Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro

Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii. Detaliści już dawno dostrzegli korzyści ze zwiększania inwestycji w zakresie technologii IT, które mogą pomóc w koordynowaniu handlu, ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży.

Elżbieta Jaworska

Współczesny handel skoncentrowany jest na kliencie i dostosowany do jego indywidualnych potrzeb. Liderzy sprzedaży detalicznej uzyskują przewagę nad konkurencją w marketingu, działalności operacyjnej i zdobywaniu klientów dzięki wykorzystywaniu cyfryzacji, m.in. opierając swoje decyzje na analizie danych. Dane są gromadzone, przetwarzane i analizowane w celu kontroli magazynu, trendów w sprzedaży oraz zachowania klientów.

Cyfryzacja handlu detalicznego

Pod względem produktywności sektor detaliczny w Polsce osiągnął poziom reprezentowany przez Europę Zachodnią. Według analiz McKinsey & Company (raport „Cyfrowa Polska”, 2016) w ciągu najbliższych 10 lat dzięki cyfryzacji wartość dodana w branży może wzrosnąć o 10–15%, czyli 4–6 mld euro. Wyzwaniem jest jednak m.in. wykorzystanie w pełni potencjału cyfryzacji.

Już samo usprawnienie analityki w handlu może globalnie przełożyć się na korzyści rzędu 285 mld USD w ciągu najbliższej dekady – wynika z badania Cisco Digital Value at Stake (publikacja 13.04.2016 r.). Sklepy detaliczne mogą w istotny sposób zwiększać zaangażowanie klientów i wydajność pracowników dzięki inwestowaniu w cyfryzację. To z kolei pozwoli im konkurować ze sklepami internetowymi. Według szacunków Cisco branża handlu detalicznego zrealizowała zaledwie 15% swojego potencjału korzyści w roku 2015.

Tymczasem według GUS (15.02.2016 r.) handel należy do branż słabo zinformatyzowanych. Oprogramowanie ERP posiada 34,4% firm z branży handlu i napraw. To wprawdzie więcej niż wynosi średnia krajowa, ale właśnie w tej branży system ERP jest szczególnie potrzebny.

Cyfryzacja e-sklepów

Udział handlu internetowego w rynku detalicznym w Polsce jest niższy niż w przypadku większości rynków Europy Zachodniej i wynosi 7,7% (przykładowo W. Brytania – 14,6%, USA – 10,1% – dane Euromonitor International, jesień 2015). A jednak na polskim rynku e-commerce robi się coraz bardziej tłoczno. Według prognoz analityków do końca 2016 r. ma on urosnąć o kolejne 7% i przekroczyć liczbę 23,5 tys. podmiotów.

W takich warunkach sprzedawcy muszą dysponować informacjami na temat aktualnej sytuacji na rynku i działań konkurencji. Dla firm kluczowe jest więc zdobywanie na bieżąco sprawdzonych danych, aby na ich podstawie kształtować ceny, a tym samym określać swoją pozycję rynkową względem konkurencji. Zgodnie z badaniem Gemiusa aż 80% klientów przed podjęciem decyzji zakupowej sprawdza i porównuje ceny online.

Jakie są więc najważniejsze wyzwania dla branży? Sprawne zarządzanie: zamówieniami, wysyłkami, magazynem, logistyką. A także zaspokajanie potrzeb świadomych konsumentów, korzystających z wielu kanałów, aby znaleźć, porównać, wybrać i kupić najatrakcyjniejszy cenowo i jakościowo produkt.

Trendy w handlu detalicznym

Do najważniejszych trendów, które na dobre zadomowiły się w sektorze handlu detalicznego należą: cyfryzacja całych procesów (end-to-end), stosowanie tagów i czujników RFID w celu poprawy wykorzystania zapasów i usprawnienia procesu dystrybucji towarów, skupianie uwagi na kanałach online, wielokanałowość (omnichannel) – docieranie do klienta różnymi drogami oraz zaawansowana analiza danych i Big Data.

Jak wygląda nowoczesny sklep? W raporcie McKinseya („Cyfrowa Polska”, 2016) można przeczytać: „W sklepie wyposażonym w technologie cyfrowe elektroniczne etykiety z cenami na półkach sklepowych wyświetlają ceny transmitowane z centralnej bazy danych za pośrednictwem technologii RFID. Klienci korzystają ze stanowisk kasowych opartych na czytnikach RFID bądź zaawansowanych skanerach kodów kreskowych, dokonując płatności zbliżeniowych. Dzięki takim rozwiązaniom sieć detaliczna jest nie tylko w stanie zoptymalizować przydział personelu do kontroli produktów na półkach i stanowisk kasowych, ale także efektywniej zarządzać zapasami i powierzchnią handlową”.

Stosowane w handlu detalicznym aplikacje IT są źródłem cennej wiedzy o preferencjach zakupowych klientów (dzięki rejestrowaniu ich historii zakupowej) i zmianach trendów rynkowych. Na przykład zakupowe aplikacje mobilne coraz częściej zawierają funkcje dotyczące sklepów fizycznych, takie jak skanery kodów kreskowych, komunikaty i mapy sklepów powiązane z beaconami (to miniaturowe urządzenia z Bluetoth Smart, które lokalizują użytkowników aplikacji mobilnych, czyli Internet Rzeczy w handlu) czy tzw. rzeczywistość wzbogacona (augmented reality).

Kolejne coraz bardziej popularne nowinki to np. zintegrowane systemy POS, które dają wgląd w stan magazynowy w czasie rzeczywistym (poziom zapasów, źle umieszczony towar), rejestrują ruch klientów oraz lokalne zapotrzebowanie, a nawet – które elementy zostały dotknięte, przymierzone czy sprzedane, co dostarcza przydatnych informacji na temat historii towaru podczas pobytu klienta w sklepie. Z kolei interaktywne wyświetlacze i inteligentne półki zawierają informacje o pochodzeniu produktu, zawartych w nim alergenach, a nawet informacje związane z emisją dwutlenku węgla.

Bezpieczeństwo osób, towarów i danych

Istotnym elementem działalności handlowej niezależnie od kanału sprzedaży jest bezpieczeństwo, czyli ochrona klientów i sprzedawców przed skutkami przestępczej działalności. Sklepy różnią się urządzeniami do obsługi płatności: od najstarszych czytników kart płatniczych po najnowsze wynalazki. Z kolei bezpieczeństwo danych obejmuje przetwarzanie poufnych informacji dotyczących transakcji, a także... ochronę danych osobowych klientów.

Dlatego tak popularny w sektorze handlu detalicznego jest monitoring wizyjny. System monitoringu IP realizuje funkcje przeciwwłamaniowe za pomocą kamer zlokalizowanych na zewnątrz, które działają w dzień i w nocy. Takie kamery umieszczane są w odpowiednich obudowach (IP66), co chroni je przed wpływem warunków atmosferycznych.

Z kolei monitoring wewnątrz budynków powinien pokrywać cały obszar, aby uniknąć martwych stref. Kamery monitorują to, co dzieje się w sklepie, umożliwiają też nadzór dostaw czy kontrolowanie powierzchni magazynowych. W miejscach ciemnych, szczególnie narażonych na akty wandalizmu instalowane są kamery termowizyjne, które transmitują obraz ciepła generowanego przez kupujących.

W połowie 2013 r. firma IDC szacowała, że światowy rynek monitoringu wizyjnego w ciągu najbliższych pięciu lat będzie się rozwijał w tempie ponad 13% rocznie, a dynamika rynku w Polsce będzie jeszcze wyższa.

Jak z kolei wynika z raportu Fundacji Rozwoju Bezpieczeństwa Komercyjnego „Monitoring w Polsce 2014” (źródło: agencja ISBnews) rynek monitoringu w naszym kraju czeka duża zmiana jakościowa i wartościowa. W ciągu pięciu lat może wzrosnąć do 2 mld zł.

Analiza danych

Zbierane z czujników i aplikacji IT dane są największym skarbem, trzeba tylko umiejętnie je analizować. W raporcie „Czym są duże zbiory danych w handlu i dlaczego są tak ważne?” firma Penton Marketing opisuje sposób wykorzystania analizy danych przez sprzedawców detalicznych i jej wpływ na kształtowanie inteligentnego modelu robienia zakupów.

Analiza danych w sklepie zapewnia m.in. zaopatrywanie go w popularne artykuły w oparciu o tendencje w czasie rzeczywistym, organizację promocji w optymalnym czasie, zliczanie osób poruszających się w polu obserwacji (analiza natężenia ruchu), identyfikację braków na półkach, określanie zimnych i gorących stref (termiczna analiza ruchu klientów w sklepowych alejkach), korelacje między klientem odwiedzającym sklep a kupującym.

Inteligentne kamery IP dzięki odpowiednim funkcjom pomagają śledzić zachowanie klientów, aby na tej podstawie dało się określić ich preferencje zakupowe, co umożliwia zaplanowanie i przeprowadzenie stymulacji procesów wpływających na podejmowanie decyzji zakupowych w przyszłości.

Analiza zachowań klienta za pomocą obrazu wideo opiera się na specjalnie do tego przygotowanym oprogramowaniu, które dostarcza informacje wizualizowane np. w formie: heatmap – mapy ilustrującej natężenie ruchu, tracemap – mapy trasy przebytej przez klienta w polu obserwacji, hotpoint – wykazu miejsc, w których klient spędził zdefiniowany czas, np. zatrzymał się na dłużej niż 30 s.

Handel 2.0, przykładowe korzyści:
– podnoszenie poziomu obsługi klienta
– pomiar natężenia ruchu umożliwiający rozładowanie kolejek
– skrócenie czasu reakcji dzięki beaconom
– dostosowanie ofert do potrzeb klientów
– model ustalania cen oparty na danych aktualizowanych w czasie rzeczywistym
– spersonalizowane promocje
– zarządzanie lojalnością klientów
– wielokanałowe środowiska pracy (sklepy internetowe, mobilne oraz tradycyjne)

Przykłady korzyści można by mnożyć. Jak widać, handel detaliczny od dawna jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii.

Artykuł został opublikowany w Business Magazine Manager, grudzień 2016

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.