Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

IFS Applications 9 w Felleskjøpet RA

Norweskie przedsiębiorstwo zaopatrzenia rolnictwa Felleskjøpet Rogaland Agder usprawnia działalność, wdrażając system IFS Applications 9. Rozwiązanie firmy IFS będzie wspierać 550 pracowników w zarządzaniu działalnością firmy i łańcuchem dostaw w ramach jednej platformy biznesowej.

Firma Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA), z siedzibą w miejscowości Stavanger w Norwegii, specjalizuje się w wytwarzaniu i sprzedaży paszy i nawozów zrzeszonym rolnikom na terenie Norwegii. Przedsiębiorstwo dostarcza również ciągniki i urządzenia rolnicze, a także zapewnia usługi inżynieryjne dla gospodarstw. Na terenie Norwegii znajduje się 19 sklepów i 10 warsztatów należących do firmy. W sklepach FKRA można również nabyć produkty do pielęgnacji ogrodu i przeznaczone dla zwierząt domowych.

Od roku 1999 firma FKRA używała systemu IFS Applications do wspierania kluczowych procesów, takich jak zarządzanie produkcją, finanse i sprzedaż w sklepach. System jest bezpośrednio zintegrowany z rozwiązaniem stosowanym w punktach sprzedaży, dostarczanym przez firmę Centric – partnera firmy IFS w branży handlu detalicznego. IFS Applications zwiększa wydajność zarządzania placówką oraz zapewnia zaawansowane funkcje prognozowania i automatycznego uzupełniania zapasów w sklepach i warsztatach.

Aby zwiększyć wydajność i uzyskać bardziej szczegółowy wgląd w działanie całego przedsiębiorstwa, firma zdecydowała się wdrożyć system IFS Applications 9. Dzięki temu dostępne będą nowe funkcje, takie jak wbudowane rozwiązanie CRM oraz łatwiejsza obsługa za pomocą opartego na rolach interfejsu IFS Lobby z możliwością konfigurowania. Firma FKRA zdecydowała się również wdrożyć dodatkowo nowe moduły do zarządzania sprzedażą i magazynami.

– Na działalność naszej firmy składa się wiele zróżnicowanych procesów – od produkcji po obsługę w warsztatach serwisowych – powiedział Knut Svendsen, kierownik działu IT w firmie Felleskjøpet RA. – System IFS Applications można swobodnie konfigurować, co pozwala na obsługę złożonych procesów biznesowych z poziomu jednego, zintegrowanego rozwiązania. Dzięki temu będziemy mogli usprawniać procesy w naszej firmie, budując łatwiejszy w zarządzaniu i bardziej wydajny łańcuch zaopatrzenia. Wdrożenie systemu IFS Applications 9, a co za tym idzie także opartego na rolach interfejsu IFS Lobby oraz wbudowanego rozwiązania CRM zapewni naszym pracownikom większy komfort obsługi.

Glenn Arnesen, prezes IFS Scandinavia, dodał: – Bardzo nas cieszy, że firma Felleskjøpet RA zdecydowała się zaktualizować system do wersji IFS Applications 9. To, że przedsiębiorstwo o tak dużych wymaganiach i złożonym łańcuchu dostaw wybrało nasz produkt, jest dowodem na skuteczność systemu IFS Applications w usprawnianiu i integrowaniu działalności biznesowej.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.