Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Rok nowoczesnych technologii w przemyśle

W 2020 r. łączna wartość rynku VR, AR oraz IoT wyniesie powyżej 165 mld USD. Te trzy technologie zrewolucjonizowały branżę IT w roku 2016. A rok 2017 upłynie pod hasłem nowoczesnych technologii w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania to klucz do osiągnięcia wzrostu.

Rok 2016 upłynął pod znakiem zanurzenia w wirtualnym świecie oraz rafinacji danych. Jak podaje McKinsey, wartość CAGR (Compound Annual Growth Rate), czyli skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu dla sektora IoT do roku 2020 wyniesie aż 32,6%. W rezultacie przyniesie to 3,7 mld USD dochodu.

Prawdziwym gigantem okażą się jednak rozwiązania VR i AR, które według International Data Corporation w okresie 2015–2020 zanotują skumulowany roczny wzrost na poziomie 181%. Finalnie będzie to oznaczało dochód w wysokości 162 mld USD.

Przemysł patrzy w stronę IoT

Internet of Things to różnego rodzaju urządzenia pełniące funkcje czujników, połączone w globalnej sieci. W ten sposób sensory, kontrolery czy mikrokomputery łączą się z serwerami, przesyłając im dane, które następnie są analizowane przez wyspecjalizowane narzędzia. Na podstawie zebranych wyników, przedstawionych w zrozumiałej postaci, możliwe jest np. przewidywanie przyszłych zachowań czy awarii maszyn.

– Zastosowanie technologii z obszaru IoT w przemyśle pozwala inżynierom i kierownikom produkcji na dzielenie się informacjami niezależnie od czasu i miejsca, w którym się znajdują oraz dostarczanie analiz dotyczących produkcji i produktu. Umożliwia też znacznie szerszą automatyzację i optymalizację działania oraz redukcję kosztów związanych z serwisem urządzeń – mówi Paweł Pacewicz, kierownik ds. projektów strategicznych Transition Technologies PSC w Kielcach.

Z rozwiązań stwarzających pole manewru dla IoT najbardziej rozpowszechnione są obecnie zastosowania analityki biznesowej. Obserwacja i kontrola specjalistycznych danych umożliwia lepsze planowanie i realizację zadań, a także szybkie reagowanie na odchylenia wskaźników od normy.

Wirtualna Rzeczywistość

Virtual Reality może oddziaływać na wszystkie zmysły użytkownika, dlatego też ma ogromny potencjał biznesowy. W zależności od rozwiązań i docelowego przeznaczenia technologii efekty wizualne uzupełniane są dźwiękiem, a w specjalnych kabinach nawet oddziaływaniem sił dynamicznych. Wszystkie wspomniane czynniki odwzorowują realną sytuację, dlatego rozwiązanie jest już wykorzystywane chociażby w symulatorach lotów.

Choć pierwotnym przeznaczeniem VR była branża rozrywkowa, dziś wiadomo, że to tylko jedna z wielu gałęzi przemysłu dająca potencjał tej technologii. Należy wspomnieć tu o innych rozległych dziedzinach, które już angażują VR w swoją działalność, są to m.in. medycyna, edukacja czy architektura.

Połączenie światów, czyli Augumented Reality

Podczas gdy Wirtualna Rzeczywistość ma za zadanie kreować zupełnie nowy cyfrowy świat, Rzeczywistość Rozszerzona (AR) bazuje na realnym środowisku, wzbogaconym jedynie o cyfrowe elementy i według IDC w ciągu czterech lat to ona zajmie lwią część rynku dzielonego z VR.

By móc zobaczyć wspomnianą syntezę światów, potrzebne są przeznaczone do tego celu okulary lub ekrany (nawet te w urządzeniach mobilnych), wyposażone w specjalne oprogramowanie. Dzięki zintegrowanym sensorom elementy cyfrowe łączą się z otoczeniem w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że dostosowują się do takich zmiennych, jak ruch i stają się interaktywne.

Dzięki AR służby Utrzymania Ruchu i inne działy serwisowe, techniczne, a nawet produkcyjne mogą pracować szybciej i popełniać mniej błędów. Za pomocą tej technologii można np. prezentować instrukcje serwisowe na urządzeniu fizycznym, dzięki czemu technik może zeskanować kod na części zamiennej i w ten sposób zweryfikować, czy montuje prawidłowy element, a także zobaczyć konkretną wizualizację, która poinstruuje go, w jaki sposób poprawnie wykonać jego instalację.

Technologia Rozszerzonej Rzeczywistości już dziś integruje wiedzę techników i ekspertów dziedzinowych. Dzięki tzw. Przemysłowym Sieciom Społecznościowym w szczególnie skomplikowanych przypadkach technicy niebędący ekspertami dziedzinowymi mogą zasięgnąć natychmiastowej porady od ekspertów dziedzinowych, co pozwala im rozwiązywać nietrywialne problemy.

Rok 2017 upłynie pod hasłem nowoczesnych technologii w przemyśle. Uwaga firm i przedsiębiorstw skoncentruje się na rozwoju IoT, VR i AR, a także produktów własnych. Innowacyjne i nowe rozwiązania to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.