Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Mikrousługi, kontenery i chmura

Badania preferencji użytkowników Red Hat JBoss Middleware wykazują, że z rozwojem mikrousług i kontenerów chmura hybrydowa zmierza do stanu równowagi. 24% respondentów uważa, że przeniesienie aplikacji do chmury jest sprawą priorytetową dla ich działów IT.

Od maja do sierpnia 2016 r. firma Red Hat przeprowadziła trzy sondaże, w których łącznie poproszono 865 użytkowników Red Hat JBoss Middleware o opinie na temat nowych architektur i paradygmatów programowania. Szczególnymi obszarami zainteresowania były opinie na temat platformy Java EE w erze mikrousług, kontenerów i chmury. Red Hat chciał też lepiej zrozumieć priorytety i motywacje ankietowanych oraz stojące przed nimi wyzwania.

Aby określić kontekst, zapytano użytkowników, jak opisaliby swoje obecne produkcyjne aplikacje Java EE. Większość twierdzi, że są to wyłącznie duże, tradycyjne, działające lokalnie aplikacje Java EE (64%), kolejne 23% wskazuje, że większość ich aplikacji działa lokalnie z pewnym udziałem chmury, a 13% – że ponad połowa ich aplikacji jest wdrożona w środowiskach chmurowych.

W ciągu następnych lat sytuacja ta ma się bardziej zrównoważyć. 30% badanych przewiduje, że wszystkie ich aplikacje będą tradycyjnymi, działającymi lokalnie aplikacjami Java EE, 32% – że będą używać zarówno aplikacji lokalnych, jak i chmurowych, a 38% – że ponad połowa ich aplikacji będzie wdrożona w środowiskach chmurowych.

W wielu przedsiębiorstwach zmiana ta prawdopodobnie będzie zachodzić naturalnie, a nie wskutek strategicznej konieczności – w miarę dojrzewania i podążania w kierunku bardziej heterogenicznych, hybrydowych środowisk chmurowych. Niespełna jedna czwarta (24%) respondentów uważa, że przeniesienie aplikacji do chmury jest sprawą priorytetową dla ich działów IT. Klienci przywiązują większą wagę do zdolności utrzymywania i aktualizowania istniejących aplikacji (71%) oraz do szybszego tworzenia lub aktualizowania aplikacji (53%).

Priorytety te znajdują odzwierciedlenie w podejściu klientów do mikrousług i kontenerów – dwóch technologii, które stanowią odpowiedź na potrzebę większej elastyczności i kontroli w korporacyjnych środowiskach aplikacyjnych.

Na pytanie o ramy czasowe wdrażania architektury mikrousług w ich organizacjach 29% respondentów odpowiedziało, że albo używają ich w systemach produkcyjnych, albo właśnie je wdrażają. W bliższej perspektywie 36% ankietowanych bada mikrousługi albo planuje wdrożyć je w przyszłym roku, a 38% mówi to samo o kontenerach. Niespełna jedna piąta respondentów nie planuje wdrożenia mikrousług (18%) i kontenerów (16%) w ciągu następnych pięciu lat.

Nie jest zaskoczeniem, że priorytety te są skorelowane z niektórymi problemami, jakie respondentom sprawia bieżąca infrastruktura aplikacyjna. Wyzwania te są też odzwierciedleniem presji ciążącej na działach IT, od których oczekuje się, że będą robić więcej i szybciej – w wielu przypadkach z wykorzystaniem tych samych zasobów.

63% respondentów uważa koszty i nakłady pracy związane z utrzymaniem infrastruktury aplikacyjnej za wyzwanie, 50% ma problemy z przestarzałymi technologiami, a 34% odczuwa przymus przyspieszenia wprowadzania produktów na rynek i zwiększenia produktywności deweloperów.

Firma Red Hat chciała również dowiedzieć się, czy pomaga rozwiązywać problemy klientów i czy ich priorytety odpowiadają korzyściom, jakie odnoszą z użytkowania Java EE firmy Red Hat, Red Hat JBoss Enterprise Application Platform (EAP). Dlatego poproszono klientów, w większości korzystających z rozwiązań Red Hat od ponad pięciu lat o sprecyzowanie, co zyskali.

Zdaniem klientów trzy główne zalety JBoss EAP to stabilność, łatwe aktualizacje i ograniczone utrzymanie (59%), oszczędność kosztów (44%) oraz większa produktywność deweloperów (38%).

Klienci, którzy modernizują środowiska aplikacyjne i wdrażają takie technologie, jak mikrousługi i kontenery, muszą mieć możliwość łączenia starych i nowych technologii w bezpieczny i sensowny sposób. Pragną oni zachować istniejące aplikacje, jednocześnie wykorzystując zalety nowych architektur oraz paradygmatów programowania. Platforma aplikacyjna, która może stanowić pomost między jednymi a drugimi, ma duże znaczenie.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.