Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

MSP – stan wiedzy o JPK

Od 2017 r. już nie tylko największe firmy, lecz także małe i średnie będą miały obowiązek przekazywania informacji z prowadzonej ewidencji VAT w formie elektronicznej, poprzez Jednolity Plik Kontrolny. Czy mali i średni przedsiębiorcy są na to gotowi?

Firma Comarch przeprowadziła wśród przedsiębiorców ankietę na temat JPK. Jej wyniki pokazują stan przygotowania polskich firm do wprowadzanych przez Ministerstwo Finansów zmian w zakresie kontroli podatkowej.

Poszukiwania wiedzy o JPK

W gąszczu zmieniających się przepisów prawnych przedsiębiorcy próbują dotrzeć do wiarygodnych źródeł informacji o obowiązkach podatkowych. Zgodnie z wynikami ankiety największy odsetek ankietowanych firm (31,5%) czerpie wiedzę na temat JPK z informacji medialnych w prasie, telewizji i Internecie. Z kolei 29,5% przedsiębiorców kontaktuje się bezpośrednio z producentem systemów informatycznych w celu uzyskania wskazówek o JPK. 28% ankietowanych uznaje oficjalne komunikaty Ministerstwa Finansów za źródło wiedzy.

Przedsiębiorcy chcą również i muszą zgłębiać wiedzę na temat przepisów podatkowych. W tym celu biorą udział w konferencjach oraz sięgają po specjalistyczną lekturę. Jak pokazują zebrane w badaniu odpowiedzi, ponad 45% ankietowanych uznaje webinary, czyli szkolenia online za najbardziej przystępną formę zdobywania wiedzy, 36% preferuje poradniki w formie książkowej, a 14% szkolenia stacjonarne. Niewielki odsetek firm wskazuje na porady biura księgowego czy też newslettery.

– Od kilku miesięcy zauważamy, że wielu przedsiębiorców kontaktuje się z nami, aby uzyskać informacje na temat Jednolitego Pliku Kontrolnego. Pracownicy Comarch stale monitorują zmiany wprowadzone w przepisach podatkowych, zgłębiają wiedzę i bardzo chętnie dzielą się nią z naszymi klientami. Wyniki ankiety potwierdzają, że bardzo często to producenci systemów IT są źródłem wiedzy o JPK. Dlatego regularnie organizujemy szkolenia online – mówi Zbigniew Rymarczyk, wiceprezes zarządu Comarch oraz dyrektor Sektora ERP.

Pełna digitalizacja

Ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw nałożyła na podatników prowadzących księgi podatkowe obowiązek dostarczania Jednolitego Pliku Kontrolnego w formie elektronicznej. To z kolei wiąże się z koniecznością posiadania programu informatycznego w firmie.

Według przeprowadzonej ankiety ponad 35% firm jest wyposażonych w system do obsługi JPK, 26% ankietowanych nie wie, czy ich system spełnia wymogi JPK, a ponad 38% małych i średnich firm nie posiada jeszcze systemu IT dostosowanego do generowania elektronicznego dokumentu. Te firmy będą musiały kupić i wdrożyć lub zaktualizować posiadane programy informatyczne.

Wyniki ankiety pokazują, że przy wyborze dostawcy oprogramowania IT ponad 29% ankietowanych MSP będzie kierować się wsparciem technicznym przy wdrożeniu ze strony sprzedawcy. Dla ponad 24% firm to cena za produkt i usługi będzie odgrywać najważniejszą rolę. Z kolei 43,5% ankietowanych wybierze system do obsługi JPK od producenta, którego oprogramowania firma używa w codziennej pracy.

– Przedsiębiorcy przy wyborze dostawcy systemu IT powinni zwrócić przede wszystkim uwagę na stosunek jakości do ceny oraz na zakres produktów i usług, które oferuje producent. Bardzo ważny jest również potencjał systemów IT. Aktualnie przedsiębiorcy z sektora MSP poszukują oprogramowania, które obsługuje Jednolity Plik Kontrolny, ale wraz z rozwojem firmy będą potrzebować bardziej rozbudowanych rozwiązań. Szerokie portfolio produktów od jednego dostawcy ułatwi w przyszłości kolejne wdrożenia i da gwarancje sprawnej integracji kilku systemów. W przypadku programów księgowych bardzo istotna jest też ich bieżąca aktualizacja i dostosowanie do zmieniających się przepisów prawa – mówi Zbigniew Rymarczyk.

Samo wdrożenie nie jest jednak jedynym kosztem, który przedsiębiorcy powinni brać pod uwagę. Dane przekazywane fiskusowi muszą być bowiem opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym. O tym wie 55% ankietowanych przedsiębiorców i ponad 56% respondentów posiada już podpis kwalifikowany. Taki podpis skutecznie zabezpiecza dokument przed jakimikolwiek zmianami.

Ankiecie patronował portal infor.pl.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.