Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

IT w produkcji GigaCon 2017

Termin: 28 marca 2017 r.
Miejsce: Hotel Courtyard, Warszawa
Organizator: BAMT

Bezpłatna konferencja przeznaczona dla dyrektorów firm produkcyjnych, kierowników działów produkcji, zaopatrzenia i logistyki, kierowników serwisu technicznego, specjalistów ds. kontroli jakości, menedżerów ds. utrzymania ruchu, specjalistów ds. lean manufacturing, kadry zarządzającej, odpowiedzialnej za zakup urządzeń i oprogramowania, informatyków odpowiedzialnych za systemy zarządzania w firmie, osób odpowiedzialnych za normowanie pracy na stanowiskach.

Przykładowe zagadnienia tematyczne

• MES (Manufacturing Execution Systems) – systemy do śledzenia oraz nadzorowania produkcji i przepływu materiałów
• SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) – oprogramowanie do zbierania danych dotyczących sterowanego procesu
• HMI (Human-Machine Interface) – interfejs zapewniający bezpośredni dialog człowieka i maszyny
• PLM (Product Lifecycle Management) – zarządzanie cyklem życia produktu
• PDM (Product Data Management) – zarządzanie dokumentacją techniczną i okołotechniczną produktu
• APS (Advanced Planning System) – zaawansowane planowanie produkcji
• APS (Advanced Planning and Scheduling) – zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji
• EAM/CMMS (Enterprise Asset Management/Computerised Maintenance Management Systems) – zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa oraz wspomaganie utrzymania ruchu
• Cloud computing w sektorze produkcji
• Nowoczesne systemy ERP dla sektora produkcji
• Technologie mobilne

Informacje: http://gigacon.org

Reklama

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

28 marca 2017 r.

IT w produkcji GigaCon 2017

Bezpłatna konferencja przybliżająca rozwiązania IT przeznaczone dla zakładów produkcyjnych, takie jak MES, SCADA, HMI, APS, PLM, PDM, EAM/CMMS oraz systemy ERP dla sektora produkcji, poruszająca także najnowsze trendy, w tym cloud computing i mobilność.