Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

IT w branży hotelarskiej

Pragnienie zapewnienia lepszej jakości obsługi dzięki użyciu zaawansowanych rozwiązań IT skłania zarządy 74% hoteli i ośrodków wypoczynkowych do wdrażania technologii opartych na lokalizacji w celu przyciągnięcia gości i zachowania konkurencyjności.

Firma Zebra Technologies Corporation opublikowała wyniki projektu badawczego Hospitality Vision Study. Badanie przeprowadzone w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej oraz w regionie Azji i Pacyfiku miało na celu analizę branży hotelowej i trendów w preferencjach podróżnych, jak również ich wymagań w obszarze technologii, które wpływają na ogólną satysfakcję z pobytu.

Badanie wykazało zmiany w oczekiwaniach konsumentów w zakresie szybkiej łączności Wi-Fi, pomocnych asystentów oraz nagród lojalnościowych, które skłaniają branżę obejmującą hotele i ośrodki wypoczynkowe do inwestowania w technologie zwiększające komfort gości i zapewniające dodatkowe udogodnienia, takie jak meldowanie się za pomocą smartfona, oferty i usługi oparte na lokalizacji oraz cyfrowe programy lojalnościowe.

Szerszy dostęp

• 77% hoteli i ośrodków wypoczynkowych zwiększa zasięg łączności Wi-Fi, żeby pomóc personelowi w używaniu komputerów mobilnych do częstszego kontaktowania się z gośćmi, rozszerzyć usługi lokalizacyjne dla gości oraz zapewnić niezawodny dostęp bezprzewodowy.

• 66% gości twierdzi, że są lepiej obsługiwani, kiedy personel używa najnowszych technologii, a 68% wyraziło chęć używania smartfona do przyspieszenia formalności związanych z pobytem.

Dostosowane oferty i programy lojalnościowe

• Niemal trzy czwarte (74%) ankietowanych gości docenia hotele, które dostosowują swoją ofertę do ich oczekiwań, a 75% jest skłonnych do dzielenia się informacjami osobistymi, takimi jak płeć, wiek i adres e-mail w zamian za spersonalizowane promocje, kupony, priorytetową obsługę lub punkty lojalnościowe.

Usługi oparte na lokalizacji

• W celu zapewnienia gościom spersonalizowanych ofert i korzyści 74% hoteli/ośrodków wypoczynkowych planuje w ciągu roku wdrożyć technologie oparte na lokalizacji. Priorytetami są rozpoznawanie i analizowanie gości, geotargetowane oferty mobilne i specjalne promocje oraz możliwość podniesienia standardu pobytu.

• Badania wykazują, że goście są mniej skłonni dzielić się swoją lokalizacją niż swoimi informacjami osobistymi, choć postawy różnią się między pokoleniami. 34% millenialsów bez obaw dzieli się bieżącą lokalizacją i tylko 13% osób w wieku 50–64 lata.

Trendy regionalne

• Rozpoznawanie gości to podstawowy cel wdrażania technologii lokalizacyjnych w Ameryce Północnej, gdzie podróżni wykazują najmniejsze obawy o dzielenie się lokalizacją oraz profilami społecznościowymi i są najbardziej skłonni do używania technologii samoobsługowych.

• Hotele/ośrodki wypoczynkowe w Ameryce Łacińskiej najszybciej zmierzają w kierunku wdrożenia technologii opartych na lokalizacji, a jednocześnie goście w tym regionie mają najwyższe oczekiwania w zakresie osobistej obsługi przez personel hotelu.

• Utrzymanie stałych gości jest najwyższym priorytetem w Europie, gdzie podróżni najrzadziej uczestniczą w programach lojalnościowych.

• W regionie Azji i Pacyfiku oferowanie specjalnych promocji i geotargeting użytkowników mobilnych to główne przesłanki do wdrażania technologii lokalizacyjnych, a do pobytu w danym hotelu najbardziej zachęcają pomocni asystenci gości.

Założenia i metodologia badania

• W ramach dwóch oddzielnych, globalnych badań przeprowadzono sondaż wśród niemal 1200 pracowników hoteli i ośrodków wypoczynkowych, którzy zajmują się technologiami IT, działalnością operacyjną, marketingiem lub usługami dla gości, oraz wśród ponad 1680 konsumentów.

• Pierwsze badanie skupiało się na zebraniu i analizie opinii przedstawicieli branży hotelowej na temat potrzeb gości, strategicznych technologii oraz planów i wizji na przyszłość. W drugim badaniu sprawdzano preferencje podróżnych, ich wymagania w zakresie technologii oraz opinie na temat czynników, które wpływają na ich ogólną satysfakcję z pobytu w hotelach i ośrodkach wypoczynkowych.

– Branża hotelowa staje się coraz bardziej konkurencyjnym rynkiem, zwłaszcza w miarę mnożenia się niszowych hoteli oraz serwisów internetowych z ofertami wynajmu domów. W celu przyciągnięcia klientów i zdobycia ich uznania, hotele i ośrodki wypoczynkowe dokonują znacznych inwestycji w nowoczesne technologie oraz poprawę świadczonych usług. Obejmuje to np. umożliwianie gościom – spośród których 92% ma przy sobie smartfony – zamawiania posiłków, otrzymywania powiadomień o przygotowaniu pokoju albo opcji podwyższenia standardu pobytu. Wszystko za pomocą urządzenia mobilnego. Choć wpływ technologii zależy od rynku, cyfrowa rewolucja zmienia relacje między hotelami a gośćmi w każdym regionie – wyjaśnia Jeff Schmitz, Senior Vice President and Chief Marketing Officer, Zebra Technologies.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.