Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Cyberbezpieczeństwo w polskich firmach

Cyberbezpieczeństwo to priorytet dla działów IT w polskich firmach, bo ma krytyczne znaczenie dla biznesu i buduje zaufanie. Mimo to większość firm jest zabezpieczona w stopniu niewystarczającym – wynika z badania przeprowadzonego przez Cisco podczas konferencji Cisco SEC w listopadzie 2016 r.

Cisco SEC to konferencja poświęcona kwestiom bezpieczeństwa IT. Ostatnia edycja z listopada 2016 r. zgromadziła w Warszawie ponad 700 osób – menedżerów i specjalistów IT z największych polskich firm i instytucji publicznych, odpowiadających za decyzje IT i wpływających na nie.

Priorytety i wyzwania bezpieczeństwa

Zdaniem uczestników Cisco SEC bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem jest trendem, który w ciągu najbliższych 3 lat wywrze największy wpływ na IT w ich firmach. Wskazało je 48% ankietowanych. Za czynniki, które są największym wyzwaniem dla zapewnienia bezpieczeństwa w firmach ankietowani uznali mobilność (65%) , chmurę (39%) i Internet Rzeczy (32%).

Firmy stoją więc przed wyzwaniem, jakim jest zapewnienie właściwej ochrony urządzeniom mobilnym, stacjonarnym, serwerom, systemom chmurowym czy IoT. Muszą chronić każdy element swojej sieci, która staje się coraz bardziej rozległa i obejmuje coraz więcej rodzajów połączeń. Potrzebują do tego zintegrowanej architektury bezpieczeństwa, bo tylko mając wgląd we wszystko, co dzieje się w firmowej sieci, można tę sieć zabezpieczyć.

Bezpieczeństwo jako motor rozwoju w erze cyfryzacji

Świadomość wyzwań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa IT wśród badanych przez Cisco ekspertów IT idzie w parze ze świadomością jego roli dla rozwoju biznesu. Według 65% z nich cyberbezpieczeństwo ma udział w sukcesie ich firmy i jest ważne dla budowania zaufania do niej. Ponadto 33% ankietowanych wskazało bezpieczeństwo jako czynnik wspierający innowacyjność w ich firmach.

– Firmy, które nie posiadają wyraźnie sformułowanej strategii bezpieczeństwa, będą wolniej przystosowywać się do nowej cyfrowej rzeczywistości. Właściwa strategia bezpieczeństwa, w stworzeniu której Cisco może wydatnie pomóc, to podstawa cyfrowej transformacji i motor napędzający rozwój. Badanie przeprowadzone wśród uczestników Cisco SEC wskazuje, że decydenci IT w Polsce rozumieją to w coraz większym stopniu – komentuje Mariusz Baczyński, dyrektor sprzedaży rozwiązań cyberbezpieczeństwa w Europie Wschodniej, Cisco.

„Częściowo bezpieczny”, czyli niewystarczająco

Badanie przeprowadzone wśród uczestników Cisco SEC wskazuje jednak, że za dość wysokim poziomem świadomości roli bezpieczeństwa nie nadąża praktyka i rzeczywisty poziom zabezpieczeń w firmach. Na pytanie, w jakim stopniu ich firma jest zabezpieczona przed cyberatakami, 55% ankietowanych odpowiedziało, że „w pewnym stopniu”, 25% uważa swoją firmę za wystarczająco bezpieczną, a tylko 6% za całkowicie bezpieczną.

Za główne utrudnienia w odpowiednim zabezpieczeniu przed cyberzagrożeniami ankietowani przez Cisco menedżerowie IT uznali złożoność firmy (56%), niewystarczające budżety (34%), brak odpowiednich narzędzi (24%) oraz brak ekspertów (20%).

– Firmowe sieci czy systemy IT, które są zabezpieczone tylko „częściowo” lub „w pewnym stopniu” są tak naprawdę zabezpieczone w sposób niewystarczający. Firmy potrzebują architektury bezpieczeństwa, która będzie chroniła ich zasoby wszędzie tam, gdzie się znajdują: czy to w chmurze, czy na komputerach stacjonarnych, czy na urządzeniach mobilnych – powiedział Mariusz Baczyński.

Architektura bezpieczeństwa odpowiadająca wyzwaniom współczesności musi być prosta, otwarta i zautomatyzowana oraz chronić przed, w trakcie i po ataku. Musi zapobiegać, wykrywać i odpowiadać na pojawiające się zagrożenia, np. ransomware, z którym – jak wynika z badania Cisco – miało w ostatnim roku do czynienia 20% polskich firm.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.