Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Rynek ERP dalej rośnie

Wartość rynku systemów wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem w ciągu najbliższych 4 lat będzie rosła o 7,2%. Do 2020 r. globalnie osiągnie wartość 41 mld USD. Największym odbiorcą tych rozwiązań będzie przemysł oraz sektor usług.

Jak wynika z raportu firmy Allied Market Research, rynek ERP daleki jest od stagnacji. W ciągu najbliższych lat będzie się rozwijał w tempie 7,2% rok do roku. Za cztery lata osiągnie już wartość 41,69 mld USD, co oznacza, że będzie odpowiadał za blisko 1/5 sprzedaży aplikacji biznesowych na świecie. Szacuje się, że wartość tego rynku – rozwiązań ERP, CRM, BI, BPM, EAM SCM etc. – sięgnie 213 mld USD w 2020 r.

Wymiana napędza rynek...

Analitycy zwracają uwagę, że głównym powodem wdrożenia systemów ERP nie jest dzisiaj dążenie do redukcji kosztów, ale przede wszystkim zapewnienie pełnej przejrzystości procesów w przedsiębiorstwach, co ma m.in. związek z regulacjami prawnymi, oraz zwiększenie wydajności.

Allied Market Research wskazuje, że rozwój rynku systemów wspierających zarządzanie jest nieustannie napędzany przez rosnącą popularność chmury obliczeniowej oraz rozwiązań mobilnych. Wpływają one na wymagania względem ERP. Jak wynika z danych Allied Market Research, sprzedaż rozwiązań chmurowych nie bez powodu będzie rosła w tempie 10% rok do roku – znacznie szybciej niż systemów stacjonarnych.

Największym odbiorcą systemów ERP wciąż pozostanie sektor produkcji, ale analitycy prognozują, że znaczącym odbiorcą aplikacji będzie branża finansowa, telekomunikacyjna i zdrowotna. Polska nie odstaje na globalnym tle, na co mogą wskazywać podpisane kontrakty w służbie zdrowia czy wdrożenie w PZU Finanse, które należy do największych zrealizowanych w ostatnim czasie projektów.

– Rynek jest teoretycznie nasycony, zwłaszcza w segmencie dużych firm. Część z nich jednak wymienia posiadane aplikacje, bo te wdrożone kilka czy kilkanaście lat temu w innej rzeczywistości gospodarczej, nie są dostosowane do nowych czasów. Nie chodzi tutaj wyłącznie o mobilność, jaką dają rozwiązania chmurowe, ale także łatwość obsługi czy integracji z innymi rozwiązaniami. Istotne staje się też wsparcie wielofirmowości – firmy coraz częściej działają w ramach grup kapitałowych – zwraca uwagę Maryla Pawlik ze śląskiej firmy BPSC.

Co trzeci prowadzony proces przedsprzedażowy systemu Impuls EVO firmy BPSC dotyczy wymiany dotychczas stosowanej aplikacji wspierającej zarządzanie firmą. Dla porównania jeszcze 5 lat temu wymiana następowała w zaledwie 5% przypadków.

Sytuacja w Polsce

Prognozy na najbliższe lata są również dobre dla polskiego rynku. Jak wynika z ostatniego raportu DiS, w latach 2010–2015 liczba firm korzystających z aplikacji ERP wzrosła o 35%. W ostatnich dwóch latach znacząco – z 450 do ponad 600 tys. – wzrosła także liczba końcowych użytkowników. W największym stopniu – w dużych, liczących ponad 250 pracowników przedsiębiorstwach. O ile jeszcze w 2010 r. z systemów ERP korzystało około 240 tys. użytkowników w dużych firmach i ok. 180 tys. w średnich, o tyle w ubiegłym roku z aplikacji wspierających zarządzanie korzystało już ok. 400 tys. pracowników dużych firm, ponad 200 tys. użytkowników systemu ERP reprezentowało sektor średnich firm.

DiS prognozuje, że do 2020 r. z aplikacji wspierających zarządzanie ma korzystać już ponad 28 tys. firm. Liczba użytkowników zbliży się do poziomu 700 tys.

– Jak wynika z naszych badań, 67% przedsiębiorstw produkcyjnych posiada systemy ERP, jednak niemal połowa z nich ma ograniczoną funkcjonalność. Aż 47% firm przyznaje się do tego, że planuje produkcję w arkuszu kalkulacyjnym. To pokazuje, że rynek jest jeszcze daleki od nasycenia – komentuje Maryla Pawlik z BPSC.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.