Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Kolejne zastosowanie IBM Watson. Firma IBM współpracuje z UJ nad stworzeniem aplikacji Jane AI, która motywuje użytkowników do prowadzenia zdrowego trybu życia. Wykorzystując interfejs Watson Conversation, Jane AI rozpoznaje tematy konwersacji oraz intencję wypowiadanych słów.

IBM oraz Instytut Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego współpracują nad rozwojem aplikacji Jane AI, która pełni funkcję trenera osobistego. Aplikacja jest zaprojektowana w celu analizy danych dotyczących aktywności fizycznej i zachęcania użytkowników do regularnych ćwiczeń. Jane AI jest rozwijana w oparciu o rozwiązania znane z kognitywnego systemu Watson.

Aktywność fizyczna to warunek konieczny prawidłowego rozwoju i zdrowia człowieka, jak jednak wynika z danych TNS, aż co trzeci Polak wcale jej nie podejmuje (TNS Polska, „Aktywność sportowa Polaków”, https://ibm.biz/BdsmUx, wrzesień 2015). Nie na wiele zdają się różne aplikacje i urządzenia służące śledzeniu postępów sportowych – badania firmy Endeavour Partners wykazują, że 30% użytkowników porzuca je już po pół roku (Dan Ledger, Principal, Endeavour Partners, „Inside Wearables, Part 2”, https://ibm.biz/BdsmUH, lipiec 2014).

Te obserwacje skłoniły programistów z IBM oraz psychologów z UJ do rozpoczęcia wspólnego projektu badawczego, którego celem byłoby znalezienie prostego i łatwo dostępnego sposobu zachęcenia ludzi do rozpoczęcia ćwiczeń. Efektem współpracy jest rozwijanie Jane AI. Wykorzystując interfejs programistyczny Watson Conversation, Jane AI posługuje się językiem naturalnym rozmówcy, rozpoznaje tematy konwersacji oraz intencję wypowiadanych słów.

Jane AI jest tak zaprojektowana, aby zachęcać użytkowników do zwiększenia aktywności fizycznej i wyrobienia zdrowych nawyków. Aplikacja bazuje na informacjach na temat liczby kroków, dystansie pokonanym danego dnia, spalonych kaloriach czy lokalizacji potrzebnej do ustalenia warunków pogodowych. Z kolei dzięki analizie wpisów publikowanych w portalach społecznościowych może nawet poznać nastrój, poziom motywacji czy osobiste cele i sama zachęca użytkownika do aktywności.

W komunikacji bazuje na bogatej wiedzy z zakresu psychologii, obejmującej teorie zmiany postaw, wpływu oraz analizę osobowości.

– Mobilna i kognitywna technologia daje nam bezpośredni dostęp do specjalistycznego wsparcia bez względu na miejsce i porę. Z kolei dla nas, naukowców to ogromne źródło wiedzy, które umożliwi nam badanie nawyków związanych ze zdrowiem na większą skalę, i dzięki temu objęcie pomocą większej ilości osób – wyjaśnia prof. Piotr Jedynak, dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

– Realizując wspólny projekt z Uniwersytetem Jagiellońskim, po raz kolejny chcemy pokazać, że technologia kognitywna stanowi realne wsparcie dla ludzi w wielu sytuacjach życiowych. IBM Watson już teraz dostarcza rekomendacje onkologom w diagnostyce chorób raka. Liczymy, że Jane AI przyczyni się do popularyzacji zdrowego trybu życia – mówi Marta Brańska-Rybicka, Public Sector Leader, IBM Polska.

Dane zbierane w trakcie realizacji projektu posłużą naukowcom z Uniwersytetu Jagiellońskiego i IBM do analizy wzorców zachowania związanych ze zdrowiem. Faza testowa projektu zostanie uruchomiona po zgłoszeniu się co najmniej stu uczestników i potrwa około 10 tygodni.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.