Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

IDC: wizja Przemysłu 4.0 a rzeczywistość

Firma IDC w badaniu zleconym przez Dassault Systèmes analizuje inicjatywy Przemysłu 4.0 w niemieckich firmach. Jaką rolę odgrywa w nich obecnie transformacja cyfrowa? Ile planują projektów w ramach Przemysłu 4.0? Ile z nich już realizowano?

Firma International Data Corporation przedstawiła wyniki badania „Cyfrowa transformacja w sektorze produkcyjnym – wizja Przemysłu 4.0 a rzeczywistość”. Badanie zostało zlecone przez Dassault Systèmes, aby przeanalizować status quo tej inicjatywy w Niemczech oraz opracować zalecenia dla niemieckich firm (IDC White Paper „Cyfrowa transformacja w sektorze produkcyjnym”, 2016).

Kluczowe wnioski z badania

• Wśród specjalistów i menedżerów w Niemczech rośnie zainteresowanie Przemysłem 4.0.

• Stworzenie jednolitej bazy danych oraz koordynacja działań między departamentami napotyka duże przeszkody.

• Rekomendowane działania, aby osiągnąć kolejny poziom zaawansowania inicjatywy: zmiana organizacyjna, otwarcie silosu danych, redefiniowanie wartości dla firmy, zbudowanie wiedzy o cyfryzacji, uwzględnienie bezpieczeństwa danych.

Jaką rolę w niemieckich firmach odgrywa obecnie transformacja cyfrowa? Ile planują projektów w ramach Przemysłu 4.0? Ile z nich już realizowano? Firma badawcza i doradcza IDC w badaniu przeprowadzonym w sierpniu 2016 r. przeanalizowała odpowiedzi kadry zarządzającej około 200 przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego w Niemczech.

Udział menedżerów i specjalistów zaangażowanych w Przemysł 4.0 wzrósł od 31% w 2014 r. do 53%. Niemniej jednak w wielu niemieckim firmach nie udało się jeszcze wdrożyć nowego podejścia.

– Spodziewamy się, że do roku 2019 już 75% przedsiębiorstw przemysłowych zmieni swój łańcuch wartości poprzez cyfrowo zsieciowane procesy i obiekty, a tym samym podniesie zdolność reagowania oraz wydajność o 15%. Kto już teraz nie przygotuje się na wkroczenie w fazę Przemysłu 4.0, zostanie zdystansowany przez swoich konkurentów – uważa Mark Alexander Schulte, starszy konsultant IDC w Europie Środkowej i autor badania.

Respondenci podają, że posiadają znacznie więcej niż w 2015 r. projektów w fazie planowania i pilotażu (wzrost o odpowiednio 5 lub 7 punktów procentowych), postęp w realizacji jest jednak niewielki. 55% twierdzi, że zbyt wiele czasu traci na wewnętrzne procesy koordynacyjne. 44% przyznaje, że z tego powodu maleją obroty firm. Często na drodze stają ustalone struktury i brak woli do zmiany. Dla większości firm problem leży przede wszystkim w dziale IT, gdzie 81% menedżerów jest zaangażowanych w Przemysł 4.0. W inżynierii, produkcji lub logistyce jest to średnio tylko 45%. Tylko 5% badanych przedsiębiorstw przemysłowych posiada obecnie centralną platformę danych, która łączy wszystkie etapy łańcucha wartości.

70% przebadanych firm pracuje nad stworzeniem wspólnej bazy danych, aby przyspieszyć wymianę informacji w ramach łańcucha wartości. Aby zrealizować ten cel, muszą być także stworzone warunki finansowe. O ile dwa lata temu tylko 23% menedżerów firm przeznaczało środki finansowe na Przemysł 4.0, dzisiaj jest to już 69%.

Prawie jedna trzecia przedsiębiorstw przemysłowych stworzyła w ciągu ostatnich 12 miesięcy warunki do wdrożenia tej inicjatywy. Jedną z podstawowych kwestii – oprócz osób zarządzających i zespołów – jest bezpieczeństwo. 19% badanych przedsiębiorstw przemysłowych musiało w ciągu ostatnich 12 miesięcy przerwać produkcję, ponieważ osoby trzecie próbowały uzyskać dostęp do danych firmy.

Mimo przeszkód inicjatywy Przemysłu 4.0 rozwijają się. Pokazują one, jak ściślejsza koordynacja w ramach łańcucha wartości pozwala elastycznie reagować na nowe wymagania, a tym samym szybciej obsługiwać klientów.

Cyfryzacja tworzy nowe technologie i poszerza możliwości ich zastosowania: Według badań co trzecie przedsiębiorstwo przemysłowe planuje wdrożyć w ciągu najbliższych trzech lat Wearable Devices (urządzenia ubieralne), Augmented i Virtual Reality (rozszerzona i wirtualna rzeczywistość) w produkcji i w inżynierii.

– Szybki rozwój tych technologii będzie promować w najbliższych latach znacząco lepsze połączenia działów, od rozwoju aż do hali produkcyjnej. Dzięki platformie 3DEXPERIENCE i rozwiązaniom Dassault Systèmes firmy mogą teraz zapewnić cyfrowy proces end-to-end, który pozwoli pracownikom wszystkich działów na lepszą współpracę. Dzięki temu przyczyniamy się w istotny sposób do rozwoju Przemysłu 4.0 – mówi Andreas Barth, dyrektor zarządzający EuroCentral w Dassault Systèmes.

Bycie elastycznym i efektywnym, pozyskanie talentów, udostępnienie budżetu przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa danych – to ważne czynniki sukcesu projektów cyfryzacji. Firmom w osiągnięciu kolejnego etapu na drodze do Przemysłu 4.0 może pomóc pięć zaleceń:

1. Przemysł 4.0 musi być ugruntowany w przedsiębiorstwie. Firmy powinny współdzielić odpowiedzialność między departamentami.

2. Ważne jest określenie obszarów działalności, w których inicjatywa może przynieść wymierną wartość.

3. Zarządzający muszą przełamać silosowe podejście do danych w firmie.

4. Należy promować cyfryzację wśród pracowników poprzez ukierunkowane działania na rzecz konkurencyjności.

5. Bezpieczeństwo danych należy zaplanować od początku w modelu Przemysł 4.0.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.