rok osiągnęliśmy wiele, ale jest to dopiero początek. Usługi, które oferujemy wciąż się rozwijają, podobnie jak nasze produkty, które mają status najlepszych w swojej klasie. Jednocześnie wzmacniamy współpracę z lokalnymi partnerami.

Centrum Bezpieczeństwa F5

Na podstawie doświadczeń z ostatniego roku Centrum Bezpieczeństwa wskazuje na zwiększenie zagrożenia związanego z cyberprzestępstwami na polskim rynku. W porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej centrum odnotowało wzrost o 100% w zakresie ochrony DDoS. Liczba klientów WAF wzrosła o 136%, a antyfraudowych o 88%. W roku finansowym FY16 Centrum Bezpieczeństwa zapobiegło 5855 atakom DDoS. Największy atak miał miejsce w czerwcu.

Jeden z największych ataków na świecie, w którym wolumen wynosił 448 Gbps UDP/ICMP, został skierowany w stronę konkretnej subsieci, wykorzystując ponad 100 tys. adresów IP z wielu różnych regionów. Adresy pochodziły głównie z Wietnamu (28%), Rosji (22%), Chin (21%), Brazylii (15%) oraz USA (14%).

Jednym z najbardziej znaczących trendów na polskim rynku cyberbezpieczeństwa jest częstotliwość, z jaką malware infiltruje serwery CnC (Command and Control), które wysyłają polecenia do botnetu i tworzą armię komputerów zombie . W 2016 r. odnotowano 201 ataków tego typu, w tym trojanów typu Zeus (60), Gozi (53) oraz Tinba (39).

Rozwój produktów

Zespół rozwoju produktów Technical Center F5 przeprowadza ręczne i zautomatyzowane testy produktowe oraz testy infrastrukturalne, by dotrzymać kroku zmieniającym się wymaganiom lokalnego rynku. Zatrudnienie w tym dziale wzrosło z 2 do 20 osób w ostatnim roku, a plan zakłada zatrudnienie kolejnych 15 pracowników kwartalnie.

Kluczowe prace obejmują obecnie następujące produkty F5: F5 BIG-IP Advanced Firewall Manager (AFM), Web Application Firewall, F5 BIG-IP Access Policy Manager (APM).

Obsługa techniczna – wsparcie na wyciągnięcie ręki

Zespół obsługi technicznej systematycznie się rozwija. Na początku liczył 2 osoby, obecnie jest ich 22, a kolejne znajdują się na etapie rekrutacji. Wsparcie obejmuje aktualne portfolio produktów F5 i ma na celu doradztwo w zakresie opracowania, wdrożenia, utrzymania i optymalizacji infrastruktury.

Z głową w chmurach – nowe usługi na horyzoncie

Kolejnym przykładem zaangażowania F5 w Polsce i poszerzania oferty Technical Center w Warszawie jest oficjalne zaprezentowanie na polskim rynku serii nowych rozwiązań zaprojektowanych z myślą o klientach wymagających rozbudowanych usług aplikacyjnych, które łączą prywatne, publiczne i hybrydowe środowiska chmurowe.

Dodatkowo F5 wprowadza opracowane wspólnie z Equinix Cloud Exchange oraz Performance Hub rozwiązania, w celu umożliwienia dużym przedsiębiorstwom wdrożenia kluczowych aplikacji w infrastruktury chmurowe, z zachowaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, dostępności i wydajności.

Co dalej?

F5 Technical Center w Warszawie zamierza umocnić wzrost w przyszłym roku. Obok zwiększania liczby zatrudnionych osób oraz dostępnych przestrzeni, F5 rozwija serię programów edukacyjnych opracowanych we współpracy z lokalnymi uczelniami wyższymi. Celem jest zapewnienie dostępu do wysoko wykwalikowanej kadry oraz wsparcie lokalnych inicjatyw opartych na wiedzy. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku dostępny będzie program stażowy.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.