Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Cisco Global Cloud Index

Do roku 2020 ruch danych w chmurze wzrośnie czterokrotnie (do ponad 14 zettabajtów) i będzie stanowił 92% globalnego ruchu w centrach danych. Rosnąca migracja danych do chmury głównym czynnikiem napędzającym wzrost.

Według szóstego, dorocznego raportu Cisco Global Cloud Index (2015–2020) ilość danych przesyłanych w chmurze wzrośnie 3,7-krotnie: z 3,9 zettabajtów (ZB) rocznie w 2015 r. do 14,1 ZB w roku 2020. Ten gwałtowny wzrost ruchu danych wynika z coraz szybszej migracji firm do architektur chmurowych, które dają możliwość szybkiego skalowania zasobów i obsługi większych obciążeń niż tradycyjne centra danych.

8 najważniejszych wniosków z raportu

1. Do 2020 r. 92% obciążeń będzie przetwarzanych przez chmurowe centra danych, a tylko 8% przez klasyczne centra danych.

2. Pojemność pamięci masowych w centrach danych wciąż rośnie, by sprostać wymaganiom wynikającym z systematycznej migracji danych z urządzeń konsumenckich do chmury. Do 2020 r. pojemność ta wzrośnie do 1,8 zettabajta (z 382 eksabajtów w roku 2015). Oznacza to blisko 5-krotny wzrost pojemności pamięci masowych w centrach danych.

3. Wzrost ten może być jeszcze większy, bowiem do 2020 r. ilość danych zapisywanych w urządzeniach końcowych będzie 5-krotnie większa niż danych przechowywanych w centrach danych.

4. Systemy IoT staną się potężnym generatorem danych. W skali globalnej do 2020 r. ilość danych generowanych przez urządzenia IoT (ale niekoniecznie przechowywanych) osiągnie poziom 600 ZB rocznie. Jest to wartość 275 razy większa od prognozowanej wymiany danych między centrami danych a użytkownikami/urządzeniami końcowymi oraz 39 razy większa od całkowitego prognozowanego ruchu obsługiwanego przez centra danych.

5. Wzrost ruchu w chmurach publicznych jest większy niż w prywatnych. Do 2020 r. chmury publiczne odpowiadać będą za 68% wszystkich obciążeń chmurowych (49% w 2015 r.), a 32% ruchu będzie obsługiwane przez chmury prywatne.

6. Udział obciążeń generowanych przez aplikacje biznesowe w ogólnej liczbie obciążeń centrów danych zmniejszy się z 79% w roku 2015 do 72% w 2020. Z tego 29% będą generowały zadania obliczeniowe, 24% systemy do współpracy online, a 22% bazy danych, aplikacje analityczne oraz IoT.

7. Do 2020 r. 28% obciążeń centrów danych będzie generowanych przez aplikacje konsumenckie, głównie wideo i sieci społecznościowe. Strumieniowa transmisja wideo stanowić będzie 34%, sieci społecznościowe – 24%, a wyszukiwarki – 15% całkowitego ruchu generowanego przez użytkowników indywidualnych.

8. Wzrośnie liczba użytkowników indywidualnych korzystających z chmurowej pamięci masowej z 47% całej populacji w 2015 r. do 59% w roku 2020. Zwiększy się też ruch generowany przez konsumentów z odpowiednio 513 MB/miesiąc do 1,7 GB/miesiąc na jednego użytkownika.

Analitycy Cisco po raz pierwszy uwzględnili w badaniach kategorię ogromnych centrów przetwarzania danych (hyperscale data center). Ich liczba wzrośnie z 259 w 2015 r. do 485 w roku 2020, a według prognozy w ciągu 5 lat generowany przez nie ruch wzrośnie 5-krotnie. W ośrodkach takich instalowanych będzie 47% wszystkich sprzedawanych na światowym rynku serwerów, a w 2020 r. będą one obsługiwać 53% globalnego ruchu generowanego we wszystkich centrach danych.

Jeśli chodzi o kluczowe trendy w transformacji infrastruktury centrów danych (zarówno typu hyperscale, jak i innych) to następować będzie popularyzacja technologii SDN (Software Defined Networking) i NFV (Network Functions Virtualization), które zapewniają uproszczenie architektury i usprawnienie przepływu danych w centrach przetwarzania danych.

Analitycy Cisco prognozują, że w ciągu 5 lat w 60% największych centrów danych wdrożone zostaną technologie SDN/NFV, a w 2020 r. 44% globalnego ruchu będzie obsługiwane z wykorzystaniem platform SDN/NFV (23% w roku 2015).

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.