Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Korzyści z cyfrowej transformacji

Z nowych badań Bain & Company i Red Hat wynika, że wiele tradycyjnych firm znajduje się na wczesnym etapie cyfrowej podróży. Liderzy wyróżniają się używaniem zaawansowanych technologii, takich jak przetwarzanie danych w chmurze, zaawansowana analityka oraz nowoczesne tworzenie aplikacji.

Firmy Bain & Company i Red Hat opublikowały wyniki badań dotyczących zaangażowania przedsiębiorstw w cyfrową transformację i czerpanych z niej korzyści. Raport „For Traditional Enterprises, the Path to Digital and the Role of Containers” powstał na podstawie sondażu przeprowadzonego wśród niemal 450 przedstawicieli kadry kierowniczej, liderów oraz pracowników IT z różnych branż w USA.

Zgodnie z wynikami raportu firmy, które rozumieją potencjał cyfrowej rewolucji, liczą na wykorzystanie nowych technologii cyfrowych, takich jak przetwarzanie danych w chmurze oraz nowoczesny sposób tworzenia aplikacji. Chcą dzięki nim zwiększyć elastyczność i dostarczać klientom nowe usługi przy jednoczesnej redukcji kosztów. Mimo to strategie i inwestycje w cyfrową transformację wciąż pozostają na bardzo wczesnym etapie.

Respondenci inwestujący w rozwiązania cyfrowe dostrzegają znaczne korzyści technologiczne i biznesowe. Badania Bain i Red Hat wykazują, że firmy używające nowych technologii do cyfrowego przekształcenia swojej działalności, odnotowują:

• Wzrost udziału w rynku. Przedsiębiorstwa te mają ośmiokrotnie większą szansę na wzrost udziału w rynku w porównaniu z tymi, które znajdują się na najwcześniejszych etapach transformacji cyfrowej.

• Dostarczanie lepszych produktów w krótszym czasie poprzez intensywniejsze korzystanie z nowych technologii – nawet trzykrotnie szybsze w porównaniu z firmami, które są na wcześniejszych etapach transformacji cyfrowej.

• Zoptymalizowane procesy tworzenia aplikacji, elastyczniejsza infrastruktura, szybsze wprowadzanie produktów na rynek i ograniczenie kosztów poprzez używanie kontenerów do tworzenia aplikacji.

Ale nawet najbardziej zaawansowane tradycyjne przedsiębiorstwa pozostają w tyle za start-upami i firmami, które od początku postawiły na nowe technologie. Według sondażu niemal 80% tradycyjnych przedsiębiorstw uzyskało mniej niż 65 pkt. na 100-punktowej skali, która ocenia, jak skutecznie wykorzystują technologie biznesowe do realizacji celów.

W ostatecznym rozrachunku z raportu wynika, że postępy respondentów na drodze do cyfrowej transformacji bardzo się różnią w zależności od kontekstu biznesowego, rzeczywistych potrzeb IT oraz ogólnych postaw wobec technologii. W badaniach pojawia się też kilka typowych motywów.

Firmy Bain i Red Hat odkryły, że choć 63% badanych przedsiębiorstw stworzyło nowe procesy w reakcji na trendy cyfrowe, tylko 19% uważa szybkie wprowadzanie innowacji za priorytet. Ponadto dla około 65% respondentów podstawową motywacją do podejmowania inicjatyw cyfrowych są działania konkurentów, co wskazuje na pasywne podejście do transformacji cyfrowej.

– Wielu tradycyjnym przedsiębiorstwom wciąż daleko do cyfrowej dojrzałości – powiedział Jeff Taylor z technologicznego pionu Bain i współautor raportu. – Przyglądając się bliżej badanym firmom, zauważyliśmy, że te, które robią większe i szybsze postępy, uważają cyfryzację za coś więcej niż pojedynczą funkcję czy aktywność. Postrzegają ją jako kompleksową, interdyscyplinarną transformację i wprowadzają zmiany w zarządzaniu, organizacji, pracach nad produktami, strategii IT, inwestycjach, nadzorze nad danymi, narzędziach itd. Budowanie wystarczających kompetencji cyfrowych, które pozwolą osiągnąć pożądane rezultaty, nie jest sprawą prostą. Sukces wymaga konsekwentnego, wieloletniego wysiłku.

W miarę osiągania kolejnych etapów cyfrowej zmiany firmy zwykle inwestują w coraz bardziej wyrafinowane funkcje wspierające ich cele technologiczne i biznesowe. Korzystanie z nowoczesnych platform aplikacyjnych i wdrożeniowych reprezentuje nową falę cyfrowej dojrzałości i okazuje się kluczem do rozwiązania problemów z tradycyjnym oprogramowaniem i infrastrukturą.

Kontenery to jedna z najbardziej interesujących platform i technologia, która pomaga przyspieszyć cyfrową transformację w przedsiębiorstwie. To autonomiczne środowiska, które umożliwiają użytkownikom pakowanie i izolowanie aplikacji wraz z całym kodem, od których zależy ich działanie – wszystkimi plikami niezbędnymi do uruchomienia aplikacji w klastrowej, skalowanej poziomo infrastrukturze. Dzięki temu kontenery można przenosić między wieloma różnymi środowiskami, w tym między chmurami publicznymi i prywatnymi.

W trakcie badań firmy Bain i Red Hat ustaliły, że przedsiębiorstwa, które używają kontenerów, zaczynają osiągać istotne korzyści architektoniczne. Na przykład wdrożenie kontenerów skraca czas tworzenia aplikacji o 15–30%, a dalsze korzyści wynikają ze zwiększenia elastyczności infrastruktury dzięki możliwości przenoszenia kontenerów. Wyniki sondażu pokazują również, że lepsze wykorzystanie sprzętu przekłada się na oszczędności od 5 do 15% kosztów.

– Wszystko wskazuje na to, że kontenery odegrają ważną rolę nie tylko w tworzeniu aplikacji dla wysoce zautomatyzowanych, skalowanych poziomo platform, ale również w przyspieszaniu cyfrowej transformacji nowoczesnych firm. Choć większość respondentów sondażu – około 80% – obecnie używa kontenerów głównie do aplikacji internetowych, spodziewamy się, że niebawem zaczną oni brać pod uwagę również bardziej krytyczne procesy – powiedział Tim Yeaton, starszy wiceprezes, Infrastructure Business Group, Red Hat. – Przewidujemy, że kandydatami do konteneryzacji będzie coraz więcej tradycyjnych obciążeń roboczych, w tym aplikacje niestandardowe, bazy danych i systemy analizy biznesowej.

Odsetek respondentów, którzy na mniejszą lub większą skalę wdrażają technologie kontenerowe, w zależności od oczekiwanych korzyści i komplementarnych trendów ma rosnąć we wszystkich fazach cyklu życia aplikacji – od 20% obecnie do ponad 40% w ciągu następnych trzech lat.

Z raportu Bain i Red Hat wynika, że choć nowe technologie stwarzają ogromne możliwości, tempo oraz sposoby wdrażania kontenerów są mniej imponujące. Zdaniem respondentów szersze wykorzystanie kontenerów napotyka przeszkody typowe dla technologii znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju – nieznajomość, deficyt talentu, obawa przed odejściem od istniejących technologii, niedojrzałe ekosystemy – które z czasem zapewne uda się przezwyciężyć.

Producenci robią postępy w rozwiązaniu problemów specyficznych dla kontenerów, takich jak narzędzia administracyjne, zdolność do obsługi różnorodnych obciążeń roboczych, bezpieczeństwo oraz trwała pamięć masowa, co świadczy o obniżającej się barierze wejścia.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.