Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

MEPC z IFS Applications

System IFS Applications będzie wspierać obsługę procesów z zakresu obsługi technicznej, napraw i remontów (MRO) w zakładzie firmy MEPC w Rijadzie (Arabia Saudyjska), który zajmuje się obsługą techniczną silników lotniczych Królewskich Sił Powietrznych Arabii Saudyjskiej.

Firma Middle East Propulsion Company wybrała system IFS Applications do obsługi kluczowych działań swojego zakładu w Rijadzie. System będzie obsługiwać takie obszary jak MRO, finanse, łańcuch dostaw, zarządzanie dokumentacją, kadry oraz płace.

W 2012 r. firma MEPC otworzyła w Rijadzie niedaleko Międzynarodowego Lotniska Króla Chalida nowoczesny zakład MRO o powierzchni ok. 18 tys. m kw. To jedyny zakład obsługujący silniki lotnicze w Arabii Saudyjskiej. Firma świadczy usługi MRO z zakresu obsługi silników Pratt & Whitney F100 samolotów Boeing F-15 należących do Królewskich Saudyjskich Sił Powietrznych (RSAF).

Rozwiązanie firmy IFS umożliwi firmie MEPC obsługę wszelkich aspektów związanych z MRO, od przyjęcia po opuszczenie hangaru przez statek powietrzny — z jednoczesną, zintegrowaną obsługą finansów i kadr. System zapewni całkowitą przejrzystość procesów nawet na personalnych obszarach odpowiedzialności, zapewniając skoncentrowanie działań na procesach ważnych z punktu widzenia strategii firmy.

IFS Applications ma wbudowaną funkcję z zakresu analityki biznesowej, która umożliwia operatorom analizowanie kluczowych wskaźników wydajności za pomocą analiz predykcyjnych, obrazujących pełny wpływ zachodzących w firmie procesów na całkowitą wydajność MRO, jak również (w czasie rzeczywistym) wpływu podejmowanych decyzji na działania firmy.

– Zamiast korzystać z różnych systemów biznesowych, potrzebowaliśmy jednego, zintegrowanego rozwiązania do zarządzania całością operacji biznesowych zakładu w Rijadzie. Zakład ten jest jednostką o znaczeniu krytycznym – powiedział Abdullah Al Omari, prezes firmy MEPC. – Oferowana przez system IFS Applications pełna widoczność procesów firmowych umożliwia nam zmaksymalizowanie efektywności remontów, jak również szybkie reagowanie na potencjalne problemy związane z wydajnością, a to bardzo ważne w przypadku dynamicznego środowiska wojskowego.

Luis Ortega, dyrektor zarządzający w IFS Middle East, South Asia & Africa, dodał: – Wybór systemu IFS Applications do obsługi zakładu firmy MEPC, będącego integralną częścią wojskowego potencjału Arabii Saudyjskiej, to dowód na jego ogromne możliwości z zakresu MRO. RSAF to jedne z najbardziej zaawansowanych technologicznie wojskowych sił powietrznych na świecie. Bardzo się cieszymy, mogąc wspierać firmę MEPC naszym wiodącym rozwiązaniem z zakresu MRO, które umożliwi im utrzymanie statków powietrznych w pełnej gotowości przez cały czas.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.