Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Trendy i wyzwania dla przemysłu

Co czeka nas w roku 2017? Optymalizacja zużycia energii, utrzymanie ruchu, inteligentna sensoryka czy Industry 4.0 to tematy, którymi w 2016 r. byli zainteresowani inżynierowie oraz top management, uczestnicy cyklu 14 bezpłatnych konferencji technicznych firmy Axon Media.

Wydarzenia odbyły się na terenie całej Polski, łącząc część konferencyjną z warsztatową i targową. Dawki jakiej wiedzy można się spodziewać w roku 2017? Organizatorzy konferencji zapowiadają nowości, m.in. intralogistykę, nowoczesne systemy IT oraz innowacje w technologiach czyszczenia.

„Niezawodność i utrzymanie ruchu w produkcji” to temat pierwszej konferencji technicznej, która odbędzie się 22 lutego w Katowicach i otworzy cykl wydarzeń na rok 2017. Ich organizatorem jest Axon Media Group. W sumie zaplanowano aż 20 bezpłatnych spotkań na terenie całej Polski, w Bydgoszczy, Poznaniu, Zielonej Górze, Rzeszowie, Krakowie, Legnicy, Białymstoku, Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu, Szczecinie, Opolu, Katowicach i Łodzi.

Tematyka konferencji obejmuje 6 głównych obszarów: automatykę przemysłową i robotykę, utrzymanie ruchu, efektywność energetyczną, systemy IT, diagnostykę, monitoring i pomiary oraz bezpieczeństwo. Nowością w 2017 r. będą m.in. intralogistyka oraz nowoczesne technologie czyszczenia.

Organizatorzy zapowiadają również ogólnopolskie konferencje dla wybranych branż oraz poszerzenie grona słuchaczy o nowe sektory, jak energetyka i ciepłownictwo.

Skuteczny networking

Dotychczasowe statystyki z konferencji technicznych potwierdzają, że liderzy produkcji inwestują w wiedzę decyzyjnej kadry technicznej i zarządczej. W zorganizowanych w 2016 r. przez Axon Media Group wydarzeniach wzięło udział ponad 1200 przedstawicieli zakładów produkcyjnych. Byli to m.in. specjaliści z działów produkcyjnego, utrzymania ruchu, serwisu, badań i rozwoju, jakości, zakupów i logistyki.

Wydarzenia odbywają się w jednodniowej formule konferencyjno-warsztatowo-wystawienniczej. Po każdej prelekcji przeznaczony jest czas na pytania oraz dyskusje, a elementem wzmacniającym wiedzę merytoryczną są praktyczne warsztaty i szkolenia prowadzone na zakończenie spotkania. Dają one możliwość uzyskania bezpośredniego wsparcia ze strony obecnych ekspertów. Równolegle z wydarzeniem odbywają się minitargi – obecność wielu stoisk konsultacyjnych ułatwia uczestnikom dostęp do nowości z branży.

– Tego typu wydarzenia stwarzają świetną okazję do dialogu, wymiany doświadczeń, poznania nowych rozwiązań i produktów – ocenia jeden z uczestników.

Konferencje techniczne od ponad dwóch lat gromadzą osoby planujące w zakładzie nowe wdrożenia, zainteresowane nowymi przepisami czy nowinkami technicznymi.

Więcej na www.KonferencjeTechniczne.pl

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.