Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Bezpieczny biznes – trendy 2017

Niedawne ataki DDoS, przeprowadzone z użyciem zainfekowanych urządzeń na firmę hostingową OVH, są kolejnym przykładem, z jak ogromnym problemem musi sobie obecnie radzić biznes. Hakerzy stworzyli sieć botnet zawierającą 150 tys. inteligentnych urządzeń w celu przeprowadzenia 1-terabitowego ataku, który miał być największą tego typu akcją w historii. Poprzedni rekord należał do hakerów, którzy tydzień wcześniej przeprowadzili atak o wielkości 620 gigabitów na stronę internetową amerykańskiego dziennikarza Briana Krebsa.

Ireneusz Wiśniewski, dyrektor zarządzający w F5 Networks

Ireneusz Wiśniewski, dyrektor zarządzający w F5 Networks

To oczywiste, że zagrożenia zwiększają się zarówno pod względem wielkości, jak i poziomu skomplikowania. To sprawia, że również szanse na bycie zaatakowanym stają się jeszcze bardziej prawdopodobne.

W artykule prezentujemy pięć najważniejszych trendów, na które każdy, kto prowadzi biznes, powinien zwrócić uwagę w najbliższych miesiącach.

1. Ataki DDoS na urządzenia Internet of Things

Urządzenia powiązane z koncepcją Internet of Things (Internet Rzeczy) są obecnie na fali wznoszącej, co niekoniecznie przekłada się na ich bezpieczeństwo. Luki w zabezpieczeniach smart-urządzeń, które zalewają rynek, stają się łatwym celem dla cyberprzestępców wykorzystujących coraz częściej proste urządzenia, np. kamery przemysłowe.

Wspomniany wcześniej przypadek firmy OVH stanowi instrukcję dla kolejnych hakerów, będących w stanie za pomocą kilku kliknięć wykorzystać moc tego typu urządzeń i spowodować ogromne spustoszenia, które mogą ograniczyć działanie firmowych stron internetowych i innych istotnych procesów.

2. Nadchodząca dyrektywa GDPR

Mimo że rozporządzenie o ochronie danych wejdzie w życie w maju 2018 r., każda firma już dzisiaj powinna mieć je na uwadze, zważywszy jak długo może trwać dostosowanie się do nowych wytycznych. Z uwagi na fakt, że kary są surowe (maksymalnie 4% globalnego rocznego przychodu), przedsiębiorcy muszą jak najszybciej doprowadzić do ładu swoją infrastrukturę.

Elementy związane z ochroną danych osobowych, które nie będą umieszczone w GDPR, takie jak prawo do bycia zapomnianym czy prawo przenoszalności danych, mogą spowodować spore utrudnienia. Dzieje się tak, gdyż dla wielu przedsiębiorstw zakres, w jakim posiadają dane na temat swoich klientów jest nieznany, zarówno pod względem wolumenu, jak i lokalizacji. Największym wyzwaniem stojącym przed firmami jest zrozumienie, za jaki wolumen danych są odpowiedzialne. W momencie, gdy w przyszłości doświadczą wycieku danych, będą narażone na straty finansowe oraz utratę budowanej przez wiele lat reputacji.

3. Wygoda działań w chmurze

Wiele firm wybiera chmurę i przenosi do niej całą swoją infrastrukturę, gdyż ma nadzieję na rozwój biznesu. Niestety wciąż istnieje wiele wątpliwości związanych z kwestiami bezpieczeństwa rozwiązań chmurowych.

Czy firmy korzystające z rozwiązań chmurowych wiedzą, jak w bezpieczny sposób korzystać z tego rozwiązania? Czy zdają sobie sprawę, kto tak naprawdę posiada dostęp do ich informacji, biorąc pod uwagę fakt, że dane nie leżą już na serwerach wewnętrznych?

Firmy technologiczne pomagają przedsiębiorstwom w zabezpieczeniu procesu przenoszenia danych do chmury. Przykładem mogą być rozwiązania Cloud Access Security Broker (CASB). Wprowadzają one polityki bezpieczeństwa przedsiębiorstwa do usług zawartych w chmurze, dając zespołom IT kontrolę nad tym, kto może mieć do nich dostęp i zapewniając jednocześnie odpowiedni poziom zaszyfrowania firmowych danych.

4. Bezpieczeństwo aplikacji

Firmy, które w wysokim stopniu opierają swoją działalność na aplikacjach, powinny zwrócić szczególną uwagę na użytkownika końcowego oraz ochronę jego danych logowania.

Obecnie coraz częściej mamy do czynienia z pracownikiem mobilnym, który korzysta z wielu aplikacji na różnych urządzeniach i w różnych miejscach. Każdy słaby punkt w tej układance, np. zainfekowany telefon komórkowy, może okazać się dla cyberprzestępców kluczem do wrót królestwa. Jeśli wspomniany przestępca będzie w stanie uzyskać informacje na temat poszczególnych pracowników i ich danych logowania, dostęp do wszystkich innych danych nie będzie dla niego problemem.

Przesuwając zainteresowanie i zasoby z trochę staromodnych zabezpieczeń firewallowych na zabezpieczenia na poziomie aplikacji i świadomości samych użytkowników, firma może skutecznie zwiększyć swoje bezpieczeństwo.

5. Zarządzanie dostępem

Wzrost popularności chmury doprowadził do powstania nowego ekosystemu, tworzonego przez dostawców usług zewnętrznych. Obecnie pracownicy mogą uzyskać dostęp do różnych portali online, od sprzedaży po usługi finansowe czy zarządzanie urlopami – wszędzie na podstawie tej samej autoryzacji użytkownika.

Gdy pracownik opuszcza firmę, powstaje obawa, że będzie miał nadal dostęp do wewnętrznych systemów przedsiębiorstwa na podstawie indywidualnych danych do logowania. Jeśli nie zostaną one wykasowane na czas.

W związku z tym przedsiębiorstwa powinny inwestować w technologie, które pozwalają na uwierzytelnianie użytkownika za każdym razem, gdy loguje się on do systemu wewnętrznego. Nakładając na siebie odpowiedzialność za dane pracowników, korporacje mogą wzmocnić swoją pozycję „stróża” i przyczynić się do lepszej ochrony przeciw różnego rodzaju oszustwom.

Podsumowanie

Każda pomyłka przy rozpoznaniu czy śledzeniu aktualnych zagrożeń, których przykłady zostały wcześniej wymienione, może mieć negatywne skutki dla funkcjonowania firmy.

Lata stosowania dobrych praktyk i ciężko zdobytej lojalności klientów mogą być zniweczone przez jednego hakera kilkoma kliknięciami. Dzięki szybkiej identyfikacji zagrożeń, inwestowaniu w odpowiednią infrastrukturę oraz edukację swoich użytkowników w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, przedsiębiorstwa mogą być o krok przed hakerami i zwiększyć prawdopodobieństwo, że rok 2017 będzie pomyślny dla ich biznesu.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.